composition

Páginas: 3 (581 palabras) Publicado: 6 de febrero de 2014
PREGUNTES DE LA PELÍCULA WALL STREET 2
1. Què porta a Gordon Gekko a la presó? Justifica el perquè està penalitzat aquest delicte.
Condemnen a Gekko 14 anys a la presó per violació de sistemes deseguretat i manipulació il·lícita de capitals.
Aquest delicte està penalitzat ja que mentre ell es beneficia, altres persones tenen moltes pèrdues, i la manera per la qual ha aconseguitbeneficiar-se és violant la informació d’altres.

2. Què vol dir diversificar al món empresarial?
Bàsicament vol dir invertir o produir diferents coses per tal de reduir el risc. Un exemple de diversificarseria quan en una empresa es produeixen diferents productes perquè en el cas de que un d'ells no es vengui, es puguin compensar les pèrdues amb els guanys dels altres productes.

3. Quina ésl’activitat comercial de Keller Zabel?
La banca d'inversió.

4. Diferencia entre broker i dealer.
Els brokers són agents financers que actuen per compte d'altri i intervenen des de l'estalvi a la inversióposant en contacte demandants i oferents de fons per una comissió. Compren i venen actius financers a compte d'un tercer.
En canvi, els dealers són agents financers que actuen per compte propi, nocreen ni transformen actius financers. Compren per als seus clients actius financers però també ho fan per si mateixos.

5. Què és una OPA?
(Oferta pública d’adquisició d’accions) és la ofertaformulada públicament per algú de comprar un cert número d’accions per poder arribar a una posició dominant dins una societat.

6. Què és la generació NINJA?
En anglès “No income, no job and assets” i encatalà es tradueix com a “Ni ingressos, ni jornals ni activitat”.
Es refereix a la generació de professionals que tenen menys possibilitats de feina, de guanyar un ingrés fixe i d’aconseguir a mitjào llarg termini una propietat.

7. Defineix: tipus de cotització: a la par, sota la par, sobre la par
Cotització sota la par és l’expressió que reflecteix que una emissió de títols s'ha fet...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Composition
  • Composition
  • composition
  • Composition
  • Composition
  • English Composition
  • Cloning composition
  • Composition 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS