Sociologia.

Páginas: 13 (3042 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2011
-------------------------------------------------
BLOC 1. CANVIS SOCIALS I SISTEMES EDUCATIUS

TEMA 1:
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I NOUS CANVIS EDUCATIUS

* De la Societat industrial a la societat de la informació.

Societat Industrial | Societat de la Informació |
Recursos materials. | Recursos intel·lectuals. |
Producció d’objectes materials. | Tractament de la informació. |Nous productes. | Nous processos. |
Elements del procés productiu: capital + recursos + treball. | Elements del procés productiu: capital + recursos treball + informació. |
Es valora la quantitat i la homogeneïtat. | Es valora la qualitat i la diversitat. |
Plena ocupació. | Reducció dràstica dels llocs de treball. |
Forta reducció del treball al sector agrícola. | Forta reducció delssectors agrícola i industrial i, en menor proporció al sector serveis. |
Priorització del sector industrial. | Nou sector: quaternari o de la informació. |
Societat estructurada en tres grups socials: alt, mitjà i baix. | Societat dels dos terços: un terç de la població exclosa socialment. |

* La nova economia es basa en la informació, el coneixement el valor d’allò intangible (les marques).* Un nou model d’organització, el model en xarxa.
Lo que fue el fordismo, la gran empresa industrial basada en la producción estándar y en la cadena de montaje, es hoy día la capacidad de funcionar en red, de articular directamente el mercado, insumos y proveedores y reorganización interna de la empresa on-line en todas las tareas. (Castells, 2003)

* SI: de la centralitat en elmitjà: Revolució de les TIC i xarxes socials: usos d’internet.

* Globalització: consciència global i compromís global
Globalización son los procesos en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Existe una afinidad entre las distintaslógicas de las globalizaciones ecológica, cultural, económica, política y social, que no son reducibles (ni explicables) las unas a las otras, sino que, antes bien, deben resolverse y entenderse a la vez en sí mismas y en mutua interdependencia" (Beck, U. 2002. ¿Qué es la globalización?)

* Societat de la informació
1. I Fase: Darwinisme social:
* Accés mercat laboral lligat a lescapacitats intel·lectuals.
* Ocupacions basades en la informació.
* Atur.
* Exclusió social: Tercer Món i aparició del Quart món (inclosos, explotats i exclosos del mercat laboral).
* Fragmentació de l’ocupació: societat 2/3 (Gorz) fragmentació dels treballadors: fixes, eventuals, aturats:
a) Fixes: títol universitari
b) Eventuals: ocupacions precàries, poc qualificades
c)Aturats llarga durada: no han superat els estudis primaris.
* Darwinisme social (Habermas): la selecció dels millors.
* “Universitat com a fàbrica d’aturats”.
* Reformes educatives també afectades per la Dualització Social Polítiques “d’atenció a la diversitat”.

2. II Fase: Societat de la Informació per tothom
* Augment polítiques cap a una S.I per a tothom.

* Motius:a) Extensió del capitalisme informacional (Steve Case i Bill Gates)
b) Pressió països exclosos i moviments socials igualitaris.

* Disminució atur, però augment treball precari (ETTs)
* Descens natalitat + noves portes a la immigració.
* Noves possibilitats pels moviments socials (Punt Omnia...)
* Fi dels dobles discurssos: “La universitat és una fàbrica d’aturats”“crisis reinforces importance of a good education”. “People with university degrees have suffered far fewer job losses during the global economic crisis than those who left school without qualifications”.

TEMA 2:
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.
EDUCACIÓ I DEMOCRÀCIA

* El canvi que ha sofert la societat es correspon amb un canvi portat a terme per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El estado en sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Que es sociologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS