• Interculturalitat i educació PAC1
  pel funcionament del claustre ja que la lluita de poders ben segur no afavorirà el desenvolupament d’un plantejament intercultural al centre. Bibliografia Beltran, J. (2003). El nou valor de la diferència. En Interculturalitat i educació (pp. 5-56). Barcelona: UOC. Prats, E. Immigracion y estiloss educativos en la gestión de valores. U.B ...
  1145 Palabras 5 Páginas
 • metodos
   PAC 3. Acompanyament educatiu: responsabilitat i transformació 1. Cal que cerqueu al vostre barri dues o tres iniciatives de caràcter públic o privat que treballin pel foment de la convivència en la diversitat: això és, que treballin per l’ intercanvi, la comunicació, el...
  1722 Palabras 7 Páginas
 • Recull Informació Assignatures Uoc. Psicopedagogia
  de l’assignatura, el consultor ja diu quins són els conceptes. La 3a PAC es basa en una intervenció d’assessorament a un centre escolar i la 4a PAC és la proposta d’un material formatiu. No hi ha prova de validació. INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ ▪ (Juny de 2006). 3 PAC’S individuals encara que...
  4539 Palabras 19 Páginas
 • Pac 2
  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ Semestre 2010/11-2 Prova d’Avaluació Continuada 2 – PAC2 PAC 2 Elaboració col·laborativa d’una wiki. “La interculturalitat en les polítiques públiques i escolars a Catalunya” DESCRIPCIÓ Activitat en grup consistent en la redacció d'un document en forma col·laborativa...
  739 Palabras 3 Páginas
 • Projecte de practicum
  comprensió i intervenció en la realitat. Barcelona: Graó. Interculturalitat _ ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA, M. del Mar i altres (2.000) Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona: Graó _ Carbonell, F. (1991). Educació i immigració. Eis reptes educatius de la diversitat cultural...
  4809 Palabras 20 Páginas
 • Diversidad de la educación
  U UNIVERSITAT DE BARCELONA B Diversitat i Educació. Grau de Pedagogia. Curs 2013-2014. Facultat de Pedagogia Índex: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zones educatives Els serveis educatius a la LEC Tipologia de serveis SEZ (Serveis educatius de zona) SEE (Serveis educatius específics...
  775 Palabras 4 Páginas
 • Interculturalitat i educacio
  Interculturalitat i Educació PAC 2 |Tipus de politiques |Inici de la democràcia |Anys 90 |Finals anys 90 inici dels 2000...
  811 Palabras 4 Páginas
 • Pac1 interculturalitat
  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓPAC 1 ESTUDI DE CAS: Part B Informe a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. ¿Quina noció de “cultura” comparteixen les dues? Ambdues protagonistes comparteixen totes aquelles...
  1043 Palabras 5 Páginas
 • Interculturalitat
  intercultural. Les seves referència bibliogràfiques inclouen llibres, unitats didàctiques, guies, audiovisuals. 3-http://www.edualter.org/index.htm: selecciona recursos tant per la educació en la interculturalitat , com en la pau o en el desenvolupament. 4-http://www.carei.es/portada.php: explica...
  841 Palabras 4 Páginas
 • M-12 educacion infantil primera parte
  en el món de l’ educació infantil i les àrees concretes que es volen treballar. L’ objectiu és el d’oferir a les escoles tot un seguit d’activitats sense necessitat de sortir del centre escolar i amb la intenció de que aquestes siguin un reforç de participació i de reflexió amb els nens i nenes...
  2292 Palabras 10 Páginas
 • Enunciat pac1 pràcticumII
  PRÀCTICUM II EDUCACIÓ ESCOLAR 0-18 Curs 2013-14 (2) PAC1 Pla de Treball PLA DE TREBALL  Presentació i objectius  Enunciat de la PAC  Criteris d’avaluació  Format de l’enviament  Data d’enviament 1 Presentació i objectius Presentació de l’activitat...
  4541 Palabras 19 Páginas
 • recull pv
  preguntes. Respecte la PAC 2 quines van ser les aportacions del vostre grup envers del professor novell. PAC 3 Detalla l’exemple que vas fer servir per explicar les diferències entre cognició i metacognició. DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Es pot portar material 16 de juny de 2007 " Fins a quin punt la...
  18387 Palabras 74 Páginas
 • recull PV Psicopedagogia UOC
  portar cap material Dues preguntes. Respecte la PAC 2 quines van ser les aportacions del vostre grup envers del professor novell. PAC 3 Detalla l’exemple que vas fer servir per explicar les diferències entre cognició i metacognició. DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Es pot portar material 16 de...
  19092 Palabras 77 Páginas
 • Educacio intercultural
  primer lloc, analitzar la realitat social i cultural de l’escola i el barri; en segon lloc, aprofundir més en com es treballa a l’escola la interculturalitat; en tercer lloc, idear nous plans d’acció per l’escola per ajudar a incloute a tot l’alumnat, és a dir, passar d’un model educatiu etnocèntric a...
  1056 Palabras 5 Páginas
 • Assignatures
  psicopedagògica (T, 6cr) 3. Educació Especial (T, 6cr) -> Mètodes d’investigació en educació (T, 6cr) Fase III: Intervenció -> Noves tecnologies de la informació i la comunicació en Educació (Ob, 4’5cr) 1. Models d’orientació i intervenció psicopedagògica (T, 6cr) 2. Orientació professional...
  490 Palabras 2 Páginas
 • Ser Mestre
  psicopedagògica (EAP) Equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) Comencem bé! 37 Referència normativa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació Sigles · AMPA: Associació de mares i pares d’alumnes · EAP: Equip d’assessorament i...
  41507 Palabras 167 Páginas
 • TALLER: Resolució de conflictes per una convivència harmònica en el si de la societat actual
  convivència multicultural. En aquest debat serà primordial el paper de la psicopedagoga com a mediadora, exposant els següents conceptes clau i afavorint la reflexió sobre aquests: Etnocentrisme Estereotip Racisme Multiculturalitat Interculturalitat Activitat 3: Reflexió del...
  2053 Palabras 9 Páginas
 • Començem be
  ! 34 Referència normativa · Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació · Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària · Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic...
  41292 Palabras 166 Páginas
 • Seminario médicos del mundo 1
  humanitari a 22 països. – Presencia al terreny i contractació de personal local – Treball a zones frontereres per atendre a persones migrades també al sud – » Atenció primària de salut i enfortiment institucional – Interculturalitat Acció Humanitària: actuant abans...
  1337 Palabras 6 Páginas
 • Sociologia de les polotiques socials i educatives
  social (Plan LIC) del gobierno de Cataluña. ISSN 0213-8464, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(2), (2006), 45-68 ▪ Besalú, X (2001); Interculturalitat, immigració i educació. En J.Mallart, M. Teixidó i C. Vilanou (ed.), Repensar la pedagogia, avui. Vic: Eumo, 215-222...
  10625 Palabras 43 Páginas