El milagro de ana sullivan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2334 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Després de veure com actua la Hellen, com creus que intenta compensar les seves deficiències sensorial.
Hellen és una nina molt intel·ligent, que a conseqüència d'una malaltia als primers mesos de la seva vida, presenta una discapacitat, és sord-muda i cega. No ha rebut cap suport específic per superar la seva discapacitat i ha esta consentida i super-protegida per els seus pares, això ha fetque fos malcriada. Si no li donen el que vol, és posa agressiva i així ho aconsegueix i no li agraden les carícies .A causa del seu distanciament respecte a la capacitat del llenguatge i a la falta d'una autoritat, Hellen la seva manera d'expressar-se es a través de la violència.

2. De quina manera penses que afectarà en el seu desenvolupament els dèficits sensorials que pateix laprotagonista? Hauria estat el mateix si Hellen hagués patit una única deficiència sensorial?
Helen Keller va quedar sorda i cega a causa d'una malaltia quan tenia 18 mesos d'edat. La vista i l'oïda són els sentits més benvolguts pels éssers humans, i la seva manca genera serioses dificultats d'adaptació.Els dèficits sensorial que pateix provoca que no faci un desenvolupament intel·lectual adequat a la sevaedat ja que no te com comunicar-se amb els demés, totes les persones tenint la necessitat d'expressar-nos per poder arribar a la cultura.
Si Anna no hagués aparegut Hellen encara seguiria sense pogué comunicar-se , sense tenir accés al món i al a seva cultura, seria una persona amb greus problemes de inadaptació social.
Hellen té afectat el sentit de la visió i la oïda tot configurant unadeficiència de sordceguesa i per tant requereix d'una comunicació específica adaptada a les seves necessitats. Com que Anne havia patit una ceguesa quan era petita té la predisposició (o redempció) de treballar amb la nena. Sap que és sentir-se aïllada i comprèn la forta necessitat de límits en una bona educació. Sap que Hellen necessita algú que li obri la via de la comunicació amb el món, que l'ajudi aformar-se uns conductes i esquemes mentals interiors tot organitzant-ne els records, sentiments i pensament.
El llenguatge és l'eina principal a través de la qual ens integrem en la societat en la qual vivim. Les cultures humanes es fonamenten en el llenguatge, de tal manera que si un nen no aprèn algun tipus de llenguatge amb el qual comunicar-se està potser més prop de la animalitat que de lahumanitat, igual d'integrat en la cultura que un animal domèstic.


Si l'únic dèficit sensorial de Hellen hagués estat l'oïda, la fase d'aprenentatge hagués estat més fàcil perquè ella hagués utilitzat els seus propis recursos per observar, imitar gestos i actituds que a poc a poc hagués anat madurant en el seu intel·lecte per relacionar conceptes i d'aquesta manera aprendre. Al no escoltar , nopodrà parlar ja que és un procés d'imitació, aquí necessitaríem ajuda per inculcar-li el llenguatge de sordmuts i d'aquesta manera de poder-se comunicar amb la resta.

3. Exposa quines creus que són les barrere que tenen els discapacitats sensorials per a la seva educació i socialització. I proposa canvi d'actitud en els professionals, la societat i les autoritats davant la socialització depersones amb discapacitat.

La discapacitat és una realitat humana que ha estat percebuda de manera diferent en diferents períodes històrics i civilitzacions.
La visió que se li ha donat al llarg del segle XX estava relacionada amb una condició o funció que es considera deteriorada respecte de l'estàndard general d'un individu o del seu grup. El terme, d'ús freqüent, es refereix al funcionamentindividual, incloent la discapacitat física, la discapacitat sensorial, la discapacitat cognitiva, la discapacitat intel·lectual, malaltia mental, i diversos tipus de malaltia crònica.
Per contra, la visió basada en els drets humans o models socials introdueix l'estudi de la interacció entre una persona amb discapacitat i el seu ambient; principalment el paper d'una societat a definir, causar o...
tracking img