Robotica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10115 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 22 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Introducció

Com a antecedents al que és actualment la robòtica existien manipuladors mecànics amb control manual remot, utilitzats per a diverses coses com manipular materials radioactius, en submarins oceanogràfics, naus espacials tripulades ...

El fet de requerir un operador humà que manejar aquestes màquines fa que aquests sistemes no puguin considerar-se com robots.

L'estudid'aquest tipus de mecanismes millorar la mecànica estàtica i dinàmica i els avenços informàtics paral.lels. Es van començar a fer avenços en el M.I.T. i a Stanford principalment. Els països que més han contribuït a la Robòtica són: EUA, Japó, URSS, Gran Bretanya i Alemanya Occidental.

La Robòtica és una tecnologia multidisplicinar que engloba:

Automàtica.
Mecànica.
Electrònica.
InformàticaEconomia i Sociologia.

Anteriorment, els robots eren massa grans i costosos, a més calia associar ordinadors també molt cares. L'aparició de Microprocessador abaratir bastant els preus.

Els sistemes financers són molt reticents a acceptar noves tecnologies com la robòtica, ja que no la veuen com una utilitat immediata.

Què és la robòtica?
El terme Robòtica es refereix a la ciència o artrelacionada amb la intel ligència artificial (per a raonar) i amb l'enginyeria mecànica (per realitzar accions físiques suggerides pel raonament).
Aquest terme va ser encunyat el 1942 pel bioquímic, escriptor i divulgador científic nord-americà d'origen rus Isaac Asimov en la seva novel curta Runaround.

La nova capacitat de les màquines per comunicar i controlar processos, dirigir operacionsi complir les ordres, i fins i tot aprendre, va portar al desenvolupament d'una nova ciència: la Cibernètica, paraula que deriva del vocable grec Kybernetes, que significa "timoner". Fundada en la dècada de 1940 pel matemàtic nord-americà Norbert Wiener, és la ciència que estudia la comunicació entre l'home i la màquina, i entre les pròpies màquines. De la mà de la Cibernètica es va desenvoluparla Biònica, ciència que estudia tots els aspectes relatius a la simulació d'activitats humanes i animals per mitjà de màquines.
[pic] [pic]
Isaac Asimov Norbert Wiener

Automatització
L'àrea de coneixement en què s'emmarca la Robòtica és la Automàtica, definida per la Reial Acadèmia de les Ciències com la disciplina que s'ocupa dels mètodes i procediments la finalitat és lasubstitució de l'operador humà per un operador artificial en l'execució de una tasca física i mental, prèviament programada. A partir d'aquesta definició, a la Automàtica es poden diferenciar dos components clars:
- Una Unitat de Control que governa les accions a realitzar. Aquest govern ha de complir certs criteris o objectius del control com l'estabilització davant pertorbacions, o l'evolució temporal iel comportament dinàmic òptim respecte a determinats paràmetres de qualitat. Els avenços en el camp de la intel ligència artificial permeten dotar a aquestes unitats d'aspectes més avançats com la presa de decisions o l'aprenentatge.
- Un Actuador que realitza les accions programades sota la supervisió de la unitat de control. Aquests dispositius poden anar des dels casos més elementals, comaccionadors hidràulics, pneumàtics o electromecànics fins màquines més complexes com manipuladors, màquines-eines i, potser els autòmats per excel.lència, els robots.
La coordinació entre ambdós components mitjançant l'intercanvi d'informació és el que permet aconseguir la realització correcta de les tasques a realitzar.
Com que és possible definir la Informàtica com la ciència que estudia eltractament de la informació, és evident que hi ha una relació clara entre Automàtica i Informàtica.

Elements de l’Automatització
La fabricació de robots industrials va sorgir de la relació entre forces econòmiques i innovacions tècniques com la divisió del treball, la transferència d'energia i la mecanització de les fàbriques, i el desenvolupament de les màquines de transferència i sistemes de...
tracking img