Fibres tèxtils

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3565 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES FIBRES TÈXTILS


Tecnologia
13/02/2012
Índex
1.Constitució i propietats generals pàg.1
2.Origen i procés d'obtenciópàg.3
3.Tipus: descripció, propietats i aplicacionspàg.6
4.Processos de fabricaciópàg.8
5.Altres dadespàg.11
6.Quantitat i localització dels recursos al planetapàg.12
7.Descobriment i desenvolupament dels materials al llarg de la històriapàg.13
8.Millores i nousmaterials de cara al futur pàg.14
9.Bibliografiapàg.15

Constitució i propietats generals

Constitució i definició:

Són les fibres que permeten un procés per filar-les o utilitzar-les per la fabricació de teles. Aquests processos poden ser físics o químics.

Són polímers lineals, pràcticament sense creuaments, de alt pes molecular i amb una longitud de cadena suficientment gran per serutilitzades en els processos citats anteriorment.

Poden ser:

Naturals: s'obtenen directament de la natura. Poden ser: vegetals, animals o minerals, segons d'on provinguin.

Artificials: s'obtenen per la transformació de productes naturals a partir de la cel·lulosa principalment. Poden ser: raió-cuproamoniacal, raió-viscosa o raió-acetat.

Sintètiques: s'obtenen directament apartir del seus components elementals i no necessiten cap producte natural per a la seva elaboració. Poden ser: poliamides, polièsters, poliacrilonitrils o poliuretans.

Propietats generals:

Les propietats més importants de les fibres tèxtils són:

Flexibilitat: per ser fàcilment transformades i que aguantin sense trencar-se.

Resistència a la tracció: que no es trenquin amb facilitat,tant en els processos com en la posterior utilització.

Elasticitat: que aguantin bé les deformacions podent recuperar l'estat original sense gaires dificultats.

Uniformitat: han de permetre formar productes homogenis.

Higroscopicitat: capacitat d'absorció de la humitat.

Aïllants tèrmiques: evitar el fred a l'hivern o permetre la frescor a l'estiu, segons el tipus de fibra iutilització.

Suaus: fonamental si han d'estar en contacte directe amb la pell.

Resistència als productes químics: per facilitar la tintura i el rentatge i així aconseguir un ús prolongat.

Figura 1: Esquema de tots els tipus de fibres tèxtils

Origen i procés d'obtenció

Les fibres tèxtils, com ja hem dit abans, són polímers lineals de alt pes molecular i amb una longitud decadena prou gran com per ser filada;es poden classificar en tres classes segons el seu origen:

Fibres | Naturals | Animals |
Vegetals |
Minerals |
Artificials | Raió-viscosa |
Raió-cuproamoniacal |
Raió-acetat |
Sintètiques | Poliamides |
Polièsters |
Poliacrilonitrils |
Poliuretans |

Per descriure l'origen i elprocés d'obtenció de les fibres tèxtils ho farem segons la classificació anterior:
Naturals:

Animals: Aquestes fibres s'obtenen a partir del pèl de diferents animals i estan formades per proteïnes, la quantitat aproximada que produeix cada animal oscil·la entre 1 i 6,5 kg. Les més importants són la llana i la seda.

Vegetals: Aquestes fibres estan constituïdes bàsicament percel·lulosa encara que també es pot veure acompanyada per altres substàncies. Aquestes fibres es poden trobar en plantes o en les llavors d'aquestes. Les fibres més utilitzades o importants són el cotó i el lli.

Minerals: Són fibres que s'obtenen a partir de materials inorgànics. Alguns exemples són l'amiant i la fibra de vidre. Aquestes fibres tenen un inconvenient, són perjudicials per a la saluthumana.
Figura 2: Planta de la qual s'obté el lli
Figura 3: Cotó natural
Figura 4: Llana natural filada

Artificials:
Aquestes fibres s'obtenen a partir de tractaments químics a matèries primeres com la cel·lulosa per a que pugui ser introduïda en les filatures.

Un tipus d'aquestes fibres és la fibrana, que és la fibra de raió viscosa(un derivat de la cel·lulosa) una vegada...