Sociologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2290 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. En qué consisteix la perspectiva sociològica?
La perspectiva sociològica
* a) Disposició a “enfocar” cóm la societat ens influeix i ens conforma i cóm la reproduïm o no: Des de la perspectiva sociològica, encara que som individus individuals, l’entorn ens influencia en actituds, comportaments...
Guidens: La societat ens influeix però ens dona marge per a canviar-la.
* b)Distanciar-se d’allò que ens es familiar i que donem per suposat: Des de la sociologia es diu que les coses no son lo que semblen, que les societats tenen capes, i per esbrinar lo que passa, s’ha d’arribar als fons.
Ej: Els llibres de text, encara que no ho semblen, son perjudicials per als mestres, ja que a la llarga depenen d’ells, i perden la seva autonomia intel·lectual.
* c) Explicar que hi hade general i col·lectiu en els comportaments individuals: Tots els fets presumptament individuals estan condicionats pel context social, i el sociòleg ho ha d’esbrinar.
Ej: Durkhéim va demostrar que el suïcidi, que es un fet presumptament individuals, esta condicionat socialment pel seu context.
* d) Explicar lògiques estructurals i no quedar-se en una estadística descriptiva-periodística:Explicar el perquè de les coses.
* e) Retornar el coneixement sociològic als actors socials per generar reflexivitat i decisions: Els sociòlegs no privatitzen ni converteixen en mercat els seus coneixements, sempre els retornen a la societat per a que aquesta aprengui com es la seva societat i que es el que passa.
PARADIGMA FUNCIONALISTA
* La sociologia ha de contribuir a l’estabilitatsocial.
* El sistema educatiu compleix una funció dual-paradoxal: Introdueix cohesió i alhora diferenciació . La institució que ajuda a fer adquirir les normes adultes és l’escola.
* La societat és un sistema complex d’estructures i institucions que tenen una forta interdependència funcional: totes les parts “encaixen” i es complementen entre si. Un sistema que tendeix a l’equilibri,l’estabilitat i la continuïtat de l’ordre social.
* Els individus són socialitzats per adaptar-se a rols socials i normes existents. Fort consens i conformitat vs. desviació social i anomia.
2. Quines són les quatre contribucions de la sociologia de l'educació?
1) Critica de l'ideologia escolar
1) L'educació serveix a fins individuals i tracta de "desenvolupar" les qualitats innates delsindividus (de dins a fora) per adaptar-s'hi a la vida adulta i a la "societat“ (essencialisme pedagògic)
* -L'educació serveix a fins socials a més de fins individuals? L’escola és l’espai institucional per a la transmissió cultural organitzada i formalitzada ( de fora a dins) de continguts, valors i normes als nens i joves.
* -Què vol dir adaptar-se a la societat? Socialitza en lainformalitat de valors(cohesió cultural) i diferencia als individus en coneixement(dels mèrits van diferenciant als “millors” i als “pitjors”), assignant així les posicions socials i laborals futures a ocupar.
* -L'escola es deixa influir per una societat estructuralment desigual i dividida per classe social, per gènere, per ètnia i per capacitat de poder? La societat és estructuralment desigual.L’escola(i especialment la Universitat) reprodueix les desigualtats socials i culturals d’origen, ja que reforça el capital cultural de les classes benestants, garanteix el seu èxit i la seva hegemonia i socialitza per al treball i per la submissió cultural a les classes populars. Fa veure aquest procés com neutre.
* -L'escola reprodueix o ajuda a transformar la societat? La fa menys desigual,menys sexista, més multicultural, més ecològica i socialment més justa?-Educa per a ser ciutadans demòcrates i ser crítics davant les tradicions injustes? L’escola fa desenvolupar sentit crític( relacions socials, actituds i normes dominants) i contribueix a crear ciutadans capaços de transformar la societat per via democràtica, emancipant-se de tradicions injustes.
* -Quina base de...
tracking img