Olaa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2564 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]
[pic]
-----------------------
t 11.4 la unio sovietica, una gran potencia. 4.2 la societat sovietica: 2 grups socials, 1º assalariats i pagesos cooperativistes (66.6*/*) i l'altre treballadors intel.lectuals i professionals( tenien privilegis pero no exercirien el poder damunt l'altre). la clase dominant era la dels grups amb poder politic, vinculats al partit comunista (PCUS), tenienriquesa y privilegis, tenien acces a determinats productes de consum com l'automobils cosa que no tenia tot el conjunt de la poblacio. a partir de 1956 millorament del nivell de vida( pensions, vacances pagades, dret al traball).

. 1.3 l'america way of life: l'hege. nord-ameri se sostenia sobre la força econom i militar i tambe en la creença en la superioritat de la seva manera de viure(americanway of life) 1950 nou model de vida basat en la abundancia i consum, tambe tenia el costat fosc, els sectors socials exclosos de l'opulencia.  anys seixanta el model social va ser contestat, organitzacions de gent negra (black panthers, malcom x) la juventut va fer el moviment hippie. es va estendre un moviment antinord-america per l'ambit internacional. p2 l'europa occidental (1945-1973). 2.1 lareconstruccio d'europa: despr de 2º guerra els paisos europ estaven arruinats, l'europa occident va garantir la estabilitat de la moneda fixant el dolar com a moneda d'interc.(acords de bretton woods) tambe crea organ per garantir la reconstruccio postbel.lica (FMI, BIRD), el pla marshall va ser el motor de la reconstruccio i fins 1952 varen afluir a europa 13000 mili. de dolars a traves delprestec y el pla implicava un control sobre l'economia de l'estat i la contribucio contra el comunisme. 1957 alem, ital, franç, bel, paisos b i lux signar el tractat de roma que dona origen a la comunitat economica europea (CEE).

a traves del prestec y el pla implicava un control sobre l'economia de l'estat i la contribucio contra el comunisme. 1957 alem, ital, franç, bel, paisos b i lux signar eltractat de roma que dona origen a la comunitat economica europea (CEE). 2.2 els anys del creixement economic: els 50 comença el creix econom. mijora (puja de salaris, modernitzacio del aparell productiu i sector tradicional dona pas a noves industries, terciaritzacio de la poblacio activa, intervencio de l'estat en materia economica, nacionalitzacions d'industries, fixar un marc laboralprogressista (40 h, vacances..) tambe incorporacio de la dona al treball.

2.3 la democracia a europa l'estar del benestar: el creix va acompanyat de consolidacio de sistemes politics democratics. les forces politiques s'agrupaven en 2 tendencies conservadors( partidaris de la restrinccio de la funcio de l'estat) i socialdemocrates (part de reformes en benefici de les clases desfavorecides). el modeleuropeu es diferencia del nor-amer a causa de la socialdemocracia, per una gran proteccio dels ciutadans (estat del benestanr). estat afavori ensenyament public, universialitzacio de la sanitat gracis als imposts. fins 60 sorgi a europa moviments alternatius (antibel.licisme, ecologia...) s'enfrentaren amb els partits tradicionals

3.3 les particularitats del model japones: es diferencia d'altrespaisos de l'ambit capitalista, 1º te una de les densitats urbanes mes alta del mon (el sol encareix els habitatges), 2º les condicions dels treballadors imposa un respecte a la jerarquia i disciplina de traball molt rigurosa(productivitat alta), 3º treballador estan menys protegits a nivell social pero tenen un treball assegurat de por vida.(ni hi ha conflictes, lleialtat..) 4º degradacio del emdiambient, a partir de 1970 desenv un moviment de denuncia del problema ecologic.

t 11.p5 l'expansio del comunisme. 5.1 les democracies populars de l'europa de l'est: els estats de l'europa occidental crear en 1945 regims politics anomenats democracies populars, establir governs de front nacional i es varen crear programes de reconstruccio per mitja de una formula intermedia entre socialisme i...
tracking img