Medicina

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1744 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Medicina grega
* Hi habien molts filosofs. Hi había gent que nomes es dedicaba a pensar. Identificaben la medicina com a ciencia. Començen a plantar cara als Deus
* 460 a.c. La figura medica per excel.lencia es Hipocrates. Galeno i despres, l´escola d´Alejandria el consideren el metge perfecte. Per aixo es considerat el Pare de la Medicina Moderna. Veu el món desde la raó.
* Laescola hipocrática: els camps medics que introdueix l´escola hipocrática son: l´anatomia, la medicina interna, la higiene, l´etica medica i la dietética
* Teoria del quatre humors: Hipocrates defineix salut com l´equilibri dels 4 humors i enfermetat com alteracio d´algun d´aquests humors. Tenim que estar equilibrats per estar be, si hi ha desequilibri apareix l´enfermetat
* 300 a.c. AlejandroMagno funda Alejandria, una ciutat enorme que en poc temps es convrteix en la base de la cultura Meditarrenea del momento
* A l´escola Alejandrina s´estudia molt la medicina. Els condemnats a mort eren utilitzats com a conill d´indies a la facultat per ensenyar a la facultat, es a dir els utilitzaben per estudiar anatomia.
* A partir de la incorporació d´Egipte com a provincia romanafinalitza el periode d´Alejandria i dona inici a l´epoca d´espendor de la medicina romana

Medicina romana
* La civilitzacio romana abans d´importar els coneixements de la medicina grega només destcaben en l´odontologia
* Roma ciutat va començar a creixer i va atraure als principals metges grecs y de l´escola Alejandrina que fa que provoca que Roma es converteixi en el principal centre delsaber medic.
* Neix l´Escola Metodica, basada en els treballs de Democrit. Expliquen la malaltia com a atoms(particules) que atrabessaben la pell, en un anticipi de la microbiología.
* Amb el començament del cristianisme es fundà una nova escola, L´Escola Pneumatica. Aquesta defineix la malaltia com al pneuma(gas) que entra al nostre organisme pels pulmons i porten l´enfermetat.
* A Romaamb l´aparicio d´aquestes escoles ja començen a haber-hi especialistes ( metges generals, cirurgia, oculistes…)
* Julio Cesar controlaba quants especialistes hi havia, i va posar un maxim de metges per ciutat. No hi havia un titul oficil de metge, era un privilegi donat pel Cesar
* Les legions romanes comptaben amb la presencia d´un cirurgià i quan hi havia guerra tenien un equip capaçd´instal.lar un hospital d´emergencia per curar malalts.
* Un d´aquest metges de legió durant tots els seus viatges amb l´exercit roma va anar recopilant unes 600 tipus d´herbes medicinals que lo van servir per crear la seva gran obra, el manual farmacologic mes utilitzat fins al segle XV.
* La figura medica romana per excel.lencia es Claudio Galeno. Va estudiar medicina amb 2 seguidors deHipocrates. Va viatgar a Roma on la seva fama com a metge de gladiadors li va portar a ser elegit metge de l´emperador Marco Aurelio
* Una part molt important de la medicina la deben a l´arquitectura. Els principals arquitectes romans tenien la conviccio de que la malaria es propagaba a través d´un insecte que vivía a l´aigua estancada, per aixo els arquitectes van començar a construiraqueductes i clavegueres i banys publics amb suministre d´aigua potable de qualitat. Tot per higiene.

Medicina Bizantina
* Durant aquest segles la medicina va per inercia, no van innovar res.
* Hi havien examens de medicina i es van fundar centres medics per estudiar medicina i perque la gent vagi a curar-se.
* L´imperi bizanti va tornar al cristianisme i a causa d´aixo la medicina va fer ungran pas cap enrere.

Medicina a l´Edat Mitja
* El contro de la salut es basaba en la higiene i la dieta
* Els metges basaben el seu treball en tenir una bona relacio amb els pacients i en curar petites coses com el mal de cap.
* Habia pocs coneixements anatomics i tambe pocs tractaments quirurcics i curatius
* Es va propagar la peste i els metges no van poder fer res. Van...
tracking img