Gramática da fantasía

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
¿Que pasaría se…?
Este capítulo propón una técnica moi simple, a das hipóteses fantásticas, que consiste en formular a pregunta: ¿Que pasaría se…?. Para completar a pregunta escóllense ó azar unsuxeito e un predicado, obtendo como resultado a unión da hipótese sobre a que traballar.
Se queremos acadar unha maior diversión cos nenos podemos facer que os protagonistas sexan persoaxes coñecidaspara eles, cousa que é máis sinxela de facer cós nenos de aldea, ou proporcionar tramas sorprendentes nas que eles poidan implicar a súa experiencia persoal ou ben conseguir que a aventura xire no seuambiente, logrando así establecer una relación activa coa realidade.
Este xogo permite ao neno liberarse de certas fixacións, pois limita o mundo las cousas imaxinarias có das cousas reais, ondecertas liberdades non son posibles.

Carapuchiña Vermella en helicóptero
Este xogo consiste en darlle aos nenos unha lista de palabras, a partir das cales teñan que inventar unha historia, é dicir,proporcionamoslles varias palabras que suxiran o conto da Carapuchiña Vermella ou calquer outro conto e unha última palabra que destrúa a serie anterior, sen ter nada que ver có conto escollido.
Estaactividade permite ao educador obervar a capacidade dos alumnos para reaccionar ante un novo elemento inesperado e para adaptalo a unha historia xa coñecida. Pode ser un bo xogo para romper cá rutinada clase.
E dicir que esta técnica ten forma de binomio fantástico, pois está a contrastar dous termos, o primeiro que pode ser unha serie de palabras contra o segundo termo que debe tratarse dunhasoa palabra.

Contos do revés
Esta técnica consiste en invertir as historias que todos os nenos coñecen, creando neles novas sensacións o simplemente equivocarnos nas historias e mediante a técnicado error dar con novos relatos.
O producto obtido dependerá das inversión que fagamos, pois podemos invertir todos os elementos dun conto ou tan só un, así a historia da que partimos desembocará...
tracking img