Resumen

Páginas: 3 (695 palabras) Publicado: 13 de abril de 2010
TECNOLOGIA TEMA 3
1.Circuits elèctrics
Un circuit elèctric és un conjunt d'operadors que permeten el pas del corrent elèctric per aconseguir algun efecte útil. Tot circuit elèctric ha de disposarcom a mínim de generadors, conductors i receptors.
Els circuits solen completar-se amb els elements de maniobra i protecció.

Elements | Grups d'elements | Finalitat: |
Bàsics |Generadors / acumuladors | Subministrar l'energia elèctrica acumulada(pila) o generada (dinamo) al circuit. |
Conductors | Serveixen d'unió entre els distints operadors elèctrics i permetenla circulació del corrent elèctric. |
Aïllants | Impedeixen el pas del corrent elèctric. |
Receptors | Operadors que transformen l'energia elèctrica en altres tipus d'energia (motor,llum, timbre, etc...) |
Complementaris | Elements de maniobra | Permeten governar a voluntat la instal.lació. |
Elements de protecció | Protegeixen les instal.lacions(fusibles), els usaris, o ambdós al mateix temps (diferencials). |

2. Magnetisme Natural I Electromagnetisme
ELS IMANTS.
Un imant pot atraure un ovjecte de ferro situat a una distància convenient,sempre que l'objecte tinga unes dimensions proporcionals a la força de l'imant. En enfrontar dos imants es repel.lisquen o atraguen en funció de la polaritat que tinguen els extrems enfrontats. A igualpolaritat es repel.leixen, i a distinta polaritat s'atrauen.
ELECTROMAGNETISME
El corrent elèctric pot crear un camp magnètic al seu voltant. En situar un imant en l'interior d'una bobina i produir unmoviment relatiu es genera un flux elèctric. Si enrotllem un cable al voltant d'un ferro, haurem construït una bobina molt més potent que l'anterior, ja que el ferro facilita la circulació del campmagnètic per l'interior de la bobina. Aquest disseny s'anomena electroimant.
3. Generació Del Corrent Elèctric. L' Altenador I La Dinamo
Els alternadors (corrent altern) i les dinamo (corrent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • resumen resumen
  • EL RESUMEN DEL RESUMEN
  • resumen del resumen
  • Resumen
  • Un resumen
  • Resum
  • Resumen
  • Resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS