Religió

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (690 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Que entenem per a Religió?

Intentar definir el terme religió de forma simple i amb claredat és molt complicat, i actualment és un dels principals motius de controvèrsia entre elsespecialistes lingüístics, antropòlegs i sociòlegs, entre altres disciplines, que han intentat trobar una definició clara al terme. Aquesta dificultat és deguda a que existeixen una gran varietat de religions,de rituals, de manifestacions històriques, de experiències místiques que provoquen una gran multiplicitat de definicions i punts de vista.

Tot i això, podem intentar arribar a una aproximacióde definició del terme religió. Però prèviament per fer possible aquesta tasca haurem de mirar el sentit etimològic de la paraula i veure també una sèrie de característiques que tenen les principalsreligions del món.

Etimològicament la paraula religió segons els especialistes pot tenir tres tipus de significat. Religió en llatí significa “l’acte religiós”. Aquesta paraula pot serderivada a tres verbs: relegere (“girar-se o observar a consciència”, que seria una resposta humana a quelcom superior), religari (“relligar-se” amb l’origen i fi darrer de l’home) i finalment el verbreeligere (“tornar a escollir” entès com a procés de retornar a l’origen de l’home a retrobar-se amb la autèntica realitat.

Un cop vist la definició etiològica de la paraula, podem citar unasèrie de característiques que trobaríem en qualsevol religió existent. La primera característica és que tota religió forma part de un fenomen humà de caràcter històric, entenent que no només és un conjuntde creences o sentiments subjectius. Tota religió és un fenomen individual (o altrament dit vivència personal), que és compartit amb altres persones i que afirma l’existència de una realitat superior,que salva, que confereix sentit i que implica totes les dimensions de l’home (racional, emocional ètic, moral...).

Tenint en compte els tres significats i característiques de la religió...
tracking img