Reflexions serveis publics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4524 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Gestió pública

01

3 Gestió Pública
Breus reflexions sobre els reptes actuals dels serveis públics i encara més breus comentaris sobre la posició de les biblioteques en aquest escenari.
2002

Autor

Joan Subirats

Les opinions expressades pels autors reflecteixen únicament les seves idees. Està prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense citar la font.

BREUSREFLEXIONS SOBRE ELS REPTES ACTUALS DELS SERVEIS PUBLICS I ENCARA MES BREUS COMENTARIS SOBRE LA POSICIO DE LES BIBLIOTEQUES PUBLIQUES EN AQUEST ESCENARI.

Joan Subirats
IGOP-UAB

1. La construcció dels serveis públics als estats contemporanis avançats, es va anar fonamentant sobre alguns pilars fonamentals: garantir l’accés als serveis, en condicions d’igualtat, al conjunt de la ciutadania,assegurant així un mecanisme compensador als desequilibris econòmics, socials i culturals que la dinàmica del mercat provocava. En el cas del món empresarial, la revolució fordista-taylorista havia significat (gràcies a la producció en cadena) l’accés de la gran massa de la població a productes,bens i serveis que fins aleshores només estaven a l’abast d’una minoria que en podia pagar l’elevat cost dela seva producció artesanal. Les polítiques de benestar van tenir una significació semblant, al permetre també l’accés a serveis i prestacions que abans només podien accedir-hi de manera continuada els sectors més benestants de la societat. En els dos casos, el preu que es pagava per aquesta “democratització” en l’accés i ús dels serveis, era la seva indiferenciació. La massificació implicavapartir d’un tipus ideal de ciutadà, sobre el que es construïa un model homogeni, de perfils rígids, i d’accés universal. Des d’aquesta perspectiva, la major proximitat o llunyania dels decisors o dissenyadors d’aquests serveis en relació als usuaris finals no representava cap problema. 2. La progressiva diversificació social que el propi progrés econòmic genera, la major capacitat de l’àmbitmercantil de personalitzar els seus productes seguint l’estela d’una demanda més heterogènia, i la creixent sensació que no n’hi prou en accedir a un servei per considerar-lo satisfactori (sinó que també preocupa el grau d’acostament entre expectatives i prestacions) va generant un nou concepte de qualitat que marca l’evolució del sector serveis al llarg dels darrers decennis del segle XX. Un copassegurat l’accés a un servei, i un cop assumit o donant per suposat que aquell servei et proveirà del que es considera bàsic en relació al que busques (tallar-te el cabell, curar-te, transportar-te,...), els elements de qualitat caldrà buscar-los en la capacitat del servei d’acostar-se al que eren les teves expectatives personals i específiques. Expectatives generades per les teves experiències passades,per les experiències dels altres, per la publicitat o informació que s’ha generat, i pel teu propi nivell d’exigència. És evident que quan més puguis triar, codecidir el format i l’abast del servei, més és podrà acostar oferta i demanda. Els elements de qualitat es conformen doncs en la capacitat de respondre a demandes heterogènies, ja no universals sinó sectorials, amb alternatives flexibles(el que alguns han anomenat el trànsit del fordisme al toyotisme). I això exigeix proximitat, al menys en algunes parts del procés, entre dissenyador del servei i usuari. Podríem resumir aquests canvis amb aquest gràfic (quadre 1), on mitjançant quatre binomis (homogeneitat-heterogeneitat; proximitatllunyania; flexibilitat-rigidesa; i universalitat-sectorialització, es pretén mostrar l’evolució d’unextrem (homogeni-rigid-universal i llunyà, cap a l’altre extrem, heterogeni-flexible, sectorial i proper).

1

Quadre 1: Tipologia de canvis en la caracterització dels serveis a finals del segle XX

Homogeneïtat Proximitat Llunyania
Font: elaboració pròpia

Heterogeneïtat Flexibilitat Rigidesa

3. Un nou element de canvi a les darreries del segle XX el dona un reviscolament del...
tracking img