Unidades didacticas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1547 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR MESTRA
P4 PRIMER TRIMESTRE

LLENGUATGE VERBAL
OBJECTIUS D’APRENENTATGE CAPACITATS
CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Identificar i copiar paraules de la pissarra.
2. Entendre i memoritzar el poema: En el petit univers.
3. Entendre i conèixer l’argument del conte: El cel cau.
4. Escoltar amb atenció el conte que s’explica.
5. Exercitar el traçresseguint paraules.
6. Identificar paraules d’un vocabulari determinat.
7. Exercitar el traç vertical.
8. Participar en la conversa sobre el cap de setmana.
9. Exercitar el traç inclinat.
10. Escriure el nom propi.
11. Identificar paraules referides a la família.
12. Entendre el poema del Pallasso.
13. Identificar lletres i paraules referides als colors.
14. Exercitar l’escriptura deparaules.
15. Relacionar paraules amb les imatges que els correspon.
16. Reconèixer algunes onomatopeies.
17. Aprendre l’endevinalla dels dits.
18. Entendre i conèixer l’argument del conte: L’estel de Nadal.
19. Memoritzar el rodolí del Mussol.
20. Entendre i aprendre el poema del Llençol
21. Copiar un text dins una bafarada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Identifica i copia paraules de la pissarra.2. Entén i memoritza el poema: En el petit univers.
3. Entén i coneix l’argument del conte: El cel cau.
4. Escolta amb atenció els contes.
5. Ressegueix amb correcció les paraules.
6. Identifica les paraules treballades.
7. Realitza correctament el traç vertical.
8. Participa activament en les converses.
9. Realitza correctament el traç inclinat.
10. Escriu correctament el seu nom.
11.Identifica el vocabulari referit a la família.
12. Entén el poema del Pallasso.
13. Identifica el vocabulari referit als colors.
14. Escriu paraules amb correcció.
15. Relaciona imatge i paraula.
16. Reconeix l’onomatopeia de gos i gat.
17. Memoritza l’endevinalla dels dits.
18. Sap l’argument del conte: L’estel de Nadal.
19. Memortiza el rodolí del mussol.
20. Aprèn el poema del llençol.21. Copia la cantarella del tió dins la bafarada.
X

X

X

X
X

X
X

X


X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X


22. Entendre la utilitat d’una carta.
23. Respectar el torn de paraula.
24. Mostrar atenció durant la narració dels contes.
25. Participar en les converses.
26. Escoltar amb atenció les aportacions fetes pels companys.
27. Escoltar lamestra quan explica o parla.
28. Reconèixer el nom de tots els companys.
29. Identificar els dies de la setmana i escriure’ls.
30. Conèixer el nom de les lletres.
31. Conèixer el so de les lletres.
32. Gaudir mirant i escoltant contes.
33. Utilitzar el vocabulari adequat per l’edat.
34. Esforçar-se per parlar de forma clara i entenedora.
35. Exercitar l’escriptura espontània
36. Mostraractitud de silenci i respecte quan estem a la biblioteca.

X

X



X

X
X

X
X X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
22. Coneix la utilitat de la carta.
23. Respecta el torn de paraula.
24. Escolta amb atenció els contes.
25. Participa activament a les converses.
26. Escolta els companys quan parlen.
27. Escolat les explicacions de la mestra.
28.Reconeix el nom de tots els companys.
29. Escriu els dies de la setmana.
30. Coneix el nom de les lletres.
31. Coneix el so de les lletres.
32. Gaudeix amb els contes.
33. Utilitza el vocabulari adequat a l’edat.
34. S’esforça per parlar amb claredat.
35. S’ha iniciat en l’escriptura espontània.
36. Fa silenci a la biblioteca.
CONTINGUTS D’APRENENTATGE
1. Recitació i comprensió de poemes:En el petit univers, Pallasso, el Llençol.
2. Comprensió dels contes i del seu vocabulari: El cel cau, L’estel de Nadal, La nit de Reis.
3. Identificació de paraules treballades a partir dels contes.
4. Escriptura de paraules treballades referents a contes, poemes i vocabulari.
5. Iniciació a l’escriptura espontània.
6. Lectura i escriptura dels noms propis dels companys i companyes de...
tracking img