Estudi aprox. de la superfície de l’objecte:

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2339 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

ESTUDI APROX. DE LA SUPERFÍCIE DE L’OBJECTE 2

ESTUDI APROX. DEL VOLUM DE L’OBJECTE 3

FITXA TÈCNICA ADJUNTA DE L’APARELL 3

TAULA DE PROPIETATS 4

FITXA D’ANÀLISIS DE L’OBJECTE 5

DIFERENTS VISTES DE L’OBJECTE 6

CROQUIS (acotat) A ESCALA (reducció) 7

L'ENERGIA RENOVABLE 9CONCLUSIONS 11

BIBLIOGRAFIA 11

ESTUDI APROX. DE LA SUPERFÍCIE DE L’OBJECTE:

1- 9,5x1,5= 14,25 14,25/2=7,13 cm2 (SUMA)
2- 9,5x12,5= 118,15 cm2 (SUMA)
3- 7x3= 21 cm2 (SUMA)
4- 1x7=7 7/2=3,5 cm2 (SUMA)
5- 4x1,5= 6 6/2=3 cm2 (SUMA)
6- 8x5,5=28 cm2 (RESTA)
7- 3x2=6 6/2=3 cm2 (RESTA)
8-1,5x5,5=8,25 cm2 (SUMA)
TOTAL 161,03 cm2
x 2 costats
TOTAL 260,06 cm2

9- 9x1,35=12,15 cm2 (ELS 2 COSTATS)
10- 9x2,5=22,5cm2
TOTAL 34,65 cm2
x 2 costats aprox.
TOTAL 69,30 cm2

11- 4,5x15=67,5 cm2
12- 2X3=6 cm2
13- 0,75X9=6,75 cm2 (ELS 2 COSTATS)
TOTAL 80,25 cm2
x 2 costats (part superior iinferior)
TOTAL 160,50 cm2

14- 10X2,5= 25 cm2

15- 0,75x3=2,25 cm2 (ELS 2 COSTATS)
16- 3x3=9 cm2
TOTAL 11,25 cm2
x 2 costats (part superior i inferior)
TOTAL 22,50 cm2

TOTAL SUPERFICIE 537,36 cm2

ESTUDI APROX. DEL VOLUM DE L’OBJECTE:

1- 1,25x22,5=28,13 cm2 28,13x5=140,63 cm3
2- 22,5x3,5=78,75 cm2 78,75x5=393,75 cm3TOTAL 534,38 cm3

3- 1,5x4=6 cm2 6x3,5=21 cm3
4- 4x2=8 cm2 8x3,5=28 cm3
TOTAL 49 cm3
x 2 costats (part superior i inferior)
TOTAL 98 cm3

TOTAL VOLUM 632,38 cm3

FITXA TÈCNICA ADJUNTA DE L’APARELL:

TYPE 246.6.00
85 w 115-220 v
~50/60 Hz
BREVETE SGDG PAT.PENDING
MODELE DEPOSE MADE IN FRANCE
FONCTIONNEMENT 5 min

Potènciacontractada per la companyia elèctrica de casa meva: 4.400 W

4.400/85 w = 51 UNITATS SÓN LES QUE PODRIA TENIR CONNECTADES ALHORA A CASA MEVA AMB LA POTÈNCIA QUE TINC CONTRACTADA.
TAULA DE PROPIETATS:

PES MATERIAL FUNCIONS
gr.

80 PS Carcassa, pro-
(poliestilè) tecció del mo-
Color: Blanc tor. Mànec deBotons: Marro l’aparell per a
fosc la seva
utilització. Aï-
llant elèctric.
Botons: posar en
funcionament
l’aparell.

560 Cables: coure
Diversos tipusde polímers
Part estructura
de ferro

RELACIÓ AMB LA CIÈNCIA FÍSICA, I
AMB LA CIÈNCIA DEL FRED I LA CALOR

45 PS Carcassa, pro-
(poliestilè) tecció del mo-
Color: taronja tor. Aïllant
elèctric.40. Cable: Coure Aïllant elèctric,
Endoll: PVC li dona llibertat
a l’aparell (dis-
tància en l’utilit-
RELACIÓ AMB zació.
CIÈNCIA FÍSICA

PES TOTAL 735 gr.

Cal tenir present que en la meva anàlisis hi falten les dues dents d’acer inoxidabled’aquest objecte ja que pel seu desús actual no disposava d’elles.
RELACIÓ AMB LA CIÈNCIA DE L’ALIMENTACIÓ
FITXA D’ANÀLISIS DE L’OBJECTE:

NOM DE L’OBJECTE: Ganivet elèctric.
FABRICANT: MOULINEX, França.
DIMENSIONS APROX.: (ganivets no inclosos) 225x95x58 mm
TÈCNICA D’UNIÓ DE LES DIFERENTS PARTS: Podem dividir l’aparell en tres part fonamentals. La part superior i inferiors externes...
tracking img