Historia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (355 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 10:
Pàg. 231
1. Descriu i sintetitza la informació de cadascun dels documents:
DOC 1 : veiem la portada d’un llibre titulat “España en Marruecos”. Representa la guerra d’Espanya al Marroc al1921-1927. La portada mostra soldats derrotats marroquins i la derrota d’un solda espanyol sobre un cavall, que podria ser perfectament la representació gràfica de la derrota espanyola a la guerra delMarroc. Aquesta guerra va comportar un desgast humà i de recursos molt notoris.
DOC 2 : En el document 2, trobem una taula titulada “L’oficialitat de l’exèrcit”. Aquesta taula vol mostrar l’augmentde membres de l’exèrcit en el període de temps que compren del 1862 al 1900. Aquest document es relaciona amb l’ implicació d’Espanya en guerres i en la intervenció de moviments socials.
DOC 3 :trobem un mapa del nord-oest d’Àfrica. El mapa mostra com diu el seu títol, el protectorat espanyol del Marroc. En aquest mapa veiem les possessions que tenia Espanya en el 1900, guarnicions espanyoles iderrotes espanyoles, com la derrota d’Annual. També veiem on hi havia tractats,com el tractat d’Algesires i l’hispanofrancès.
DOC 4 : aquesta il•lustració del 1921, és un calendari que mostra laderrota d’Annual al 1921. Aquesta il•lustració es deu a la situació de desànim dels espanyols davant de la pèrdua de part del territori Marroquí.
DOC 5 : intervenció del diputat socialista IndalecioPrieto a les corts el 21 del novembre del 1922. Mostra la seva tristesa del conflicte d’Annual, per la pèrdua massiva de soldats i gent tant espanyola com marroquins.
DOC 6 : la il•lustració satíricasobre l’expedient Picasso, representa satíricament les responsabilitats de la derrota d’Annual. La sàtira es realitza amb la muntanya de documents que representen les responsabilitats, sent les pilesde document més altes cada cop, arribant les responsabilitats fins al rei.
DOC 7 : aquest document titulat “L’acció de la dictadura al Marroc”, és una declaració de Primo de Rivera en el diari “El...
tracking img