Metodologia de la didáctica en la actividad física

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (587 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
BLOC Nº 1

Introducció a la Didàctica de les activitats físico-esportives

U.T. 1.- L’EDUCACIÓ I LES A.F.E.
1.- Introducció. 2.- Definició d’educació. 3.- Els objectius de l’educació. 4.- Lesactivitats físiques i esportives (A.F.E.). 5.- Concepte d’esport.

1.- Introducció.
Este primer capítol té un caràcter introductori i tracta sobre les relacions entre l’educació i les activitatsfísiques i esportives (A.F.E.). A més s’estableixen alguns conceptes bàsics i es comenten les funcions generals de l’educació.

2.- Definició d’educació.
L’educació és el conjunt de processos quecontribuixen a la socialització dels subjectes des de la infància fins la vida adulta.
La socialització és el primer objectiu de l’educació i adquireix distinta forma i distinta complexitat segons elnivell educatiu. És un procés institucionalitzat i assumit en totes les cultures sota la perspectiva de l’educació formal. En la nostra societat el procés educatius el duen a terme diverses institucions:la família, l’escola, l’institut, la universitat, les associacions culturals i esportives, els amics, etc... L’educació juga un paper molt important en la formació de la personalitat de les persones;aporta un bagatge de coneixements, tècniques i pautes de pensament que aniran possibilitant que l’individu afronte les distintes situacions que la vida li presente. Situacions diferents en cadacultura.

3.- Els objectius de l’educació.
¿En quins aspectes pot interessar a una societat que tinguen formació els seus individus des de xicotets? Doncs, en tots aquells relacionats amb el mantenimentde la continuïtat de les relacions entre els membres del grup. Així doncs, la socialització o l’acceptació de les normes serà el primer objectiu. Ara bé este gran objectiu es pot concretar en altres(Nérici, 1973): 1. Proporciona una cultura o formació general per a la població 2. Establir una instrucció política de cara al coneixement de les relacions entre els distints membres d’una societat,...
tracking img