Educacion fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1852 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Del paper a l’aula
* Competències bàsiques: comencen a entrar en joc a l’any 2007, encara que actualment hi ha escoles que no saben que són i no les practiquen.
* Definició: Mobilitzar una sèrie de coneixements per resoldre un problema, actuar, donar resposta a una situació...prendre desicions.
*Projecte Atlantida
Portar a terme les competències bàsiques (recurs) vol dir utilitzaradequadament els recursos.
Una de les claus és_
* Què ensenyaré? (continguts i assolir uns objectius) “copiar”
* Com ensenyaré? “crear situacions” (competències bàsiques)
Els continguts del currículum poden anar cap a “COM ensenyaré?” o “QUÈ ensenyaré?”. En alguns moments del curs els infants han de copiar (QUÈ ensenyaré?). P.ex. el video de natació, ball de bastons, etc...
VIDEO NATACIÓEl video fa referència a la intervenció, si busco que els alumnes siguin competents el hi hem de provocar una situació.
Al llarg d’una unitat didàctica s’han de combinar els 2 mètodes: a “COM ensenyaré?” i “QUÈ ensenyaré?”. Els continguts serà el vehicle de l’àrea per contribuir al desenvolupament de les competències.
Al final de l’etapa de primària els infants han d’haver assolit totes lescompetències. Les competències s’han de graduar segons el nivell dels alumnes.
S’ha de treballar les competències perquè els alumnes puguin resoldre diferents situacions. Per tant, s’ha de modificar el mètode d’ensenyament, alternant les diferents metodologies. Així els alumnes quan surtin de l’escola sàpiguen fer servir el que han après.
S’ha de treballar les competències perquè els alumnespuguin resoldre diferents situacions. Per tant, s’ha de modificar el mètode d’ensenyament, alternant les diferents metodologies. Així els alumnes quan surtin de l’escola sàpiguen fer servir el que han après.

Indicadors de les competències: són comportaments observables en els alumnes que fan que es pugui certificar que estem treballant-los. De cada competència es fa un llistat d’indicadors is’avaluen.
Quan parlem del “QUÈ ensenyar” també s’ha de tenir en compte uns indicadors.

Els indicadors són importants perquè:
* Em permeten veure si he contribuït a la competència.
* Ajuden a dissenyar activitats.
P.ex: VIDEO NATACIÓ
Educació (Velazquesz)
Educació (Velazquesz)
Al video hi ha una preocupació per connectar el currículum (objectius, blocs i continguts) amb les activitats.Com
Com

CCBB
CCBB

Activitats
Activitats

Currículum
Competències:
-Lingüística
-Aprendre a prendre

Competències:
-Lingüística
-Aprendre a prendre

-Objectius
-Blocs
-Continguts


Amb les competències els alumnes:
* L’alumne ha de conèixer (saber). P.ex: omplir els buits de gramàtica a angles.
* Ha de poder utilitzar aquells coneixements en relació aunes habilitats apreses, i en diferents situacions (SABER FER)
* Tant autònomament com en situacions socials (SABER ESTAR)

Caldrà doncs fe que això sigui possible:
* Els continguts seran les eines per arribar a desenvolupar les competències, que tot l’equip del centre haurà consensuat.
* Així prioritzarem el disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentatge per poderarribar a l’assoliment de les competències.
* I amb el disseny, la intervenció. El com actuarem (interacció amb l’alumne) per fer-ho possible (estratègies d’ensenyament, metodologies..)
20/10/11
L’ensenyament de l’educació física no el puc entendre sense un concepte i els elements del currículum.
ESQUEMA (examen)
CCBB
CCBB

Taula comparativa als diferentscicles
CCBB
* Objectius
* Cicles
* Continguts
* Criteris d’avaluacio

CCBB
* Objectius
* Cicles
* Continguts
* Criteris d’avaluacio


Experiències prèvies i articles
Concepte d’educació i d’educació física
Concepte d’educació i d’educació física

Orientacions generals per la pràctica
Sessió...
tracking img