Mesopotamia y egipto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10220 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MESOPOTÀMIA I EGIPTE
HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ.
|' APARICIÓ DE L’ESCRIPTURA
ÌNDEX

Capítols Pàg.

1. Introducció 1
2. Context sociocultural 2
3. Aparició de l’escriptura 9
4. Com era l’educació de l’escriptura? 12
5. Influències a lasocietat 17
6. Conclusions 18
7. Bibliografia 19
8. Annexos 20INTRODUCCIÓ
Els primers documents apareixen a Mesopotàmia a finals del IV mil·lenni a. C. L’aparició de la escriptura marca l’acabament de la prehistòria i el inici de la història. Podríemdefinir l’escriptura com el signe de representació gràfica d’una llengua per mitjà de signes traçats o gravats sobre un suport pla.
L’escriptura es va donar a diferents llocs de forma independent, en el Valle del Indo sorgeix el primer quart del tercer mil·lenni i en China s’insinua, envolta pels mites de la dinastia XIA, al voltant del s. XX.
La civilització mesopotàmica, com la d’Egipte, i adiferència de la Xina i la india no ha sobreviscut fins els nostres dies, la història s’ha de reconstruir plenament a partit de les descobertes de les excavacions, en els seus relats bíblics i en les escriptures gravades en taules d’argila. De tota manera, els estudis històrics ens demostren que van deixar un llegat cultural molt gran.
En aquest període, quan la societat agrícola va deixar dedependre de les condicions climàtiques per poder cultivar, sorgint grans civilitzacions de reg i es va inventar l’escriptura; es van produir importants esdeveniments que han sigut la base de la història de la humanitat: Societats altament estratificades amb l’existència de classes socials; poderosa organització política estatal, caracteritzada per l’existència d’una classe dirigent: la noblesa;Desenvolupament religiós, dirigit per la mateixa classe social que posseeix el poder polític; desenvolupament de noves formes de pensament i creació: art, filosofia i ciències; gran auge per el poder militar amb enfrontaments constant entre els diferents pobles; permanents desitjos de conquista de territoris aliens, etc. I més concretament l’explotació de canteres, els estudis topogràfics i lestècniques de construcció que van facilitar la construcció de monumentals piràmides, temples, obeliscos..., un sistema de matemàtiques, un sistema pràctic i eficaç de la medicina, etc.
En aquest treball volem posar en context l’aparició de l’escriptura, en quin context va sorgir, per quin motiu, quina funcionalitat se li va donar, com va evolucionar, etc. Per fer-ho, ens centrarem en la culturaoccidental, Mesopotàmia i Egipte. La primera part del treball, és una explicació sobre la història d’aquestes dues civilitzacions, centrant-nos en la seva cultura; en la segona part del treball, s’explica en quin moment va aparèixer l’escriptura i quines circumstàncies la van fer possible; en la tercera i quarta part, es tracten les tècniques que s’utilitzaven pel seu aprenentatge i quines van ser lesseves influències dins de cada societat; per últim, s’exposen les conclusions.

1. CONTEXT SOCIOCULTURAL
L’historia antiga del pròxim orient- i de la humanitat- comença a finals del IV mil·lenni aC, amb l’aparició dels primers documents escrits, però el començament de la història no significa el començament de la cultura, ja que van haver-hi èpoques culturalment esplèndides abans de lacomunicació escrita en un sentit estricte.
MESOPOTÀMIA
En grec mesopotàmia significa <país entre rius> ja que estava situada entre el riu Èufrates i el riu Tigris, és a dir, a les actuals regions d’Irak, situades al sud i al voltant de la capital de Bagdad i les zones del sud-oest de Iran.
Cap els anys 9000 aC., l’home paleolític es va propagar per tot Àsia, Àfrica y Europa. Al cap de...
tracking img