Tesis feina educar

Páginas: 4 (852 palabras) Publicado: 12 de enero de 2011
Fer les coses en grup

“Aprendre a conviure en grup és una de les línies essencials de valor del curs”

Amb aquesta premissa observem com el valor de fomentar la companyó dintre de l’aula és undels fets més remarcables més rellevant del treball de camp que estem analitzant. Ja des del principi veiem com l’aula està distribuïda en sis petits grups de quatre membres cadascú, i a més a tambéés fomenta en aquest petits grups el valor de la coeducació, doncs han de crear aquests grups entre dues nenes i dos nens.

Dins d’aquesta idea s’aconsegueix que els nens siguin conscients que ésnecessari l’ajut de tots i totes per assolir les fites requerides per el curs. Per a poder fer veure als nens aquesta idea, la mestra s’ajuda amb un exemple on hi ha un membre del grup que “sobra” enuna activitat, primer els hi demana amb quin criteri s’exclou a aquesta persona; algú que no hi col·labora o algú que té dificultats. Un cop arriben a una conclusió els hi diu que no cal marginar aningú, i els hi demana propostes per a poder integrar a aquest membre dins el joc.

Un altre fet a ressenyar, i que és va repetint, és la distinció entre companys de jocs i companys de feina, doncs nosempre algú amb qui sempre converses i ho passes bé, és la persona més adient per a poder treballar en equip. S’ha de tenir consciència i criteri per a escollir als millors companys per a un correctefuncionament de l’aula i de l’estudi.

Conèixer-se i ocupar-se d’un mateix

La construcció de la individualitat i la formació de la comunitat són els dos eixos de valor centrals que condueixen lafeina educativa.

Partint d’aquest principi, que en altres paraules diuen al mateix text, veiem com hi ha un esforç per aconseguir el creixement intern de l’educand. La idea no és una altra que elfet de que l’alumne/alumna s’ha de conèixer a si mateix/mateixa i ser una persona autocrítica.

En el propi text, aquesta idea s’inicia amb el fet de realitzar un anàlisi objectiu sobre el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Feina de educar
  • Feina d´educar
  • tesis de gestion educativa
  • Analisis tesis educativa
  • Tesis sobre supervision educativa
  • Tesis De Gestion Educativa
  • Tesis gerencia educativa
  • Tesis sobre administración educativa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS