Sindrome de down: aspectes educatius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1271 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
|La Síndrome de Down |
|Aspectes educatius i d’aprenentatge |
| |
|Aquest article es una mena d’introducció on es recogix unes premisses |
|bàsiques que ajudaran als pares com vosaltres amb nens amb Síndrome deDown a|
|donar-li una educació correcta que promou la seua independència i autonomia .|
|Aquestes premisses bàsiques estan formulades per a aspectes bàsics en |
|l’educació d’un nen amb SD com son l’alimentació, l’ higiene, l’autocura … I |
|aquestes afavoreixen així mateix l’ integració del nen a la societat. |
||
|Nilo Ferreira Campaña |
|3er d’ Infermeria |
| |

[pic]

Fa temps que porte treballant com voluntari d’una associació de la comarca de la Safor, com a monitor de campaments. Enaquesta associació ens encarreguem de fer escapades i activitats per a xics i xiques de totes les edats que tenen problemes psíquics i mentals como son d’hiperactivitat, l’autisme o la Síndrome de Down (SD) entre altres. Durant aquestos anys al càrrec de tants nens amb S. De Down m’he donat compte que l’educació que alguns pares donen als seus fills, moltes vegades motiva la seua dependència. Elnen amb SD es un nen que te dificultats per a aprendre i portar una vida normal, però no significa que no puga fer-ho. Això es allò que pensen alguns pares respecte als seus fills i per tant l’impedeixen d’una forma involuntària el seu desenvolupament donant-li l’educació pròpia de nens amb menys edat, ja que tenen por de que el seu fill no puga fer-se servir ell tot sol. Aquest article estadirigit a tots aquestos pares que tenen dificultats en l’educació del seu fill amb SD.

En primer lloc per a posar-vos en situació començaré comentant breument les característiques principals del procés d’aprenentatge que ha de seguir els nens amb la SD . Es comú en ells un cert retard en la superació de les certes etapes evolutives. El objectiu principal en la seua educació i formació esaconseguir una actitud positiva referida tant al comportament com a l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a portar una vida com els demés. Per això el procés d’educació d’un nen amb SD segueix unes premisses bàsiques:

✓ Quants mes recursos i habilitats assoleixi, amb més facilitat s’hi acaptarà el nen.

✓ L’educació cal iniciar-la durant els primers mesos de vida.

✓El nen ha de ser agent actiu en el procés d’aprenentatge .

✓ ha de rebre un tracte adequat a la seua edat, evitant donar-li un tracte excessivament infantil.

✓ S’ha de motivar una actitud positiva davant del treball, s’ha de motivar-li evitant estímuls negatius.

✓ S’ha de preveure possibles dificultats, donant-li temps per a resoldre-les, i mai solucionant-les-hi, ja queafavorirà la seua passivitat.

✓ Les demandes s’han d’adequar al seu nivell a fi d’evitar-li frustracions, començant amb ordres senzilles i progressivament augmentant la dificultat.

✓ L’educador serà constant.

✓ El fet de no considerar-lo el centre d’atenció l’ajudarà a integrar-se millor.

✓ Important l’ integració entre les persones que intervindran en l’educació i en laformació del nen.

Una vegada hem comprés les premisses sota les quals s’ha d’erigir l’educació d’un nen amb la SD es important mostrar-li unes actituds i activitats que afavorissin el desenvolupament del nen amb SD. Aquestes activitats son els coneguts hàbits d’autonomia, que li permeten al pacient amb SD fer-se servir ell tot sol.

Però abans de mostrar-los comentaré les peculiaritats de la...