Sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1242 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOCIOLOGIA:
ACTIVITATS INTRODUCTÒRIES:
>Què és primer l'individu o la societat?
L'individu , ja que , és ell qui forma part de la societat i ha de atribuir els critèris d'aquesta.
>L'humà és social per naturalesa?
L'humà ha estat creat pero poder relacionar-se dins una societat; encara així depen de la personalitat de cada individu
>Què entens per cultura?
El saber , lestradicions i costums d'una societat concreta.
>Avui en dia es parla molt de diversitat cultural. Què significa?
Que hi ha moltes cultures mesclades dins una mateixa societat.
>Què vol dir: procés de socialització?
Un procés social que consisteix en integrar als individus dins una societat, tenint en compte una sèrie d'elements o agents que influiran amb major o menos grau a la persona.>Tothom que viu en societat pertany a un grup?
No, una societat és un conjunt de persones , no cap grup. Enacara així , si que pot haver-hi diferents grups dins la societat però perquè ón persones amb alguns pensaments diversos de la societat.
>És necessari el control social?Com s'ha de dur a terme?
Sí, perquè sinó hi hauria un caos dins la societat. S'hi durien a terme amb les lleis de l'estat.P.L.BERGER. INVITACIÓ A LA SOCIOLOGIA:
PREGUNTES:
1-Quines són les idees principals del text?
La localització de la societat no és només espacial, sinó també és temporal; i, la societat és la muralla del nostre empresonament dins la història.
2-És la societat anterior a la nostra existencia?
És anterior a la societat de la nostra època i desde que va començar a existir l'ésser humà jas'havien anat formant societats.
3-Què vol dir que “ la societat és la muralla del nostre empresonament dins la història”?
Que desde l'existència de l'ésser humà fins ara hi ha hagut diferents tipus de societats.
4- Fes una petita composició sobre la relació entre l'individu i la societat:
L'individu forma part d'una societat. Aquesta societat té uns caràcters què defineixen com ha de ser l'individuperfecte , en aquest cas l'individu tendeix a seguir les tendències que aporta la societat per no sentir-se rebutjat dins d'ella.
SOCIETAT I CULTURA:
1-Comenta la seguüent expressió “La societat no determina tan sols allò que fem , sinó també allò que som”.
La societat ens va atribuint uns criteris a tots es individus que formen la societat dels quals sinó estan dacord amb aquests criteris japodriem dir que no estiem conformes amb el punt de vista social. En poques paraules, sinó t'involucres dins la societat , per aquesta societat no ets ningú.
2-En refe`rencia a la societat que hem tractat les teories d'alguns pensadors importants,amb quin d'ells estaries d'acord? Per què?
Estic d'acord amb Aristòtil , perquè pensa que la societat sorgeix a partir de la família i que el tot socialés anterior a l'individu.
.Quines són les diferències entre societat i cultura?
La societat és un sistema d'interrelacions que vincula als individus que comparteixen una cultura comuna ; la cultura , en canvi , es refereix als valors que es comparteixen dins el membres d'un mateix grup.
3-Per què els animals no tenen cultura?
Jo pens que no tenen cultura perquè tots el de la seva mateixaespècie fan el mateix , no tenen interrelacions dins una societat , només es preocupen de subsistir.
4- La cultura es caracteritza per uns trets essencials, podries explicar que signifiquen?
* Tota cultura constitueix una configuració : adquireix un benefici per l'individu.
* Tota cultura és apresa :és apresa perquè es mostrada i practicada per les seves famílies.
* Tota cultura éscompartida : és compartida dins un grup cultural .
* Tota cultura és transmesa : es pasa de pares a fills i així succecivament.
* Tota cultura és abstracta : és abstracta perquè planteja idees molt diferents a les de les altres cultures.
* Tota cultura és un concepte : ja que és un pensament de cada grup d'individus.
LES INSTITUCIONS:
Debat:
-Les institucions són necessàries per a poder...
tracking img