Cultures i subcultures

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (356 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hem escollit fer aquest treball perquè hem trobat que és un tema actual que pot interessar sobretot a aquella gent que desconeix el perquè de l’existència de les diferents tribus.

En aquesttreball hem intentat concretar el significat de tribu urbana, les diferents tribus urbanes que es coneix que hi ha ara a Catalunya i els trets més característics de cadascuna d’aquestes. A la recercad’informació sobre tot el que volíem trobar, vam decidir quina tesis plantejar. Aquesta tesi era si les tribus urbanes eren un reflex de la societat del moment en què sorgeixen. Ens vam plantejar aquesta tesiperquè ens semblava que encara que nosaltres teníem la nostra idea, pot ser ens equivocàvem en aquest tema i era una bona manera de plantejar-nos el que volíem esbrinar amb aquest treball amb lainformació que trobàvem.

Hem fet un aclariment de diferents conceptes, és a dir, hem definit i diferenciat els termes cultura, subcultura, tribu i banda.

Vam triar-ne les tribus que més tarddefiniríem. Per fer això, ens vam basar en quines eren les tribus que més predominen a Catalunya a partir del que nosaltres coneixem i podem veure al nostre entorn més proper, de les que més en teníem dubte iles que pot ser interessen més.

Aproximació als conceptes de cultura, subcultura, tribu i banda :

Cultures i Subcultures:

Una cultura es pot definir com un conjunt de formes d’expressar-sed’una societat, seguint uns costums, unes normes, una religió o creences, uns rituals, una vestimenta i l’argot (llenguatge específic utilitzat per un grup de persones que comparteixen unescaracterístiques comuns, en aquest cas, ideològiques).

Tot i que hi ha una gran diversitat de cultures, encara n’hi ha persones que no troben quina és la que s’adapta al seu estil i desitjos de vida.D’aquesta manera neixen les subcultures, on es segueixen les formes i estils de pensar dels individus que les han creat, és a dir, segueixen una cultura modificant alguns aspectes que consideren...
tracking img