La restauracion

Páginas: 18 (4260 palabras) Publicado: 9 de enero de 2011
LA RESTAURACIÓ

restaurar la monarquia borbònica. Amb el pronunciament de Martínez Campos a Sagunt es posa fi al Sexenni democràtic

L

anarquia amb República.

Els sectors conservadors utilitzen el desordre per desprestigiar els republicans. La RESTAURACIÓ és el període del 1874 al 1931 més de 50 anys. Però dividirem aquest període en tres etapes: spanya. Va

1898 serà el 3.restauració no va ser mai un sistema plenament democràtic la Restauració va acceptar el sufragi universal masculí per evitar la radicalització de les classes populars Por a les revolucions obreres. I El sistema polític de la Restauració -

-

El PRONUNCIAMENT del general Martínez Campos a Sagunt va posar fi al Sexenni democràtic i, per tant, va posar fi al període de democratització i radicalitzacióliberal. Durant el Sexenni serà la petita i mitjana burgesia urbana la que agafarà el poder.

burgesia financera, comercial i industrial. Aquest període Alfons XII

Ú -

.

na solució de compromís de les elits socials espanyoles destinat a eliminar tots els factors polítics desestabilitzadors, tant

revolució democràtica i social.

intent de

-

La Restauració en el context europeu deconservadorisme que es va desfermar per reprimir la conflictivitat obrera sorgida de la Comuna de París (1871). El principal ideòleg que va posar els fonaments del sistema de la Restauració va ser Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO.

-

Era un polític andalús molt experimentat. Cánovas creia que Espanya per tradició era monàrquica. Per això defensava una sobirania compartida entre el Monarca i lesCorts ja durant el Sexenni defensarà el tro per Alfons XII.

caràcter partidista i excloent dels moderats intervencionisme dels militars en la política enfrontaments civils (guerres carlistes)

-

La Restauració va néixer amb dos principals objectius: crear un sistema BIPARTIDISTA de torn pacífic per acabar amb els pronunciaments PACIFICAR el país posar fi a la tercera guerra carlina i a laguerra dels deu anys de Cuba. La primera mesura que va prendre Cánovas per establir les bases del nou règim va ser

-

Constitució de 1876 ions (inestabilitat política).

-

La Constitució de 1876 és una clara mostra del liberalisme més conservador: Sufragi censatari Sobirania compartida entre el Rei i les Corts Defensa de la propietat privada Centralisme polític Confessionalitat catòlicade

-

Per Cánovas la Monarquia és sinònim de LEGALITAT.

La monarquia existia abans que les lleis, abans que les constitucions. Les Corts no poden posar en dubte la sobirania del Rei. -

El rei ha d ça entre els partits polítics. ÀRBITRE El monarca tenia els següents poders: Dret de vet Dret a nombrar ministres Potestat de convocar i dissoldre les Corts Si bé la Constitució no fixava eltipus de sufragi, una llei de 1878 va establir el SUFRAGI CENSATARI limitat a 5% de la població.

-

-

Malgrat tolerar altre

dels drets dels ciutadans.

la declaració

Si bé la declaració dels drets era quasi equiparable a la de la Constitució democràtica de 1869, la seva execució quedava lligada a les lleis ordinàries que es promulguessin RINGIR-LOS. Aquestes restriccions anavenenfocades a limitar les manifestacions dels sectors

populars:

Dret de reunió

II. Bipartidisme i torn pacífic Cánovas va configurar un sistema amb dos partits que monopolitzaven la política: BIPARTIDISME

Partit conservador

Partit liberal

Cánovas del Castillo -

Mateo Sagasta

en el poder, els dos partits renunciaven als pronunciaments com a mecanisme per accedir al govern.Malgrat les diferències ideològiques, al capdavall els dos partits aplicaven mesures

ESTABILITAT per sobre de tot. Les dues forces polítiques hegemòniques van acceptar la Constitució del 76 i defensaven els mateixos principis essencials: Monarquia Propietat privada Estat unitari i centralista Els dos partits eren coneguts com a PARTITS DINÀSTICS perquè pretenien reunir en el seu si totes les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Restauración
  • Restauracion
  • La restauracion
  • Restauracion
  • La restauracion
  • Restauracion
  • Restauración
  • restauracion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS