Crisi sistema restauració

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (350 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. Comenta el text (ex. 2 pàg. 238):

a) Analitza com defineix el text els conceptes de nació i d’Estat i les relacions entre ambdós.
La nació és el conjunt innat i natural format per una llengua,uns pensament, un caràcter, una concepció jurídica i una cultura en comú. Una nació ho segueix sent encara que estigui sotmesa al poder d’una altra d’oficial.
En canvi, l’Estat, s’entén com unaorganització política artificial amb un poder suprem i recursos humans i econòmic suficient per mantenir la seva autoritat.
Però, realment, no hi ha tanta diferència entre ambdós conceptes, ja que unanació al que aspira és a tenir un Estat que dugui a terme la seva voluntat.

b) Quina estratègia política per al catalanisme de la Lliga defineix Prat en aquest text?
Catalunya demanava el dret al’autonomia política, però disposada a intervenir en la política espanyola per tal de modernitzar i descentralitzar l’Estat.
Però el rebuig massiu de la llei de jurisdiccions va fer néixer SolidaritatCatalana, una coalició electoral que aplegava totes les forces catalanes, llevat dels partits dinàstics.
A les eleccions del 1907, els partits de Solidaritat Catalana van decidir presentar unacandidatura conjunta i un programa comú, que defensava la derogació de la Llei de Jurisdiccions i la necessitat de dotar Catalunya d’òrgans d’autogovern. Es va obtenir un gran triomf a les eleccionsprovincials per a les diputacions, que es va repetir per a les generals.

c) Valora la figura i el paper de Prat de la Riba en la vida política catalana del primer terç de segle XX.
Prat de la Riba va sercapdavanter del catalanisme i nacionalisme català, així com un dels redactors de les bases de Manresa. Va arribar a ser líder de la Lliga Regionalista.
Així mateix va impulsar la Mancomunitat deCatalunya, la primera passa vers la recuperació de l’autogovern de Catalunya. Aquesta va dur a terme vàries accions com l’impuls de la Biblioteca de Catalunya, l’enfortiment de l’Escola Industrial de...
tracking img