Desarollo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1232 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Teoria | Concepte de desenvolupament infantil | Representants | Principals aportacions |
Maduracionistes o innatistes | El desenvolupament orgànic o psicològic està programat biològicament, i segueix unes lleis. | A. Gessell | A. Gesell creu que la maduració és el motor del desenvolupament, encara que l´aprenentatge també intervé (la plasticitat de l´organismeel fa possible) |
Etologistes | Per als infants és absolutament imprescindible en el seu procés global de desenvolupament poder tenir un vincle afectiu. La seva carència pot crear seqüeles molt greus. | Harlow/ Bowlby/Spitz | Harlow va estudiar els efectes de la separació entre les cries dels simis i les seves mares. Bowlby defineix el vincle entre mare i fill humans com ainnat. Spitz va estudiar els efectes de la separació entre mare i fill, i de la manca de vincles afectius en els nadons humans. |
Conductistes | El desenvolupament infantil es produeix mitjançant l´aprenentage. | J. B. Watson/ J. F. B. Skinner | Watson creu en el valor absolut del medi ambient. Skinner admet la importància de l' organisme, però amb interacció amb el medi. |Constructivistes | El desenvolupament psíquic és una construcció progressiva, possible a partir de les interaccions entre l' infant i el món que l' envolta. | J. Piaget/ H. Wallon/ L. S. Vigotski | Piaget estudia el desenvolupament cognitiu, i descriu els seus estadis o estructures del coneixement- Wallon destaca l´afectivitat i les emocions com a element bàsic de la interacció delsinfants amb el món. Vigotski dóna gran importància al context social en l´adquisició del processos psicològics bàsics. |
Psicoanalítiques | La infància és un període conflictiu de gran transcendència en l´estructuració de la personalitat humana. | Sigmund Freud | Freud explica el procés de desenvolupament psicosexual i afectiu i la importància de l´inconscient en eldesenvolupament humà. |
Afirmacions sobre l' educació | Veritat o Fals |
Tota educació no implica un perfeccionament | FALS |
L' educació és el mitjà per realitzar-nos | VERITAT |
És intencional | VERITAT |
No Implica un procés de socialització | FALS |
No Implica activitat | FALS |
És permanent i inacabat | VERITAT |
És un procésindividualitzat | VERITAT |
No suposa un ajut per al desenvolupament humà | FALS |
Inclou la formació | VERITAT |
La influència humana és irrellevant | FALS |
Anomena i explica breument quin és l' objectiu cabdal de l' educació infantil.

L´educació infantil ha de contribuir de manera globalitzada al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social imoral dels infants, però l´objectiu cabdal de l´educació infantil és afavorir el procés de socialització, promovent la interacció amb altres infants de la mateixa edat i amb tots els altres membres de la comunitat educativa (infants d´altres edats, el personal docent, altres professionals de l´escola, les famílies, ...). Això representa el primer contacte de l´infant amb altres persones de forade la família.
L´atenció individualitzada i la convivència amb els altres són els dos eixos bàsics en el procés de socialització.

Comenta breument la següent afirmació “ l' escola infantil ha de compensar les desigualtats”

L'etapa d'educació infantil pot i ha de contribuir de manera eficaç a compensar tot tipus de desigualtats, com ara diferències de l'entorn social, cultural i econòmic,sense que això, signifiqui deixar de reconèixer les diferències psicològiques dels nens, que han de ser educativament ateses.
Mitjançant l´observació, podem fer un diagnòstic inicial i intervenir d´una manera precoç davant un problema amb un infant que no rebi estímuls adequats, sigui per un motiu o un altre, amb el objectiu de que es pugui desenvolupar física i emocionalment com un infant que...
tracking img