Don simón

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1542 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PART PRÀCTICA: Cas Don Simón

PREGUNTES DEL CAS

1. A partir de la informació que puguis aconseguir de la web de Don Simón, i altres fonts públiques, fes el perfil estratègic de la companyia. (1,5 punts)
Resposta:

El concepte de perfil estratègic de l'empresa el tens detallat a la pàgina buit del mòdul. Apliquem aquest concepte al cas plantejat de Bodegas García Carrión, que bàsicamentconsisteix a analitzar la posició competitiva de la companyia davant d’altres empreses del sector avaluant la pròpia companyia en relació amb les diferents àrees funcionals que té. A continuació es presenta una proposta de valoració que naturalment accepta matisos i variacions.

• Àrea comercial. A partir de la informació pública que es pot trobar per internet, García Carrión té al voltantd’un 16% de participació de mercat, essent la companyia líder pel que fa a la venda de vins. Tanmateix la seva marca és força reconeguda, ja sigui en vins de gama alta com en vins de taula (Don Simón). També són prou actius en publicitat i promoció i han sabut estar presents en grans grups de distribució nacionals (fins fa poc amb Mercadona) i estrangers (Wal Mart). Per tot això, podríem dir que elperfil estratègic seria positiu - molt positiu.

• Àrea de producció. Pel que fa a la producció, tot i que ha baixat força el cost del raïm (€/kg), degut a una baixada en la demanda, també han baixat els marges. Per tant, ser eficients en costos és clau. Per les dades que es poden obtenir, el marge EBITDA/vendes s’ha mantingut constant (3,2% pel 2008 i 2009), el que podria voler dir, que hansabut controlar molt bé les despeses. Per tant, podríem valorar un perfil positiu.

• Àrea financera. Hi ha moltes informacions al respecte de les grans inversions realitzades pel grup (fins a 600 Mio€) en millores de la producció i de compres de noves bodegues (Vinartis). Això no seria possible si la situació financera no fos l’adequada. Per tant, podríem concloure un perfil equilibrat.• Àrea tecnològica. Aquest és un dels punts forts de la companyia, tal i com apuntàvem en el punt anterior, s’han fet grans inversions per tal de millorar la productivitat. Per tant, un perfil positiu.

• Recursos humans. La companyia sol treballar des de fa temps amb els mateixos equips, i quan ho fa en col·laboració amb alguns productors, s’impliquen en ajudar en la millora de laproductivitat. Perfil, doncs, equilibrat.

• Direcció i organització. La companyia ha sabut créixer en el sector i ha buscat repetidament convertir-se en un clar actor del sector. Per tant, podríem valorar que la companyia té un equip directiu amb una idea clara de creixement. El propi President sembla tenir molt clara la seva estratègia de creixement. Pot sofrir, això sí, per la situació demercat de crisis i per la alta fragmentació del sector. Valoració: positiu.

Una valoració global donaria un perfil estratègic d'equilibrat-positiu.

2. Don Simón sembla haver crescut a partir de l'adquisició de diverses vinyes en diferents denominacions d'origen. Pots comparar les diferents opcions que tenia Don Simón per millorar la seva dotació de recursos i quina creus que és la més idònia?(1,5 punts)
Resposta:

Per a créixer en el sector dels vins, Garcia Carrion tenia tres opcions:
- Desenvolupament d'aquesta línia de negoci internament, invertint a partir del creixement de les vendes. Aquesta ha estat l’estratègia al llarg de tota la història del grup, tot i que en alguns moments puntuals s’ha utilitzat la següent opció.
- Mitjançant l'adquisició d'una altra empresadel sector, com ara l’empresa Vinartis, o tot un seguit de diferents bodegues que el grup ha anat adquirint al llarg de la seva història. Aquesta via és de les més ràpides, una vegada, això sí, s'hagi formalitzat la integració entre les dues empreses (adquirida i García Carrión). Aquest procés pot ser en alguns casos lent i costós.
- Mitjançant una aliança estratègica, amb una altra...
tracking img