Monitor de lleure

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5068 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. ESCOLA

1. DADES IDENTIFICATIVES DE L' ENTITAT

XXXXX neix l'escola sota la denominació que va assignar el Departament d'Educació i que correspon al barri on s'ubica l'escola. Al llarg d'aquesta breu història s'ha trobat amb continuats malentesos, cosa que ha portat a l'equip docent del centre proposar un canvi de nom. Desprès de considerar diverses opcions, s'ha optat pel nom de XXXXX,una figura de la pedagogia actual que ens recorda la importància de mirar el que es fa a l'escola “amb ulls de nen” tot fent un exercici d'empatia que permeti donar als infants allò que els agradaria i que realment necessiten abandonant de tant en tant la perspectiva d'adults i adoptant la seva.

Segons dicta la normativa de canvi de denominació dels centres la proposta ha de ser aprovadapel Consell Escolar del Centre, (es va aprovar en data 1 de juny de 2009), també hi ha d'haver un informe favorable de l'Ajuntament (16 de desembre de 2009). Finalment és el Departament d' Educació qui té la darrera paraula, i és precisament en aquest punt del procés on es troba l'escola.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L'escola Cappont “Francesco Tonucci” està ubicada al carrer Pont deSuert 4, és una escola pública de nova creació que depèn del Departament d'Educació, les instal·lacions del qual varen ser inaugurades el 14 de gener del 2008.

Aquest centre disposa d'un equip directiu i un claustre de professors compost per 11 mestres. En aquest curs 2009 – 2010, l'alumnat està dividit en els següents cursos: P3 ,P4, P5 i primer de primària. El cicle de primària s'ha inaugurataquest mateix any, permetent que a cada nou curs augmenti una classe més, fins a sisè de primària.

L'edifici està compost per tres blocs, un primer bloc on s'ubiquen les aules d'infantil, un segon bloc on trobem les aules de primària i un tercer bloc on hi trobem el gimnàs. Tots aquests blocs estan units per uns passadís. La zona d'infantil disposa de 3 aules principals, p3, p4 i p5, una sala depsicomotricitat, petits grups i els despatxos, administració i serveis tant de nens com d'adults. Les tres aules principals disposen de sortida directa al pati d'infantil, amb un sorral, rascaculs i el cuartet de les joguines.
La part de primària consta de 2 pisos, a la part baixa s'hi troba la biblioteca, sala de professors, acollida matinal, serveis, despatx de l'AMPA i un gran menjador.
Alspisos superiors s'hi troben les aules, un total de sis sense comptar amb l'aula d'informàtica, tutories, serveis i diversos magatzems.

El tercer i últim bloc d'aquestes instal·lacions és el gimnàs, on a part de practicar-hi activitats esportives, és el lloc de reunió de les principals festes de l'escola.

Al centre dels tres blocs, hi ha un pati de grans dimensions amb dues porteries de futboli quatre cistelles de bàsquet. Recientment també s'hi ha col·locat quatre palets amb terra i els alumnes hi planten el seu hort.

3. TRETS D'IDENTITAT

La identitat de l'escola es basa en els següents apartats :
- Escola plural: L'escola estimula en l'alumnat els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte a l'altre, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.

-Escola laica: Es presenta el fet religiós des d'una perspectiva respectuosa. Cap persona pot ser discriminada per aquesta raó.

- Escola coeducativa: L'escola es basa en el principi de la coeducació, entesa com l'intent d'educar per a la igualtat d'oportunitats, sense discriminació per raó del sexe. Suposa un procés que valori les capacitats de les persones.

- Escola catalana i multicultural:El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge, amb la intenció que en acabar l'ensenyament primari els alumnes dominin català i castellà de forma indistinta.

- Escola participativa: Es dóna importància a la participació dels representants del sector pares-mares d'alumnes de consell escolar i AMPA; també a les aportacions que els pares i mares puguin realitzar; el fet de ser una escola...
tracking img