Esquizofrènia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

Sergi Font
Lluís Font
Nil Cisa
4t ESO C
ÍNDEX

1. Introducció
2. Història
3. Causes que la provoquen
4. Símptomes
5. Diagnòstic
6. Tractament
7. Llenguatge
8. Evolució
9. Intervenció de la família i els amics en la malaltia
10. Esquizofrènia Infantil

INTRODUCCIÓ

L’esquizofrènia és probablement el trastorn mental més angustiós iincapacitant que existeixen. Els primers signes comencen a declarar-se en l’adolescència i a l’edat adulta. Els símptomes són confusos i poden resultar alarmants per la família i els amics.
Les persones amb esquizofrènia sofreixen trastorns en els seus pensaments que produeixen al·lucinacións, deliris, pensaments desordenats i formes peculiars de parlar o de comportar-se. Els símptomes afecten ala capacidat de l’individu de relacionar-seamb els demés, i sovint les persones amb esquizofrènia solen apartar-se del món que les envolta.
Al contrari del que la gent pensa, les persones que sofreixen esquizofrènia no tenen “doble personalitat”. També es sol pensar que els esquizofrènics són perillosos. De fet, poden arribar a ser-ho, però la majoria de les vegades solament durant la fase agudade la malaltia. El cert és que les persones amb esquizofrènia tenen moltes més probabilitats de ser víctimes d’actes violents o delictius que de cometre’ls.
L’esquizofrènia .es una malaltia vitalícia i la majoria dels pacients necessitarán tractament durant la resta d ela seva vida. Aixo significa que perdran oportunitats professionals, relacions establertes i amistats. Degut a la falta decomprensio publica, les persones amb esquizofrenia sovint es senten aïllades i estigmatitzades.
Encara que l’aparicio de nous medicaments amb efectes secundaris menys freqüents i greus, nomès una de cada cinc persones es “recupera” de la malaltia, i un de cada deu pacients es suïcida.
L’esquizofrenai és angoixant per a totes les persones implicades. Els pacients sofreixen d’un desbaratament de lesseves vides. La família i els amics també es veuen greument afectats i afligits pels efectes que l’esquizofrènia fa en el seu ésser estimat i per la càrrega d’haver d’atendre’l. Fer front als simptomes de l’esquizofrenia pot ser especialment dificil per als parents i amics que recorden com era el seu conegut avans de caure malalt.
L’esquizofrenia és una malaltia complexa i els cientifics ceuren queesta ocasionada per una serie de factors diferents que actuen a la vegada. Aquests factors (incluyen): influencies genetiques, traumes (lesions) en el cervell durant el parto o cop després del naixement, aixi com els afectes de l’aïllament social i/o la tensió. En alguns casos, el us de certes drogues en poden ser un altre factor. No obstantm, encara es segueix sense identificar-se cap factorindividual com l’unic causant de l’esquizofrenia.

L’esquizofrenia afecta al 1 o 2 per cent de les persones. La malaltia està present en tot el món i la seva incidència (és a dir, el nombre de casos de la malaltia) és semblant en països i cultures diferents. Homes i dones presenten el mateix risc de desarrollar el transtorn, però mentres la malaltia tendeix a declarar-se en els homes entre els 16 i25 anys d’edat, la majoria de dones comensen a tenis simptomes entre els 25 i 30 anys.
Si es prenen regularment i coforme al preescrit, els fàrmacs i altres tractaments contre l’esquizofrenia poden ajudar a reduïr i controlar els simptomes. No obstant, en algunes persones els tractaments disponibles no surgeixen efecte, o pot ser que els pacients els interrumpin abans de temps degut als efectessecundaris desagradables, com l’augment de pes o per intol·lerancia a la medicació. Inclus cuan el tractament és eficaç, els pacients de vegades troben dificil seguir-lo de forma continuada. La pèrdua de oportunitats laborals, el estigma social i els simptomes i/o efectes secundaris recurrents poden ser dificultosos i imperdir als pacients portar una vida normal.
L’abus de les drogues és una...
tracking img