Resum descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1314 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESCARTES

1. EL CONTEXT GENERAL

A) ÈPOCA MODERNA

– S: XV – XVIII

– Renaixement i revolució científica, racionalisme, empirisme, il·lustració.

– Els més importants: Descartes, Hume, Kant, Newton

– Optimisme intel·lectual: gran esperança en les possibilitats de la raó humana: sense això, la crència no hauria avançat( hume i rosseau no ho creuen)

B) NOVACONCEPCIÓ DE L’UNIVERS

– Infinit; fins a copèrnic l’univers és finit

– Mecanicisme: gran màquina que funciona per ell mateix.

• Explicable per les seves pròpies lleis ( hem de trobar-les)

• Rebuig del providencialisme: Déu no intervé

• “el rellotge mecànic”

C) TEMA PRIORITARI: EL CONEIXEMENT

– Conèixer com funciona el coneixement

– Criteris decertesa; seguretat, que no t’equivoques

– Volen descobrir els límits; fins a on podem arribar

– Origen: com neix, d’on prové el coneixement : empiristes i racionalistes

– Subjectivisme: gir sobre nosaltres mateixos

• El món és la realitat

• El món i nosaltres som diferents

• És com interpretem la realitat: concepció més ingènua: la gent intentaentendre-la

• La realitat està al teu cap, som nosaltres els que la definim

D) EL RACIONALISME

– S.XVII – S.XVIII. les dues tendències principals: racionalisme i empirisme

– Racionalistes: Descartes, Spinoza, Leibriz

– Empirisme: Locke, Hume

– Característiques del racionalisme:

• Confiança absoluta en la raó

• Cal un criteri de certesa overitat i un mètode

• La raó és autosuficient: el que tu penses és més que suficient. No cal fer càlculs...

• Innatisme: no té res a veure amb l’ànima Descartes creu en l’ànima però no ho liga

• Raonament = deducció

• L’evidència: criteri de veritat

• Subjectivisme: nosaltres creem la realitat.

• Model i precedent: Matemàtiques i Plató

2.DADES BIOGRÀFIQUES

– França 1596/1650

– Petita noblesa

– Gran formació filosòfica i científica

– Dret

– Exèrcit

– Discurs del mètode

– Meditacions metafísiques

– Provoca un gir en la història del pensament inaugurant una filosofia:

• Lligada ala ciència

• Busca les bases del coneixement humà

• Defensa la capacitat iautonomia de la raó

• Importància de Descartes: filosofia, matemàtiques, física...

– Kepler i Galileu sempre presents en les seves reflexions

3. EL MÈTODE

– Tema principal: coneixement

– Objectiu:

• Fonamentar el coneixement (base solida): a les nostres idees, seguretat a l’hora de raonar

• Trobar les claus que ens donin seguretat a l’hora deraonar

– Perquè avança la ciència i la filosofia no?

• La ciència (astronomia) té un mètode: mètode matemàtic

• A la filosofia li manca un mètode adequat

• Decideix utilitzar-lo (mètode matemàtic) en a la filosofia (investigació global)

• Plató, Kepler, Galileu, Descartes: els hi donen molt de valor a les matemàtiques/ han entès el gran valor de lesmatemàtiques per a ordenar les nostres idees

• Els racionalistes sempre són defensors de les matemàtiques

• L’optimisme de Descartes és un optimisme intel·lectual

• Esta convençut de: la capacitat de la raó humana/ de a fiabilitat del mètode matemàtic

– Les 4 regles del mètode matemàtic:

• El mètode matemàtic es basa en 4 regles:

1) La regla del’evidència

Acceptar tan sols les idees de les que no es pugui dubtar

Descartes parla d’evidència lògica,. No d’evidència experimental

2) Anàlisi

= Divisió (dividir les dificultats en parts elementals)

3) Síntesi

Construís una explicació començant des de les idees més fàcils

4) Enumeració

= Revisar tot el procés...
tracking img