Educació infantil - els kindergartens

Páginas: 6 (1256 palabras) Publicado: 5 de junio de 2011
Kindergarten
Creador: Froëbel
-------------------------------------------------
Mètode: Utilitza el mètode intuïtiu perquè ensenya mitjançant experiències directes, objectives i concretes; pel qual crea els materials didàctics anomenats “dons“. Permet que l’infant interactuï amb el seu entorn, amb la natura de forma lliure i espontània; fomentant l’autoactivitat en l’alumne.

Froëbel és elcreador dels Kindergarten (Jardí d’infancia). El va anomenar així degut a que fa una analogia de l’infant amb una planta i l’educador és el jardiner que se’n fa cura.
Els kindergartens es basen en els pilars fonamentals de la seva concepció educativa: joc i feina, disciplina i llibertat.
Els mitjans ideats per Froëbel, per les seves finalitats educatives, es comprenen de cinc sèries:
* Jocsgimnàstics acompanyats de cants.
* Cultiu del jardí, cura de plantes i animals.
* Xerrada, poesia, conte, dramatització i cant.
* Excursions.
* Jocs i activitats amb els „dons“ i ocupacions.
El joc era la principal activitat que comportava a la feina i permetia el desenvolupament intel·lectual, afectiu i social en l’infant; per això crea materials didàctics o jocs educatius elsquals va anomenar “Dons“ que estimulaven els seus sentits i els portava al descobriment.
“Tot el que envolta a l’infant li ha de ser presentat de manera precisa i clara. Utilitzeu sempre expressions exactes, frases simples i clares, per designar a l’infant les condicions d’espai i de temps i de totes les propietats peculiars a l’objecte que se li vulgui donar a conèixer”.

METODOLOGIA DELKINDERGARTEN
La metodologia del Kindergarten està orientada cap a una educació tant personalitzada com grupal, atenent a tots els interessos i potencialitats de cada infant. La metodologia emprada es basa principalment en les idees de Froëbel, Montessori i Pestalozzi, les bases curriculars, l’ensenyament de la llengua, el projecte de l’escola, ensenyament d’hàbits...
Disposen de materials didàcticsadequats a la seva edat i nivell de desenvolupament, l’ambient és enriquidor amb sales espaioses i lluminoses, amplis espais exteriors naturals.
Es fomenta l’ordre, la coordinació, el control de moviments i l’autonomia. La formació tendeix principalment a afavorir instàncies d’aprenentatge per a que els alumnes, més endavant, siguin persones autònomes, amb seguretat en si mateixes, sociables,solidàries, empàtiques, creatives i que puguin accedir a una qualitat de vida en òptimes condicions.
Waldkindergarten (Escola del bosc)
Düsseldorf – Sud d’Alemanya
http://www.wakiga.de/
Origen
L’escola del bosc va ser una iniciativa d’un grup de pares i va ser fundada al 1998 a Düsseldorf. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa era que l’infant aprengués a estimar i respectar la natura. Laparticipació dels pares en el procés d’ensenyament – aprenentatge de l’infant és molt significativa, ja que aquests poden realitzen activitats (esportives, lúdiques...) i realitzen tasques com arreglar coses, comprar tancs d’aigua... La dedicació per part dels pares és molt elevada.

Què és el Wakiga?
L’escola bressol del bosc són vivers forestals que ofereixen la possibilitat d’arribar a aprendrei jugar amb la natura. És una escola bressol on no hi ha parets ni sostre, ni taules ni cadires, una escola que sempre està oberta faci el temps que faci. Pot fer sol, ploure o nevar, pot fer calor o fred... no es “tanca” tret dels dies de festa, perquè defensen que el temps meteorològic ofereix moltes possibilitats d’aprenentatge durant l’estada al Wakiga. D’una banda, els educadors volenaprofitar totes aquestes possibilitats naturals per a que els infants adquireixin aprenentatges a través de l’observació i l’experimentació. I, d’altra banda, l’aire fresc i l’exercici és suficient per promoure la salut dels infants a llarg termini. Degut al temps variable, aquest influeix en el sistema immunològic de l’infant i es reforça.

Metodologia
Els boscos promou una sèrie d’activitats,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • educacio infantil
  • Educaci n Infantil
  • 1r CICLE EDUCACIÓ INFANTIL
  • educació infantil (freinet)
  • Licenciatura en educaci n infantil
  • Unitat De Programació Educació Infantil
  • La Educaci n Art stica en la Educaci n Infantil
  • Resum article de la Documentació en Educació infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS