Trastorno bipolar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2981 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Auxiliar d’infermeria Grup B
Alumne: Núria Ruiz

El trastorn bipolar

[pic]

❖ C/ 07 Recolzament psicològic al pacient
❖ Professor: Sergi Piñar
❖ Curs acadèmic: 2009 – 2010

INDEX

1. Trastorn Bipolar

1. Que és el Trastorn Bipolar
2. Classificació del TrastornBipolar
3. Causes
4. Signes i símptomes
5. Diagnòstic
6. Tractament

2 La creativitat i el trastorn bipolar

.2.1. Introducció
.2.2. Investigació
.2.3. L’episodi maníac i la creativitat; Vincent van Gogh
.2.4. L’episodi depressiu i la creativitat; Virginia Woolf
.2.5. L’episodi depressiu i la creativitat; Edvar Munch
.2.6. Lacreativitat i els tractaments farmacològics

3. Conclusions

4. Poesia “La Bipolaridad es un Don”

5. Bibliografia

Transtorn bipolar Nuria Ruiz

1. El trastorn bipolar

1. Que és el Trastorn Bipolar?

El trastorn bipolar, conegut també com maníacdepressiu, és un trastorn mental complex caracteritzat per canvis de l'estat d'ànim, de manera que la persona que el pateix presenta importants fluctuacions, en les seves emocions i sentiments, així com en el seu nivell d'activitat. Aquestes fluctuacions es tradueixen en canvis cap a dos pols oposats en l'estat anímic de la persona:

La Mania, també coneguda com Hipertímia, caracteritzada perexcés d'activitat, disminució de la necessitat de dormir, sensació d'eufòria que no respon a un estímul concret, despeses excessives, loquacitat, projecció de plans irrealitzables, augment de la sociabilitat, al·lucinacions o idees delirants, entre altres símptomes.

La Depressió, en la que predomina la manca d'il·lusió, sentiments d'abatiment, tristesa i desesperança, disminució del'autoestima, alteracions del son, sensació de fracàs i fins i tot desitjos de morir.

No obstant això, entre aquests dos pols assenyalats, es troben un ampli ventall d'estats intermedis, ja que no tots els afectats per trastorn bipolar passen per aquestes fases de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat.

2. Tipus de Trastorn Bipolar

El trastorn bipolar és classifica en quatre tipusdepenen de la intensitat dels símptomes:

▪ Trastorn bipolar tipus I: És caracteritza per un o més episodis maníacs o episodis combinats (símptomes de mania i depressió que ocorren gairebé cada dia com a mínim durant una setmana) i un o més episodis depressius majors. El trastorn bipolar tipus I és la forma més severa de la malaltia, marcada per episodis maníacs extrems.
▪ Trastornbipolar tipus II: És caracteritza per un o més episodis depressius acompanyats com a mínim d’un episodi hipomaníac. Els episodis hipomaníacs tenen símptomes similars al episodis maníacs però són menys severs.
▪ Trastorn bipolar ciclotímic: És caracteritza per canvis en l’estat d’ànim que es tornen crònics i que impliquen períodes de hipomania i depressió.
▪ Trastorn bipolar senseespecificació: Tipus de trastorn bipolar que no cap en cap de les definicions anteriors.

1.3 Causes

Orgàniques: Es creu que es relaciona amb el mal aprofitament dels neurotransmissors cerebrals, el pacient té problemes per produir substàncies com serotonina,
noradrenalina, norepinefrina, dopamina i acetilcolina, que regulen els estats d'ànim de l'ésser humà. Una de les causes de lamalaltia possiblement siguin els canvis específics del metabolisme del neurotransmissor monoamina i els seus receptors.

Genètiques: La predisposició genètica o herència, quan en la família hi ha antecedents de parents propers que han patit la malaltia. Es calcula que actualment pot desenvolupar un trastorn bipolar en descendent directes d'un 25 fins a un 75%.

-1-

Transtorn bipolar...
tracking img