En Quina Llengua Escrivien Els Trobadors Catalans ensayos y trabajos de investigación

Els Trobadors

1. Escriu un text d'unes 200 paraules, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? Els trobadors eren poetes del segle XII i XIII, que provenien del Sud de França, de Catalunya i el nord d'Itàlia. El seu nom prové del llatí (invenire) que significa “crear literàriament” i “trobar. Gracies als acolliments i les recompenses que rebien podien viure. Pel...

829  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Els trobadors

professorat Guia d'estudi del mòdul CA5 Dubtes Escriptors de literatura catalana Diccionari de la llengua catalana Diccionari català-valencià-balear Pla de treball del 1r Lliurament ELS TROBADORS ELS TROBADORS CATALANS - GUILLEM DE BERGUEDÀ LLETRA - LA LITERATURA CATALANA A INTERNET PANORAMA CRONOLÒGIC DE LA LITERATURA CATALANA Any Joan Maragall 2010 - 2011 Geografia literària dels Països Catalans Discurs de Quim Monzó a la Fira del Llibre de Frankfurt Quadre cronològic de la literatura catalana...

1388  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Els Trobadors

recomanable que hagis fet totes les activitats d'aprenentatge. Un cop feta també la lectura de tots els Materials d'estudi, ja estaràs en condicions de contestar aquestes preguntes: 1. Escriu un text d'unes 200 paraules, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 2. Fes un comentari personal del poema de Guillem de Berguedà, "Oreneta, el teu cant m'enfurisma"...

745  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Trobadors

Quina és la peculiaritat lingüística d’aquesta poesia? La lírica culta fins al segle XII s’havia escrit en llatí i la seva peculiaritat es que és la primera poesia lírica culta que està escrita en llengua romànica (occità). En quins segles i a quines zones es va fer poesia trobadoresca? Va néixer al segle XII i va aparèixer al sud del territori de l’antiga Gàl·lia que en el segle XIII per ser tant prestigiosa arribà als territoris de la Corona d’Aragó i el nord d’Itàlia. Explica la diferència...

1124  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Qui eren els trobadors?

1) QUI EREN ELS TROBADORS? Els trobadors eren poetes cantors de l'Edat mitjana que creaven composicions literàries i musicals. Eren aquelles persones cultes, que sabien de música, de retòrica, de lírica, és a dir, que pertanyien a la noblesa, o que, si més no, havien après aquestes tècniques, i que escrivien les seves histories en llengua vulgar. No feien servir el llatí, sinó el provençal que és el dialecte occità que es parla a Provença. En alguns casos es pot detectar la inclusió d'algunes paraules...

549  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Els trobadors i l'amor cortès

ELS TROBADORS Els poetes que integren la lírica provençal des dels segles XII i XIII, entre els quals es confonen els naturals del migdia de les Gàl·lies amb italians i catalans, són anomenats trobadors, i llur activitat literària és designada amb el verb trobar, el contingut semàntic del qual és paral·lel al del llatí invenire que significa "trobar" (una cosa) i "crear literàriament". El nom de poeta era reservat a aquells que componien en llatí; i el de trobador s'estengué a les altres llengües...

654  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Literatura Catalana Trobadors

qualsevol. Els trobadors no es poden definir com a poetes, ja que en aquella època aquesta definició estava reservada per aquells que escrivien en llengua culta, es a dir, el llatí. Els trobadors, en canvi, utilitza ban la llengua romànica, el provençal, també anomenat occità. La literatura trobadoresca es caracteritza per la temàtica, la llengua, l’escriptura en vers i la finalitat. Eren poemes cantats en llengua vulgar per a que la població tant culta com analfabeta els pogués entendre. Els temes...

785  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Comentari Trobadors

Els trobadors Els trobadors van ser poetes de l’Edat Mitjana que composava diferents versos i els hi proporcionava musicalitat, tal que quedava una bonica cançó, que els servia per entretenir a la gent i narrar les més grans histories. La poesia trobadoresca catalana va sorgir entre el segle XI i XII provinent d’Occitània, on ja es gaudia des del segle IX. Era una poesia escrita en llengua vulgar, ja que la majoria de la població era analfabeta, i l’única manera d’entendre la poesia era per mitjà...

1105  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

nosaltres els d'ací

Fuster en Nosaltres els valencians? La Història ho ha dictaminat greument: ningú recordarà Nosaltres els valencians per ser un assaig desimbolt i potent amb una prosa suau i concisa. No. El llibre més famós de Joan Fuster serà recordat inevitablement pel seu contingut polític. Però quin? Tothom ha escoltat des d’acusacions d’haver comès cada un dels set pecats capitals, fins a adulacions desmesurades al nou pare de la Pàtria – així, amb majúscula –, passant, és clar, per tots els matisos de les terceres...

1506  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Trobadors

* Els trobadors professionals. Vivien del que rebien del públic, que podia ser el d'una cort molt refinada o el d'un auditori més popular ( Marcabrú, Bernat de Ventadorn, Peire Vidal, Cerverí de Girona). * Els trobadors no professionals. Aquest altre grup és format per uns personatges que, gràcies a la seva situació feudal, jerarquia o béns, componien versos només pel mer plaer de fer-ho (Guilhem de Peitieu, Jaufré Rudel, Alfons I de Catalunya, Ricard Cor de Lleó). * Època Apareixen el segle...

4260  Palabras | 18  Páginas

Leer documento completo

La poesia entre els trobadors i ausiàs march

LA POESIA ENTRE ELS TROBADORS I AUSIÀS MARCH Des dels primers trobadors (XII) fins a Ausiàs March (XV) s’escolen gairebé tres segles en els quals la teòrica poètica, els models i la llengua foren essencialment provençals. Ara bé, progressivament, els nostres autors iniciaren un procés de desprovençalització. De les obres dels trobadors dels segles XII i XIII –escrites estrictament en provençal- es passà, de manera lenta i gradual, a la producció dels poetes del segle XIV (anomenats ara ja poetes...

4366  Palabras | 18  Páginas

Leer documento completo

Varietat estàndard de la llengua

L’estàndard és, en la definició que dóna el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis catalans, " la varietat lingüística que, per un procés espontani o dirigit, ha assolit un alt grau d’anivellament, de codificació, de confluència i d’acceptació en què es tendeix a eliminar el màxim les diferències dialectals i que utilitzen, normalment, en els diversos registres i nivells, els membres d’una comunitat". Com a adjectiu, i, d’acord amb la mateixa obra normativa, és estàndard allò "que...

671  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

treball musica trobadors

ELS TROBADORS ALUMNA: CARLA FERRER ROS CURS: 4t ESO PROFESSOR: ENRIC X. NAVAL Index. 1. Introducció Durant aquest treball tractarem sobre els distints continguts referents als trobadors , la seua vida i les seues poesies. La poesia trobadoresca és la poesia escrita pels trobadors en llengua vulgar occitana durant els segles XII i XIII. Es conserva un corpus d’unes 2500 poesies, escrites per poetes nascuts a la Gascunya, al Llenguadoc...

5851  Palabras | 24  Páginas

Leer documento completo

1 lliuramen la motivació d'escriure

explicant aquests apartats: Qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 1. Els trobadors eren principalment homes, un poeta cantor de l’edat mitjana. D’altra banda, en aquells temps, només estaven considerats poetes les persones que escrivien literatura en llengua llatina. En canvi el trobador ho feia en una llengua vulgar, amb la finalitat de que el...

634  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Trobadors

cant dels joglars. Tanmateix, el mot poeta era destinat a aquelles persones que escrivien literatura en llengua llatina, és a dir, els clergues. El terme "trobador" especifica aquell "poeta" que escrivia en llengua vulgar. El trobador és aquella persona culta que sap de música, de retòrica, de lírica, és a dir, que pertany a la noblesa o que, si més no, ha après aquestes tècniques, i que escriu les poesies en llengua vulgar per tal que siguin difoses oralment. Cal recordar que la població en aquella...

2513  Palabras | 11  Páginas

Leer documento completo

Resumen: llengua dels valencians

LA LLENGUA DELS VALENCIANS -M. Sanchis Guarner- OBLIGATORIETAT DE LA LLENGUA AUTÒCTONA L'home forma part d'una família, d'un país i d'una època. El vincle entre l'home i la terra no és un relació de causa a efecte sinó d'estímul i reacció. L'home primitiu és un animal errant. La civilització no avança fins que l'home posa arrels en la terra cultivada. El patriotisme, com tots els sentiments superiors, necessita de conreu. L'envaniment patriòtic no és ni elegant ni intel·ligent, és l'actitud que...

4603  Palabras | 19  Páginas

Leer documento completo

La Llengua dels Valencians

................ 2 Opinió personal ..................................................................... 37 Biografía ................................................................................. 39 Resumen del llibreOBLIGATORIETAT DE LA LLENGUA AUTÒCTONA L'home forma part d'una família, d'un país i d'una època. El vincle entre l'home i la terra no és un relació de causa a efecte sinó d'estímul i reacció. L'home primitiu és un animal errant. La civilitzció no avança fins que l'home posa...

6981  Palabras | 28  Páginas

Leer documento completo

Poesia trobadoresca

La dama, el trobador, el marit i els acusadors. 2. Gèneres principals de la poesia trobadoresca i explica’n tres: Cançó, dansa, alba, pastorel·la, plany, sirventès, tençó i viadeira. Cançó: Gènere amorós per excel·lència i el més característic. El poema alluernarà la dama. Dansa: Estructura de la cançó però adaptada per a ser ballada. Alba: Tristesa dels amants al separar-se. 3. Llengua de la poesia culta catalana del s.XII? Provençal. 4. De quina literatura és manifestació la poesia...

1471  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Literatura catalana

1. Escriu un text d'unes 200 paraules, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 2. Fes un comentari personal del poema de Guillem de Berguedà, "Oreneta, el teu cant m'enfurisma", seguint aquests punts: 2.1 Busca al diccionari i escriu la definició d'aquestes paraules: enfurismar, espona, sivella, gonella i penyora. 2.2 Explica la situació...

586  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

poesia trobadoresca i més

Literatura La poesia trobadoresca 1.6. Llegeix els fragments del poema “El dia que us vaig veure” i, desprès, completa mb les expressions adequades el comentari següent. Recorda que pots consultar les explicacions que apareixen al llarg del text. “El dia que us vaig veure” és una cançó d’amor cortès composta pel trobador Guillem de Cabestany. Com sol ser habitual en aquest gènere de la poesia trobadoresca, el jo poètic es dirigeix a la senyora de la cort o del castell; per això, tal com correspon...

1388  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Lirica Trobadoresca

EN QUINA LLENGUA S’ESCRIU I PERQUÈ La poesía trovadoresca s’escriu en occitá, ja que va nàixer al sud de la Gàl·lia, també coneguda com Occitània, Provença o Llenguadoc, al segle XII. En aquesta época en aquest territoris no existía una única entitat política, estaba dividida en feudos que compartien una mateixa llengua, lóccità, la qual cosa va permetre que compartissin una mateixa literatura. La poesía nascuda en aquest lloc constituix l’origen de la poesía catalana culta, la qual adoptà...

1063  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

ELS ORÍGENS DE LA LITERATURA. TROBADORS, JOGLARS I POETES

 ELS ORÍGENS DE LA LITERATURA. TROBADORS, JOGLARS I POETES Parlar dels orígens d’una literatura pot ser una qüestió polèmica, més encara si tractem de fixar els orígens de la nostra literatura. En el cas de la literatura catalana, els seus orígens són tardans en relació a unes altres literatures romàniques. No trobem, en efecte, una literatura catalana escrita fins a la segona meitat del segle XIII. Això no indica que no hi haguera una literatura catalana oral, però, d’aquesta –òbviament- no...

1878  Palabras | 8  Páginas

Leer documento completo

Catalan

explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? Els trobadors eren poetes, compositors i musics que cantaven la lírica provençal del S. XII i XIII. el que feien era escriure en llengua vulgar poemes cultes. El trobador havia de tenir, una elevada formació i especialització. la tècnica poètica era rígida, i no permetia improvisació. Els trobador vivien...

579  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Literatura catalana

1. Escriu un text d'unes 200 paraules, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 2. Fes un comentari personal del poema de Guillem de Berguedà, "Oreneta, el teu cant m'enfurisma", seguint aquests punts: 2.1 Busca al diccionari i escriu la definició d'aquestes paraules: enfurismar, espona, sivella, gonella i penyora. 2.2 Explica la situació...

1038  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

trobadores

ELS TROBADORS Contesta breument les preguntes que et fem referents a la pàgina web abans indicada. 1.Quins són els dos segles de més auge de la lírica trobadoresca? - Els segles XIV i XV(una part). 2. En quin territori s'estengué la lírica trobadoresca? - Sud de França, Catalunya i nord d'Itàlia. 3. En quina llengua escrivien els trobadors? - En provençal. 4. A quina classe social pertanyien? - A la alta ja que havien de saber escriure. Encara que també hi havien que havien començat...

994  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Els Gèneres Literaris

______________________________________________________________________ ELS GÈNERES LITERARIS 1. Definició Els gèneres literaris són les manifestacions formals de les obres literàries que es classifiquen tenint en compte l’estructura i el contingut. 2. Característiques •Predomini de la funció poètica del llenguatge: l’atenció de l’acte comunicatiu se centra en el missatge, en la manera com aquest s’estructura i s’expressa. •El llenguatge literari: creatiu, carregat d’expressivitat...

24799  Palabras | 100  Páginas

Leer documento completo

Pratica 1 literatura

11-11-2011 INS Carles Rahola – Girona Primera pràctica de 1r de batxillerat – Literatura de l’Edat Mitjana 1. Quines són les semblances i les diferències entre la poesia trobadoresca i la lírica d’Ausiàs March? La lírica d'Ausiàs March deixa l’estil dels trobadors, és un revolucionari pel que fa la llengua, es el primer que escriu en català. escriu amb versos decasíl·labs clàssics catalans es a dir sempre funcionen amb la coble (estrofa de 8 versos) i una tornada final de 4 versos. Ell reflecteix...

880  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

catala la llengua

Història de la llengua catalana Síntesi segles XIX-XX Segle XVIII  Felip V va iniciar les transformacions polítiques derivades dels decrets de Nova Planta: s’abolí el règim jurídic propi, desaparegueren les institucions d’autogovern i es prohibí l’ús del català en la vida pública i oficial. Menorca s. XVIII Va estar sota dominació anglesa:  1708-1756  1756-1763 (francesa)  1763-1782  1782-1798(Espanya)  1798-1802  1802 França i Gran Bretanya signen la pau d’Amiens...

827  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Oreneta

recomanable que hagis totes fet les activitats d'aprenentatge. Un cop feta també la lectura de tots els Materials d'estudi, ja estaràs en condicions de contestar aquestes preguntes: 1. Escriu un text de 10 línies, explicant qui eren els trobadors? En quina època i en quins llocs van viure? Quines són les principals característiques de la seva literatura? En quina llengua escrivien els trobadors catalans? 2. Fes un comentari personal del poema de Guillem de Berguedà "Oreneta, el teu cant m'enfurisma"...

1121  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

psicop de la llengua

com ensenya llengua oral un mestre a l’aula i com aprenen els seus alumnes. Existeixen diferents tècniques i instruments per a l'obtenció d'informació. Segons els propòsit que tinguem i la necessitat d'informació farem servir uns o altres. Les més habitualment utilitzades són el qüestionari, l'entrevista i l'observació, ja sigui documental o directa. En el cas que ens ocupa triaria dos instruments ben diferenciats: un qüestionari per a obtenir informació sobre com ensenya llengua oral el mestre...

1168  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Romanticisme Als Països Catalans

El romanticisme en els Països Catalans En els països catalans els primers símptomes de canvi literari van aparèixer cap als segles XVIII i XIX. El Diario de Barcelona, per exemple, va publicar textos en castellà de caire romàntic. Durant els primers 10 anys del segle XIX aquests símptomes es van anar definint: editors de Perpinyà, València i Barcelona van publicar els escriptors romàntics més importants, com per exemple: Lord Byron, Walter Scott o Manzonni. Entre el 1823 i el 1824 va sortir...

717  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

historia de la llengua catalana

Els orígens de la llengua catalana La llengua catalana es va originar de manera molt gradual i insensible a partir de l’evolució del llatí vulgar, s. VII i VIII. El territori actual de Catalunya va ser ocupat per els musulmans a principis del s. VIII. Al final del s. VIII, aquests van ser expulsats per els reis francs d’una part del territori: és el que s’anomena Catalunya Vella. En aquesta zona s’hi van formar diversos comtats que es van declarar independents. Aquí un geògraf Àrab fa la...

608  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Apunts Literatura Catalana

Els orígens de la llengua catalana Es va originar de llatí vulgar, aquest procés segurament va tenir lloc en la llengua oral. La presència del català en documents escrits no passa dels segles X i XI. La literatura medieval Abraça els segles XIII XIV i XV. La prosa escrita va assolir una quantitat i una varietat increïbles. En canvi, la poesia, va cultivar el model líric dels trobadors en Occità. La prosa * Prosa religiosa i moral: Ramon Llull. * Narrativa històrica: Són les cròniques...

1263  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Poesia Trobadoresca

VIDA DELS TROBADORS 1. A quines zones d’Europa es va donar la poesia trobadoresca? La poesia trobadoresca es va donar als territoris occitans i catalans. 2. En quins segles? La poesia trobadoresca apareix entre el segle X i el segle XIII. 3. Quina diferència hi havia entre un “poeta” i un trobador”? La diferència entre un poeta i un trobador és que un trobador composava els poemes en llengua vulgar, sobretot en occità, en canvi, un poeta escrivia els poemes en llatí. 4. Quants trobadors es coneixen...

1018  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

La llengua

continguts: Què és la llengua? 1 Al currículum català és parla de llengua fent referència a : llengua catalana, llengua estrangera i llengua oral. La llengua forma part de la diversitat cultural que trobem a la societat i que és treballa per ampliar els coneixements del món social i cultural que ens envolta. És essencial per al desenvolupament dels nens i nenes per atots els seus aprenentatge. Pel que fa a la llengua catalana segons el currículum, ha de ser una llengua de comunicació i d’aprenentatge...

1424  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

L'amor cortés

Jaume, el de Roma i el de Terra Santa van fer que als segles XII-XV les persones a més de buscar els beneficis de la peregrinació, movien quantitats importants de diners pel flux constant de població. Es van desenvolupar nous estils artístics: el romànic (ss.XI-XII) el gòtic (ss. XIII-XV) Va comportar l’expansió de l’orde monàstic dels bendictins. Les corts reials i feudals esdevenen els centres de la vida cultural i social. Les més importants es van desenvolupar al sud de França...

1029  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Llengua i mitjans de comunicació

 “Llengua i mitjans de comunicació” En aquest treball ens centrarem en el resum, comentari i temes centrals de cadascuna de les obres a tractar. Començarem amb el llibre de l’autor Daniel Casals, El català en antena. 20 anys construint el model lingüístic de Catalunya Ràdio. Daniel Casals ha dut a terme una recerca contrastant diverses fonts d’informació; com per exemple, contrastar el model lingüístic i estilístic de Catalunya Ràdio amb la normativa. Aquest treball és només...

1587  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

La llengua als mitjans de comunicació

contractació  • ERC avala la possibilitat que els periodistes que parlin incorrectament la llengua siguin  multats    Fer coincidir en una mateixa oració les paraules llengua i sancions suposa, a Catalunya, una  manera segura de desencadenar una tempesta. El president de la secció filològica de l'Institut  d'Estudis  Catalans  (IEC),  Joan  Martí  Castell,  ho  va  fer  dimarts,  al  suggerir  en  una  entrevista  radiofònica que es podria sancionar els professionals dels mitjans de comunicació que facin  ...

753  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

ressenya de llengua i dialecte

Universitat de València i professor de la Universitat Jaume I. Com podem veure, tota la seua vida està totalment bolcada a la llengua catalana. En segon lloc, parlarem de temes i subtemes que ens dona a conèixer el llibre de “Llengua i dialecte”. En un principi, aquest llibre ens comença a parlar de les diferents idees, quasi totes errònies, i prejudicis sobre una llengua. Primerament tracta que les fronteres que separen les llengües estén be clares. En aquesta primera idea, l’autor afirma que solament...

939  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Catalá Com A Llengua Romànica

EL CATALÀ COM A LLENGUA ROMÀNICA Jessica Arcos Sahuquillo (Segona versió) Durant molt de temps ha existit entre els estudiosos la polèmica sobre els orígens del català. Per a uns es tractava, tenint en compte els pareguts existents entre dues llengües, d'un fill del provençal, anomenat algunes vegades “llemosí”, parlat al Sud de França. Per altra banda, estaven els que opinaven que es tractava d'un idioma plenament independent, nascut directament del llatí vulgar parlat en la zona. Hui es tendeix...

546  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Trobadors

s'han obtingut de forma experimental els valors següents segons sigui la seva velocitat: Velocitat (km/h) Distància en aturar-se (m) 20 3 40 7 50 12 70 27 80 40 100 80 a) Representeu en els eixos de coordenades següents els punts corresponents als valors de la taula i uniu-los tot intentant dibuixar la gràfica de la funció corresponent: 0,5 punts b) Quina és la variable independent d'aquesta funció? En quines unitats es mesura la variable independent? I quina és la variable dependent? Velocitat...

894  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

l'escola i la llengua

desenvolupades?...” La pregunta s'hauria de formular millor. Hauríem de demanar-nos si l'aprenentatge de la llengua és un afer de tots els mestres o només del professor de llengua a la classe de llengua. !  En l'ensenyament infantil i primari "  !  I Normalment és el tutor qui té aquesta responsabilitat i a més qui fa la pràctica totalitat de les matèries amb el seu grup-classe. els professors d'Educació Física o d'Educació Musical? !  A l'Educació Secundària i en el cas dels ...

1400  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

Els Orígens De La Música Polifònica

7. ELS ORÍGENS DE LA MÚSICA POLIFÒNICA L’evolució del cant gregorià i de tota la música posterior està relacionada amb el naixement i el perfeccionament de l’escriptura musical. El desenvolupament de la música va comportà la necessitat d’escriure els sons,que va provocar que cada cop la música fos més difícil. 2.5. L'INICI DE LA POLIFONIA L'inici se situa a principis del segle IX. Al principi era una veu principal (Cant Gregorià), la segona veu se separa nota contra nota a uba distància...

667  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

La bogeria

romanticisme als Països Catalans suposarà el naixement de la novel.la històrica, que posarà de moda l’edat mitjana i una estètica de castells en ruïnes, trobadors i cavallers. Van preparar un terreny per a la represa de la novel.la autòctona, que va iniciar-se amb la publicació de Los bandos de Castilla de Ramon Lòpez i Soler. Després de la recuperació edl genere s’incorporaren autors, com Joan Cordat, Manuel Angelons, Abdó Terradas o Pere Mata. Els narradors catalans escrivien amb la intenció d’exaltar...

1655  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Els corrents estetics europeus

1.1 ELS CORRENTS ESTETICS EUROPEUS En el segle XV s´esdevenen uns canvis socials i culturals que tanquen l´edat mitjana i enceten una nova visio del mon que transforma les idees estetiques, religioses i politiques europees. La visio humanistica que centra la atencio de la persona començaba a apartar la concepcio teocentrica de la vida. Aquest cambi conegut com Renaixement es gesta a Italia durant el segle XIV, aquest moviment no sestengue arreu d´Europa de la mateixa manera, en la literatura...

1324  Palabras | 6  Páginas

Leer documento completo

nosaltres els valencians

L’estructura   de Nosaltres els valencians   està dividit en tres grans parts:    * Els fets Descriu els fets històrics des de la conquista de Jaume I fins al voltant del segle XIX.   * Les indecisions (ps 105 a 169) En el capítol de “La dualitat insoluble” ps 105-112,   l’autor es referix a la convivencia de “valencians de llengua catalana i els valencians de llengua castellana, uns i altres geogràficament circumscrits”p106 .   * Els problemes (ps 173 a 234) En esta última part em pareixmportant...

1043  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Els anglicismes a la Llengua Castellana

Treball de recerca 2014 Els anglicismes a les nostres llengües ÍNDEX 1. Introducció al treball PART TEÒRICA 2. Definició d’anglicisme 2.1 Definició DRAE 2.2 Definició segons diversos lingüistes 2.3 Definició etimològica 3. Penetració dels anglicismes a les nostres llengües 4. Primeres aportacions d’anglicismes 5. Tipus d’anglicismes 5.1 xenismes 5.2 calcs 5.2.1 Calcs fonètics 5.2.2 Calcs semàntics 5.2.3 Calcs lingüístics 5.3 Anglicismes erròniament adquirits...

3865  Palabras | 16  Páginas

Leer documento completo

Els Ibers

ELS IBERS Els ibers es localitzen a la costa mediterrània de la nostra península . Tot i no ser una cultura homogenis , compartien molts trets comuns .Els pobles ibèrics mes desenvolupats es trobaven al sud de la península . A Catalunya els pobles ibèrics son els següents : Iacetans – Jaca Andosins – Andorra Arenosins – Val de Aran Ceretans – Cerdanya Olositans – Olot Bergitants – Berga Ausetans Indigets Ibergets – Ilerda – Lleida Iacetans Laietans Cossetans Ilerracons ...

597  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Text Argumentatiu Llengua Valenciana

Influència i aspectes socials de la llengua valenciana. Usos socials del valencià. Un 53% dels valencians declara que parla bé el valencià i només un 25% declara que l'escriu bé. Un titular molt cridaner. Hui anem a intentar debatre i fer una reflexió comú sobre el perquè d'aquest titular. Per a introduir al lector en les arrels lingüístiques del valencià cal fer una miqueta de recapitulació històrica. El valencià com a tal, està reconegut per el govern espanyol com una llengua pròpia de tot el terme geogràfic...

1043  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Llengua, Cultura I Societat

Llengua, cultura i societat PAC 1-a Fins a quin punt pot ser un prejudici afirmar que les llengües amb més parlants tenen més recursos expressius (lèxic, terminologia, expressions, etc.) que les llengües que tenen menys parlants? Primer de tot, haig de dir reconèixer que mai m’havia parat a pensar sobre aquesta qüestió. Crec que d’una manera natural, sempre he donat per suposat que totes les llengües són iguals en termes de riquesa i recursos. Tot i ser conscient de l’existència...

1597  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Al Capone

característica era que TOTES es transmetien oralment, cosa que ha fet difícil que arribin als nostres dies. Les escrivien les classes més senzilles, que nomès sabien escriure en català. Culta: Seguia el model trobadoresc occità. Es desenvolupava a les corts i per els reis, creada per poetes cultes(trobadors).Reflectia la mentalitat de l’època i estava escrita en occità o provençal. Durant els sXII, sXIII es reflectia com les llengües romàniques s’anaven introduïnt a la cultura i desplaçant al llatí...

1748  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

ALOMA - Treball de lectura Llengua Catalana

Llengua catalana i literatura Aloma, de Mercè Rodoreda. Curs 2012-2013 TREBALL COMPLEMENTARI I. Sobre l'autora : 1.1 Busca, en una de les moltes pàgines web sobre Mercè Rodoreda o en alguna enciclopèdia, la seva biografia, i fes-ne un resum. Mercè Rodoreda i Gurguí (Barcelona, 10 d'octubre de 1908 - Girona, 13 d abril de 1983) va ser una escriptora espanyola. Està considerada l'escriptora de llengua catalana contemporània més influent, tal com...

1152  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Catalans i Espanyols Als Camps De Concentracio Nazi

Catalans i espanyols en els camps de concentració Jose Manuel Tejado 4A Historia INDEX 1-.Els motius pels quals aquests catalans i la resta d’espanyols van ser fets presoners.........................................................................................................P.1 2-.En quins camps de concentració van ser tancats................................................P.2 3-.Com era la seva vida quotidiana als camps de concentració..............

818  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

els vikings

http://petitaxarxa.cat/saps_que/interior.php?id=475850 Els navegants del nord Els víkings. El seu nom significa 'homes del nord' o 'homes de mar' i van ser molt importants entre finals del segle VIII i el segle XII. (Imatge: els víkings van arribar a totes les zones marcades amb colors al mapa) Els víkings tenen els seus orígens en el nord d’Europa, a països com Noruega, Suècia, Dinamarca o Islàndia, i allà fa molt més fred que no pas a prop del Mediterrani. Aquests països són molt...

1550  Palabras | 7  Páginas

Leer documento completo

Literaturasdhgdfo

romàniques. Les modalitats del llatí vulgar deixen de relacionar-se entre elles i començen a evolucionar pel seu compte i cada vegada es distancien més, fins a ser llengües independents. El naixement i l'expansió es comprenen en tres etapes: Els orígens (ss. VIII-XI). Carlemany crea al voltant dels Pirineus comtats militarizats. L'etapa d'orientació continental (s.XII). Mentre l'idioma de l'administració continuava sent el llatí, als dominis es parlaven tres llengües: l'occità, el català...

1209  Palabras | 5  Páginas

Leer documento completo

Els connectors. Text expositiu

lírica grecollatina presenta una gran varietat de temes i unes formes (mètriques, estròfiques) molt elaborades. El cant a l’amor, la crítica a la societat de l’època, l’exaltació de les coses senzilles, la recreació dels mites... són motius que canten els poetes en les seves composicions. Poema 1 Un pobre llenyataire, cobert de fullaraca, sota el pes d’aquell feix tant o més que dels anys, es corbava i provava, a pas feixuc i amb planys, Vocabulari: d’arribar a sa barraca tota estalzim1 i llaca2...

814  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

els bàrbars - Alesandro Baricco

ELS BÀRBARS – ALESANDRO BARICCO 1.Explica qui són “els bàrbars” segons Alesandro Baricco. Descriu el seu perfil. Alesandro Baricco descriu als bàrbars com els causants dels canvis que s’han anat produint. Aquests tenen un perfil contraposat a aquells interesants per a la cultura. Els seus principals objectius són les vendes i els beneficis, per tant se’ls podria caracteritzar com a “immorals”. Els bàrbars utilitzen una nova llengua, una llengua més simple i per tant moderna. Cal...

508  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Norma i ús de la llengua

TEMA 1 Norma i ús de la llengua La variació geogràfica: els conceptes de llengua i dialecte.- Què s’entén en Lingüística per llengua: “una llengua és un sistema fortament estructurat en base a unes unitats que serveix, bàsicament, per a comunicar-nos”. Què s’entén per dialecte: “qualsevol manera de parlar, o varietat, una determinada llengua en un espai geogràfic determinat”. La distinció entre dialecte i llengua és una de les que més polèmica ha provocat i més pàgines ha omplert tant dins...

6431  Palabras | 26  Páginas

Leer documento completo

comptes catalans

punyalet Integra en la Corona d'Aragó el regne de Mallorca. Conquista els ducados d'Atenes i Neopatria. El regne de Sicilia passa a Martín I. 1387 -1396 Juan I, el Caçador Perd els ducados d'Atenes i Neopatria 1396 -1410 Martín I, l'Humà Rei de Sicilia des de 1380 Va tenir un fill que es va morir abans. No tenia + fills. Quan mort hi ha dos candidats: Jaume d’urgell o Ferran d’Antequera de la dinastia trastàmara.(trastàmara=els que gobernaven a Castella) 1410 -1412 Interregno que s'acaba...

672  Palabras | 3  Páginas

Leer documento completo

Ramon Llull

A Baltasar Porcel no l'hi a interessat mai els autors experimentals n’hi els avantguardistes.  Ell escriu a partir d'una consciencia panteista ecològica. Es refereix a que veu el home, el paisatge, la mort, els efectes de la llum com a un tó de connexió. Es considera força realista. Als seus escrits hi podem trobar passions humanes i els colors i formes de la natura. Maria Barbal escriu per motivació perquè l'hi agrada. Ella escrivint sent una manera de viure sota d’altres pells per ser qui no...

938  Palabras | 4  Páginas

Leer documento completo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS