Marcha analítica de los cationes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1745 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. OBJECTIU

- Determinar la presencia de cations en una mostra mitjançant una técnica de química qualitativa.

2. FONAMENT TEÓRIC

1. Definicions

a) Anàlisi química qualitativa

Part de la química analítica que té l’objectiu de fer el reconeixement o identificació dels elements, grups químics o compostos presents en una mostra.

b) Marxa analíticaConjunt d’operacions destinades a separar de forma sistemàtica, els inons continguts en una solució problema per ésser identificats posteriorment.

c) Reactius generals

Reaccionen amb un gran nombre de substàncies , en la marxa analítica s’utilitza per separar els grups iónics (reactiu de grup)

d) Reactius especiales

Reaccionen amb un nombre d’ions i en la marxaanalítica s’utilizen per la identificació dels cations

2. Esquema general de la marxa analítica

En aquest esquema s’indiquen quins són els posibles cations que podem trobar en la mostra problema.

MOSTRA PROBLEMA

Ions: NH4 +

56gr

2.3 Símbols del procés analític

centrífuga placa de tocs tub amb dsó iprecipitat
bec bunsen tub amb precipitat tub amb dissolució vas de precipitats
calentar refredar precipitat gas

3. MATERIAL I REACTIUS

1. Material general utilitzat durant tot el procediment

|Vas de precipitats |Gradeta|
|Tubs d’assaig |Paper pH |
|Pipeta pasteur |Flascó d’aigua destil·lada |
|Centrífuga |Bany d’aigua |
|Bec bunsen |Paper de pH |
|Vareta de vidre|Espàtula |
|Vidre de rellotge |Balança granetària |
|Cabina de fluxe |Placa de tocs |

2. Reactius

|Mostra: se li afegeix Na2CO3 0.5 M |
|Grup |Reactius utilitzats|
|I |Na2CO3 0.5 M |
|II |HNO3 conc |
| |Aigua destil·lada |
| |NH4NO3|
| |HNO3 2N |
|III |HCl 2N |
|IV |(NH4)2SO4 |
|V |NH4Cl (sólid)|
| |NH4OH |
| |NaOH |
| |Aluminón |
| |NH4OH 2N|
|VI |DMG en EtOH 1% |

3. Dades de seguretat dels reactius

Comburent Corrosiu irritant (xi)

Nociu (xn) perillós pel medi
ambient

|Reactius |Riscos...