Processos psicologics basics, atencio (uoc)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1330 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ATENCIÓ

William James va diferenciar dos tipus d’atenció:
Atenció primaria i artenció secundaria

Quin altre nom rep l’atenció primaria?
Reflex d’orientació o atenc ió passiva

Comenteu les diferències principals entre l’atenció conscient i l’automàtica:
ATENCIÓ CONSCIENT: alt control cognitiu, atenció voluntaria, tria els estímuls als que dedicarà més recursos cognitius.ATENCIÓ AUTOMÀTICA: pobre control cognitiu, els estímuls criden l’atenció i els sentits s’orienten cap a aquests estímuls.

Quina és la técnica més emprada en l’estudi de l’atenció focalitzada?
L’OMBREJAT: els objectes repeteixen en veu alta el que senten pels auriculars. L’aplicació d’aquesta tècnica es realitza mitjançant la presentació de dos missatges conjuntament.

Quin és l’objectiufonamental de l’estudi de l’atenció focalitzada?
* Estudiar quin tipus de processament donem a aquells estímuls als quals no prestem atenció.
* Estudiar en funció de quines característiques d’estímul podem seleccionar la informació que ens interessa.

El model de filtre (Broadbent) proposa que l’atenció funciona com un filtre. Quina justificació teòrica en dona? (relacioneu-ho amb elconcepte de limitació de capacitat)
Proposa que l’atenció funciona com a filtre. La capacitat de prestar atenció conscient és limitada, si no existís el filtre el nostre mecanisme de capacitat limitada se sobresaturaria i seriem incapaços de fer cap tasca correctament.

Segons el model de filtre la selecció de la informació es fa:
En la memòria sensorial

Quina de les dades següents nopot explicar el model de filtre?
EXPLIQUEN EL MODEL DE FILTRE:
que ens podem concentrar molt en una unica cosa
que rarament se swobrecarrega la memòria a curt termini
que podem seleccionar una informació entre els milers que ens n’arriben
NO PODEN EXPLICAR EL MODEL DE FILTRE:
Que sentim el nostre nom encara que no prestem atenció

El model d’atenuació de Treisman proposa que laselecció de la informació es fa en funció de:
Les característiques físiques i semàntiques dels missatges

Expliqueu i raoneu breument algun fenomen que el model d’atenuació explica millor que el de filtre:
El model d’atenuació explica fenòmens com la facilitat amb que seguim una conversa en català en mig de gent parlant en angles.
El model de filtre no podria explicar aixó perque sembla clarque el que proposa és que la seleccio de la informacio es fa en la memòria sensorial, la qual cosa, no permetria diferenciar entre els dos idiomes.

Segons els model de selecció tardana, l’atenció és un mecanisme que opera en la:
Memòria a curt termini

Expliqueu breument quina és la diferent perspectiva que el model de selecció tardana introdueix, en relacio amb els altres models.
Enels altres models d’atenció s’enten com un filtre (que atenua la informació o bé la descarta). El model de selecció tardana proposa que tota la informació que arriba al subjecte és processada extensament i que és quan arriba a la memoria a cut termini que, a causa de la limitació de capacitat que té, es descarta la que no és rellevant.

Quin dels tres models de l’atenció focalitzada afirmaque la informació que arriba a la memòria sensorial és sempre totalment processada, tant físicament com semànticament?
Model de selecció tardana

Quin resultat de l’experiment de Johnston i Heinz dóna suport al model d’atenuació de Treisman? Per què?
El model de selecció tardana. L’antenció opera en la memòria a curt termini, tota la informació que arriba es processada extensament i arriba ala memoria a curt termini que a causa de la limitació de capacitat que té es descarta i no es rellevant. Tota la informació que arriba a la memoria sensorial és sempre processada tant física com semànticament.

Quina d’aquestes conclusions sobre la focalització de l’atenció penseu que és més correcta?
L’atenció funciona com a un filtre mòbil.

Quina diferencia fonamental hi han entre...
tracking img