Leasing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2570 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIRECCIÓ FINANÇERA DE L’EMPRESA I: gestió finançera
Finançament d’una empresa mitjançant “leasing”

Index
1) Portada
2) Index
3) Introducció sobre el lísing
4) Avantatges del lísing
5) Cas pràctic
6) Càlcul de index
7) Càlcul de index
8) Finançiació mitjançcant lísing

Introducció:
Lísing, originari de l'anglès "to lease" que significa arrendar o donar enarrendament alguna cosa es por definir com "contracte mitjançant el qual, l'arrendador traspassa el dret a usar un bé a canvi del pagament de rendes d'arrendament durant un termini determinat. Al final d'aquest termini l'arrendatari té l'opció de comprar el bé arrendat, tornar o renovar el contracte "
Generalment és molt usat pel fet que davant un món tan canviant en el qual vivim dia a dia, latecnologia es fa cada vegada més necessària i moltes vegades la maquinària que ha d'emprar-es torna una mica cara i l'abast d'aquesta es torna una mica difícil o simplement no es compta amb els mitjans necessaris per adquirir-la, per aquest mètode l'empresa que aconsegueix la maquinària o immobilitzat pot fer-ho encara que no es trobi en una situació financera òptima, ja que no es genera undesemborsament de altes dimensions, sinó un pagament en quotes tant a l'empresa que efectua l'arrendament com els impostos pertinents i finalment amb clàusules que van regulant la conducta per a la seva prorroga, la devolució del bé que genera el contracte o la compra d'aquest últim.
Hi ha diferents tipus de lísing com son: operatiu, finançer, lease-back… La table següent refelcteix les diferéncies delsdos tipus de lísing més utilitzats:
| Lísing operacional | Lísing finançer |
Arrendador | Fabricants, distribuidors o importadors, companyies de lísing | Empreses finançeres, filials de bancs o independents |
Caract. contracte | Revocable per l’arrendatari amb previ avís | Irrevocable per ambdues parts |
Elecció del be | Per l’arrendatari entre els que tingui l’arrendador | Perl’arrendatari, entre qualsevl fabricant |
Amortització del be | En varis contractes amb u o més arrendataris | A un sol contracte |
Tipus de be | Estàndar d’ús comú amb mercat secundari | Bens específics de mercats restringits |
Conservació i manteniment del be | Per compte de l’arrendador | Per compte de l’arrendatari |
Obsolescència | La soporta l’arrendador | El soporta l’arrendatari |
Finalitat del’empresa de lísing | Oferir un servei | Oferir una técnica de finaçament |
Risc per l’arrendador | Técnics i finançers | finançers |
Risc per l’arrendatari | cap | tecnics |

Avantatges del lísing:
1) avantatges per l’empresa usuaria:
* L'arrendament redueix el risc d'obsolescència per l'arrendatari i en molts casos el risc passa a l'arrendador en forma del valor residual.
* Potcontenir disposicions menys restrictives que les d'altres convenis de deute.
* Els arrendadors poden fer innovacions i formular contractes que s'adaptin a les necessitats especials de la companyia.
* Sovint els contractes d'arrendament es signen sense exigir a l'arrendatari una quantitat de diners immediat, el que és una ajuda.
* Algunes companyies troben més barat l'arrendament quealtres tipus de finançament.
* En un contracte d'arrendament les arrendadores no cobren comissions d'administració que generalment els departaments de crèdit tradicional dels Bancs si cobren.
* Els arrendaments operatius no afegeixen deutes a l'estat de situació financera, per tant no afecten les raons de deute i endeutament, pel que poden augmentar la capacitats per captar recursos.* L'elecció dels proveïdors i dels béns a adquirir és totalment lliure.
* No es consumeixen les línies de crèdit bancàries convencionals, ja que normalment els béns comprats mitjançant arrendament financer serveixen de garantia per a l'operació.
* Pot realitzar els pagaments periòdics en una àmplia gamma d'institucions bancàries, així com sota diverses modalitats, facilitant...
tracking img