Manifiesto de sandhurst

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (692 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de Text
La tornada dels Borbó

Ens trobem davant del Manifest de Sandhurt redactat per Cánovas del Castillo i firmat el 1 de desembre de 1874 pel príncep Alfons de Borbó, abans de queel pronunciament militar d’Arsenio Martínez Campos a Sagunt va proclamar rei d’Espanya Alfons XII el 29 de desembre del mateix any. És un text polític- públic per que aquest manifest sintetizava elprograma de la nova monàrquia alfonsina, un règim de signe conservador i catòlic que garantiria el funcionament del sistema polític liberal i restabliria l’estabilitat política i l’ordre social. El autorés el mateix Alfons de Borbó el que ho signa. Alfons XII era el fill de Isabel II i es trobava en l’exili en el pronunciament del seu manifest. Però es redactat per Cánovas del Castillo, que durantel sexenni democràtic va crear el partit alfonsi i va dirigir la tornada dels Borbos a Espanya. Aquest manifest era la tornada a la monarquia alfonsina, que va substituir a la república, la qual no vapossar a penes resistència, així acabava el 4 de gener de 1874 el període republicà. El text és un tipus de font primaria per que suposem es dona en el moment concret de l’aconteciment i no després,contemperani al fet que narra, no esta reescrit.

El manifest s’estructura en quatre paràgrafs, en el primer fa referenciá de la seua mare Isabel II que va tindre que exiliar-se a causa de larevolució (La Gloriosa) que va tindre lloc a Setembre de 1868 durant el període del sexenni democràtic, i en el que la reina va anar a França, on va ser acollida per Napoleó II. Manifiesta que és ell l’únicrepresentant del dret monàrquic a Espanya, i que es encarregará del dret constitucional de la nació ja que aqueta es trobava acostumada a la privacitat de les seues llibertats.
El segon i tercerparàgraf fa enfasi en les avantatges de la monàrquia hereditaria, ja que al ser una monàrquia constitucional no té per que haver-hi cap problema, estan posades totes les condicions. Per lo que Alfons...