Desastre de txernobil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (540 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESASTRE DE TXERNÒBIL Va ser un accident nucleat, considerat el més greu de la història, va passar a la Central Nuclear de Txernòbil a Ucraïna, el dissabte 26 d’Abril de 1986. Els enginyers vaniniciar l'entrada de les barres de regulació en el nucli del reactor, refrigerat per aigua i moderat per grafit . La potència tèrmica en aquest cas baixa normalment de 3.200-1.600 MW, llavors s’havienajustat els monitors als nivells més baixos de potència. Però l’operador es va oblidar de reprogramar l’ordinador perquè es mantingués la potència entre 700 MW i 1.000 MW tèrmics. Per aquest motiu, lapotència va baixar al nivell, molt perillós. La majoria de les barres de control es van extreure per tal d'augmentar novament la potència. No obstant això, en les barres ja s'havia format un producte dedesintegració, el xenó, que "enverinar" la reacció. En contra del que prescriuen les normes de seguretat, en una mesura irreflexiva, es van extreure totes les barres de control. Aquesta combinació pocusual de baixa potència i flux de neutrons intens, va provocar la intervenció manual de l'operador, desconnectant els senyals d'alarma, l'ordinador va indicar un excés de radioactivitat, però elsoperadors van decidir finalitzar l'experiment, desconnectant l'última senyal d'alarma en l'instant en què el dispositiu de seguretat es disposava a desconnectar el reactor. Atès que els sistemes deseguretat de la planta van quedar inutilitzats i s'havien extret totes les barres de control, el reactor de la central va quedar en condicions d'operació inestable i extremadament insegura. En aquestmoment, va tenir lloc un transitori que va ocasionar un brusc increment de potencia. El combustible nuclear es va desintegrar i va sortir de les beines, entrant en contacte amb l'aigua emprada perrefrigerar el nucli del reactor. I es va produir una gran explosió, i uns segons més tard, una segona explosió va fer volar pels aires la llosa del reactor i les parets de formigó de la sala del reactor,...
tracking img