Sucesiones

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (357 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| | EFECTIVO | CUENTA MANCOMUNADA | NOHEMY | JERSON | MAMI | DELMA | VILMA | TOTAL |
| | | | OCC | ATL | | | | | |
1 | Monto anterior | | L. 230,000 | | | | | | | |
2 |Recibido de Joel | | L. 1,050,000 | L.400,000 | L. 1,050,000 | L.1,150,000 | L.1,300,000 | L.500,000 | L.600,000 | L.6,050,000 |
3 | Adelanto venta vacas a Joel | | | | 50,000 | | | || |
4 | Honora/ Maradiaga | | L. 100,000 | | | | | | | L. 100,000 |
5 | Embargo | | L. 513,000 | L.430,354.62 | | | | | | L. 943,354.62 |
6 | Otros/embargo |L.100,000 | | | | | | | | L. 100,000 |
7 | Pago con cheques de caja | | L. 500,000 | | L. 71,000 200,000 | L. 400,000 | | | | L.1,171,000.00 |
8 | Pago 1/3 hon Abog | |L.48,265.50 | | | | | | | L. 48,265.50 |
9 | Otros/embarg/Abog | L. 50,000 | | | | | | | | L. 50,000 |
10 | Cobro ahorros embargados (Noh) | | | | L. 30,816.62 || | | | L. 30,816.62 |
11 | Pago prestaciones:Santos MartínezReinaldo CoreaDonaldo Martínez | L. 30,000 55,533.34 40,000 | | | | | | | | L. 125,533,34 |
| | L. | || | | | | | L. |
12 | Parte Hereditaria¼ conyugal | | | | L. 596,374 | L. 596,374 | L.1,500,000 | L. 596,374 | L. 596,374 | L.3,885,496 |
13 | Reembolso ¼ -her | | | | | |L. 200,000 | L. 96,374 | | L. 296,374 |
14 | Devoluciones:Del depósitoHonorarios MaradgHonorarios Abogs.Préstamo total | | | | L. 151,810 25,00012,066.4 100,000L. 288,876.4 | L. 153,626 25,000 12,066.4L.190,692.4 | | L. 25,000 12,066.4 60,500L. 97,566.4 | L. 3,626 25,000 12,066.4L. 40,692.4| L. 950,442 100,000 48,265.50 175,000 L.1,273,707.5 |

| | EFECTIVO | CUENTA MANCOMUNADA | NOHEMY | JERSON | MAMI | DELMA | VILMA | TOTAL |
| | | | OCC | ATL | | |...