Psicoanalisis

Páginas: 5 (1018 palabras) Publicado: 3 de junio de 2011
Documentació aplicada (27687) TEMA 5: CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA: EXERCICI

L’exercici consisteix en crear individualment una base de dades mitjançant el gestor bibliogràfic RefWorks, que s’ofereix des de la pàgina web de les Biblioteques de la UAB [http://www.bib.uab.cat].

Gestors de referències bibliogràfiques
En un context de sobreabundància d’informació, elsinvestigadors, especialistes, professors i estudiants necessiten eines per organitzar globalment les referències bibliogràfiques seleccionades segons cada necessitat informativa. Per aquest motiu, cal usar gestors de referències bibliogràfiques localitzades a catàlegs, bases de dades, etc.

Un cop feta la cerca documental, aquests gestors permeten guardar, gestionar i manipular les referències per aincloure-les dins treballs acadèmics, informes professionals, articles de revista, etc. L’entrada de dades pot ser manual o automàtica (en aquest segon cas, són necessaris filtres compatibles entre els gestors i les fonts de dades). Existeixen diferents tipologies de gestors de referències (vegeu Taula 1): gratuïts o de pagament; instal·lació local o consulta en línia, etc. Actualment la majoriacomparteixen les següents funcionalitats: — Realitzar cerques en bases de dades i catàlegs de biblioteca, a més d’importar els resultats. — Crear, visualitzar, modificar, esborrar i recuperar les referències seleccionades. — Exportar bibliografies i cites dins d’un text en un estil de citació predefinit (malgrat els esforços de normalització, encara conviuen molts estils). — Compartir carpetes o basesde dades amb altres usuaris autoritzats, els quals només poden consultar la informació. Aquesta funcionalitat correspon als gestors més avançats.

Documentació Aplicada (27687) > Tema 5: Cerca i gestió de la informació bibliogràfica

1

Taula 1. Gestors de referències bibliogràfiques EndNote (Thomson Reuters) [http://www.endnote.com]

ProCite (Thomson Reuters) [http://www.procite.com]Reference Manager (Thomson Reuters) [http://www.refman.com]

RefWorks [http://www.refworks.com]

CiteULike [http://www.citeulike.org]

Refworks és una eina avançada per gestionar referències bibliogràfiques en un entorn web. Les seves prestacions bàsiques són: — Crear una base de dades personal per tal d’emmagatzemar referències afegides manualment o importades d’altres fonts (bases dedades, catàlegs de biblioteca, etc.) — Gestionar les referències creant carpetes per matèries, assignatures, projectes, etc. — Generar automàticament bibliografies en diversos formats (MLA, APA, ISO 690, etc.) a partir de les referències guardades i exportar-les de manera fàcil a un document de text. — Publicar i compartir les bibliografies a Internet (RefShare).

Enunciat de l’exercici
La base dedades pot tractar del tema que vosaltres trieu segons la vostra orientació acadèmica i professional (ha de ser un tema únic, no es pot repetir).

Documentació Aplicada (27687) > Tema 5: Cerca i gestió de la informació bibliogràfica

2

A partir de la vostra elecció, caldrà buscar referències bibliogràfiques a catàlegs de biblioteques i bases de dades acadèmiques. La base de dades haurà decontenir, com a mínim: — 10 monografies, localitzades a partir del Catàleg de les Biblioteques de la UAB o del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). Per aquest exercici, és recomanable no usar els catàlegs electrònics accessibles a través de RefWorks. — 10 articles de revistes, localitzats a les quasi 600 bases de dades subscrites per les Biblioteques de la UAB (a l’apartat deRecursos > Bases de dades del lloc web estan ordenades per títol i per categoria temàtica). Les bases de dades també es poden consultar mitjançant Trobador, un metacercador que permet localitzar i fer cerques simultànies a diferents recursos electrònics. Abans de realitzar la cerca, sempre és recomanable revisar atentament l’ajuda de cada catàleg i base de dades per conèixer les instruccions de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicoanalisis
  • El psicoanálisis
  • Psicoanalisis
  • Psicoanalisis
  • Psicoanálisis
  • El Psicoanalisis
  • Psicoanalisis
  • Psicoanalisis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS