Pac 3 Interculturalitat I Educacio ensayos y trabajos de investigación

 • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l’Hajar i la Zoia. ¿Què noció de “cultura” comparteixen les dues? Partint de la base epistemològica de l’antropologia en la diversitat de la cultura, les dues dones formen part d’un particularisme. Al finalitzar la baralla en el grup-classe queden dos grups totalment dividits, no tenen capacitat de trobar punts en comú i es fa impossible la comunicació. L’Hajar te un posicionament irreductible, el pensar en col·laborar en les dones romaneses...

  1408  Palabras | 6  Páginas

 • Interculturalitat i educació PAC1

  PAC 1. ESTUDI DE CAS. a) Els actors principals de la polèmica eren dos: Joel i Berta. Quina noció de “cultura” tenen cadascun d’ells? La noció de cultura de fons que podem atribuir al Joel i a la Berta considera la diversitat cultural com a base de la dignitat i la igualtat, sent conscients que hi ha diferents experiències culturals i que cadascuna d’elles és l’expressió d’un grup concret per tal de crear una identitat cultural pròpia. La seva manera d’actuar posa de manifest nocions de...

  1145  Palabras | 5  Páginas

 • Interculturalitat i educacio

  Interculturalitat i Educació PAC 2 |Tipus de politiques |Inici de la democràcia |Anys 90 |Finals anys 90 inici dels 2000 | | | | | | |Politiques inexistents |Política de normalització |1990: El programa d’educació | | |d’interculturalitat...

  811  Palabras | 4  Páginas

 • PAC1. INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ

   INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PART B: Informe Qüestió a) Els actors principals de la polèmica eren dos: en Joel i la Berta ¿Quina noció de “cultura” tenen cadascú?. Hi ha que tindre en compte que el concepte de cultura és un terme amb significat de vegades oposat i contradictori que ha canviat al llarg del temps. Però, intentaré fer una anàlisi de...

  1388  Palabras | 6  Páginas

 • Pac1B. Interculturalitat I Educació

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. ¿Quina noció de “cultura” comparteixen les dues? Argumenta la resposta amb els conceptes del mòdul 1, apartat 1.2. b) És possible fomentar un programa d'interculturalitat fort en el context analitzat? Argumenta la resposta amb els conceptes del mòdul 2, apartat 4.3. c) En relació amb el cas del CEIP Màrius Torres de L’Hospitalet del Llobregat 1, justifiqueu conceptualment la decisió...

  1312  Palabras | 6  Páginas

 • Educacio especial pac 3 uoc

  Educació Especial PAC 3 Reelaboració d’un capítol del mòdul 5è a partir de la construcció d’ un mapa conceptual. Reflexió sobre les actuacions psicopedagògiques en el cas concret dels alumnes amb greus trastorns de conducta. Gemma González Méndez 19.12.2006 1.- Construir un mapa conceptual que representi els conceptes fonamentals de l' apartat 3 del mòdul 5è.Del model a l' acció: àmbits d' intervenció psicopedagògica.(pàg 37 M-5). |Les actuacions més significatives del psicopedagog...

  1179  Palabras | 5  Páginas

 • PAC 3

  PAC 3: Educació Social i Pedagogia Social La present PAC té com a objectiu principal, l’anàlisi d’una sèrie de característiques de l’acompanyament que realitzat un educador social en la seva tasca educativa a partir del visionat d’una pel·lícula. Ja en la definició de la professió que podem trobar en el documents professionalitzadors ens parla d’accions mediadores i formatives. Aquestes formen part de l’acompanyament doncs, proporcionen a les persones usuàries, una sèrie de habilitats i...

  1581  Palabras | 7  Páginas

 • PAC 3 Psicologia de l'educació i l'instrucció

  PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ I DE LA INSTRUCCIÓ GRAU DE PSICOLOGIA Prova d’Avaluació Continuada 3 – PAC3 2013-14 SÍNTESI INDIVIDUAL • Presentació i objectius • Enunciat: descripció de l’activitat • Materials • Criteris d’avaluació • Format d’entrega • Data de lliurament PRESENTACIÓ Cada estudiant haurà de realitzar individualment un treball per sintetitzar els conceptes i les idees més importants treballats durant l’assignatura. Aquest treball es realitzarà...

  865  Palabras | 4  Páginas

 • Educacio especial pac 2 uoc

  Educació Especial Enric Bolea PAC 2 Elaboració d’ un mapa conceptual sobre les respostes curriculars i organitzatives d’ atenció educativa a la diversitat en els projectes de centre. Contextualització en el marc dels alumnes que presenten Trastorns de conducta.º Gemma González Méndez 21.11.2006 1.- Construir un mapa conceptual que representi els continguts fonamentals vinculats a la temàtica desenvolupada: la resposta a les necessitats educatives dels alumnes. [pic] [pic] | ...

  1096  Palabras | 5  Páginas

 • Pac1 interculturalitat

  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓPAC 1 ESTUDI DE CAS: Part B Informe a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. ¿Quina noció de “cultura” comparteixen les dues? Ambdues protagonistes comparteixen totes aquelles característiques que són universals en els essers humans i què els fan diferents a les altres espècies animals. Aquestes característiques són la comunicació simbòlica, la transmissió generacional de la cultura, l’adaptació...

  1043  Palabras | 5  Páginas

 • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3

  PAC 3: DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR 1.Explica i compara breument els pressupòsits bàsics sobre el desenvolupament cognitiu aportades per Piaget, Vigostki i el Processament de la Informació. Per a Piaget, els infants construeixen de forma activa els coneixements dels món basats en les seves pròpies experiències en forma d’esquemes. Les experiències noves s’interpreten en funció d’aquests esquemes existents, un procés que denomina assimilació. Quan els seus coneixements...

  1463  Palabras | 6  Páginas

 • Educació especial pac 1 principals aportacions de la perspectiva curricular en la concepció i organització de l’ educació especial. abast i límits

  ELABORACIÓ DE LA TAULA D’ ANALISI. Dimensions rellevants de la Perspectiva curricular Explicitació – definició de la dimensió 1. El Model explicatiu de les diferencies i dificultats. Fonaments teòrics. Concepció de desenvolupament i aprenentatge Origen i etiologia de les dificultats. - Compren que l’organització d’escoles i estils poden donar diverses dificultats entre els alumnes. Al incorporar aquesta reflexió, podrem veure possibilitats de progrés significatiu en el marc d’una escolarització...

  1364  Palabras | 6  Páginas

 • Pac 2

  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ Semestre 2010/11-2 Prova d’Avaluació Continuada 2 – PAC2 PAC 2 Elaboració col·laborativa d’una wiki. “La interculturalitat en les polítiques públiques i escolars a Catalunya” DESCRIPCIÓ Activitat en grup consistent en la redacció d'un document en forma col·laborativa, utilitzant l’eina wiki. S’ha de realitzar un treball d’investigació amb el objectiu de conèixer les polítiques educatives relacionades amb la interculturalitat desenvolupades a Catalunya. El que es proposa...

  739  Palabras | 3  Páginas

 • SÍLABO I PAC 2016

   Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH/VS Programación I. Identificación Espacio de aprendizaje: Redacción General Optativa Código: EO025 Unidades Valorativas: 3 (LMM) Facultad: Humanidades Departamento Responsable: Letras Catedrática: Isela Mercedes Cabrera Navarro Modalidad: Presencial Período Académico: PAC I del 21 de Enero al 4 de Mayo de 2016 II. Descripción del espacio de aprendizaje El espacio de aprendizaje de Redacción General Optativa, está programada...

  1582  Palabras | 7  Páginas

 • PAC 3 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA

  Devolució PAC 3 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA BÚSTIA Llegint missatge Tema: DEVOLUCIÓ PAC 3 Data: 13/05/13 17:32 De: Víctor Jorquera Fariñas A: Tauler Història psicologia aula 5 Còpia a: Hola aula, Ja teniu penjades les vostres qualificacions de la pac 3. Aquesta vegada no ha anat tant bé com l’anterior, hi ha bastants més suspesos. S’ha notat massa que la dificultat de les pac’s va creixent a mida que avança el curs. Passo a comentar-vos la pac. El primer...

  1463  Palabras | 6  Páginas

 • Educació no formal i art

   RECENSIÓ EDUCACIÓ NO FORMAL I ART Andrea M M 3r Pedagogia Educació no formal Síntesi La creació artística no obeeix a la lògica deductiva de l’anàlisi. Hi ha tantes maneres diferents de fer i d’entendre l’art com persones hi ha al món, tots tenim una percepció d’aquest diferent i per tant no es pot descriure ni ensenyar d’una sola i única manera, com tampoc es correcte creure que el resultat final que s’ha de mostrar al públic és l’objectiu de l’acte...

  855  Palabras | 4  Páginas

 • Educació I Valors

  Educació i valors” ARANGUREN, J.L (1997): Ética. Madrid: Biblioteca Nueva. El terme “educació” té moltes definicions depenent de l’àmbit en el que es tracti o de la persona que en parli; si el cerquem a l’Enciclopèdia Catalana se’ns presenta com que “l'educació és el mitjà pel qual la comunitat transmet a les noves generacions uns coneixements determinats o una cultura, tot preparant-les per a rebre altres coneixements i assimilar tècniques noves.” L’educació durant el llarg de la història ha...

  619  Palabras | 3  Páginas

 • Educació i valors

  EDUCACIÓ I VALORS” Si ens paréssim a preguntar a diferents persones que és per ells l’educació, ens donarien infinitats de respostes diferents. En la meva opinió l’individu basaria la seva resposta envers les seves vivències, que són les que han forjat les característiques personals de cada un. Des de ben petits hem tingut referents, i al llarg dels anys, aquests han anat en augment. A mida que anem creixent convivim amb molts col·lectius que ens guien, ens estimulen i ens fan d’exemple...

  707  Palabras | 3  Páginas

 • educació espartana i grega

  Paideia Espartana La polis era lo més important pels espartans i era aquesta qui s’encarregava de la educació dels nens i nenes. Els nens acabats de néixer eren presentats davant del consell d’avis de la tribu, el que feien era examinar al nadó per veure si tenia algun tipus de deformació, en el cas que hi hagués algun tipus de deformació el nadó era abandonat al Taigeto. Vivien amb la família fins als 7 anys, a partir d’aquesta edat eren entregats a la polis. Tots el nens de 7 anys vivien...

  587  Palabras | 3  Páginas

 • Pac Marketing I - Uoc

  Prova d'avaluació continuada 1. El màrqueting quotidià Solució 1) El professor Nueno defineix en el seu article el producte, el mercat i el client del llibre escrit per Rachel Greenwald. Centrant-nos ara en la pròpia escriptora i en les conferències que realitza, defineix aquests mateixos conceptes, juntament amb la necessitat que satisfà. L’ article del professor Nueno transmet la idea de que els lectors potencials del llibre son els qui treballen en “el mon de formació de directius”...

  1488  Palabras | 6  Páginas

 • Pedagogia Social I Educació Social

  1.- VIES D’APROXIMACIÓ i EXEMPLES a) Empírica/Pràctica: La via empírica es refereix a la necessitat d’enfortir la base teòrica de la disciplina partir dels coneixements pràctics que podem trobar en el context històric de la pròpia ciència Exemple: En primer lloc, sorgeix de manera progressiva el desenvolupament de l’activitat i posteriorment es configuren les característiques de la professió, aquesta particularitat es pot aplicar a qualsevol disciplina emergent (Mínguez Álvarez, Constancio (2004)...

  938  Palabras | 4  Páginas

 • Metodes pac 3 uoc

  PAC3:Mòduls 3 i 4 Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica Gemma González Méndez Estudi 1: “Compatibilidad de respuesta y efecte Simon” 1. Quina és/són la/les variable/s independent/s? Indica quins són els nivells. |Nom variable |Nivells | |a) grup clínic / subjectes |a1) homes |a2) dones ...

  783  Palabras | 4  Páginas

 • Metodes pac 3 uoc

  PAC3:Mòduls 3 i 4 Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica Estudi 1: “Preferencia al sabor en adictos a opiáceos” 1. Quina és/són la/les variable/s independent/s? Indica quins són els nivells. |Nom variable |Nivells | |a)Efectes de la heroïna sobre el |a1)en addictes a la |a2)en ex addictes a la diacetilmorfina |a3) ...

  689  Palabras | 3  Páginas

 • Pac 3 Història Psicologia

  psicologia científica. Per a Wundt, la tasca de la psicologia consistia en estudiar els continguts mentals: sensacions, sentiments i imatges, per mitjà de la introspecció i de l’experimentació. Wundt va crear un laboratori d'estudi de la consciència, el seu propòsit era investigar com es formen les sensacions, les imatges en el cervell, la memòria, les percepcions de temps i espai. Va desenvolupar el seu treball sobre la base de l'únic mitjà que disposava, que era la introspecció: on és el propi individu...

  1605  Palabras | 7  Páginas

 • Libro Pac Naturaleza 3

  de plástico, 3 bolsas con cierre hermético, 3 cubetas plásticas o similares, 3 platos de cualquier material, 4 globos de distintas formas. INICIO (15 min) 1. Observa los materiales a tu alrededor. ¿Qué materiales sólidos, líquidos y gaseosos puedes identificar? Registra en la Tabla N° 1. SólidoS Tabla N° 1 líquidoS GaSeoSoS 2. Observa el vaso que contiene agua, la piedra y la bombilla. Responde: ¿Qué estados de la materia puedes reconocer en estos objetos? 3. Sopla la bombilla...

  716  Palabras | 3  Páginas

 • Pac 3 El DesEnvolupamEnt En l'Adolescència

  DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR: El desenvolupament en l’adolescència Quan parlem del període de l’adolescència aviat pensem en un estat de crisi i de no comprensió i de fet, podríem dir que és així. Passem de l’etapa infantil, on només importa allò que l’infant fa sense preocupar-se de les conseqüències, sense la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i on es fan uns descobriments als que encara no se’ls sap posar nom, cap a una etapa on l’adolescent vol trobar un sentit...

  1317  Palabras | 6  Páginas

 • Tic I Educació

  d’intercanvi d’informació entre emissor/r i receptor/s mitjançant un canal/recurs per transmetre informació codificada. El canal de comunicació es transforma a partir anys 80 amb l’entrada de les tic al món educatiu. Nous entorns educatius: les eines telemàtiques possibiliten experiències educatives en espais de comunicació continus amb accés a molts recursos didàctics i informació diferents a les aules tradicionals. Això possibilita un ensenyament més flexible, a distància i participació activa alumne. ...

  1432  Palabras | 6  Páginas

 • PAC 3 Casadesus Blancas Gemma

  indicant les principals idees. 2. El que descriu Nevo e aquest capítol del llibre, com s’ubicaria segons l’eix procés-resultat que s’explica a la Guia de l’assignatura? 3. Distinció entre avaluació interna i externa. Com ho formula Nevo i com es formula a la guia de l’assignatura. 4. Diferents possibles relacions entre perspectiva interna i perspectiva externa de l’avaluació. Fes-ne una valoració raonada. 5. El que descriu Nevo en aquest capítol del seu llibre, com s’ubicaria segons l’eix total-parcial...

  1423  Palabras | 6  Páginas

 • Muve I Educació

  Avantatges i inconvenients dels MUVE en l'educació L’ús dels mons virtuals s’ha estés en els darrers anys com una alternativa més de l’e-learning, ja que aquesta tecnologia permet experimentar d’una manera més immersiva l’aprenentatge. Des del punt de vista teòric, els MUVE han despertat l’interés dels pedagogs i educadors, ja que l’ús d’aquest recurs permet acostar-se a les idees bàsiques del constructivisme. Aquest corrent pedagògic afirma, d’una banda, que el coneixement es construeix a partir...

  981  Palabras | 4  Páginas

 • PAC 2 Desenv i aprenentatge

   Prova d’Avaluació Continuada 2 Educació Primària A. Parleu del desenvolupament psicosexual, socialització, les habilitats de tracte social i de relació interpersonal dels infants, el desenvolupament cognitiu... Llegint aquest fragment ens adonem que els nens i nenes d’aquesta edat ja tenen desenvolupava la identitat de gènere, és a dir, tenen un esquema bàsic en el que van organitzant les característiques que distingeixen i emmarquen les persones en un sexe o l’altre. Així, veiem actituds...

  1129  Palabras | 5  Páginas

 • recursos humans pac 3 2013

  D’AVALUACIÓ CONTINUADA 3 ACTIVITATS DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL EXERCICI 1 (10%) Es demana: Determineu quin és el salari que correspon a cada empleat durant l'any 2013. Indiqueu a la taula de més a baix l’import del complement màxim que correspondria per a cada salari, la part obtinguda del complement per cada empleat i el salari total. Empleats Salari base Complement màxim (25%) Avaluació rendiment Banda Complement obtingut Salari final Isabel Reyes 27482 6870,5 100 3 6870,5 34352...

  1151  Palabras | 5  Páginas

 • Estat I Educació En La Filosofia Platònica

  Estat i educació en la filosofia platònica Plató diu que la seva filosofia arrenca de la insatisfacció amb la situació política de la seva època. El filòsof atenès va ser especialment crític amb el sistema polític vigent a la seva ciutat, la democràcia, i amb les doctrines filosòfiques i polítiques dels sofistes (relativisme, escepticisme, convencionalisme i empirisme polític). Els sofistes van ser intel · lectuals i educadors molt lligats al règim democràtic que van tenir en contra als sectors...

  1233  Palabras | 5  Páginas

 • Llatí (víes de comunicació i educació)

  El proveiment d’aigua i les vies de comunicació Els romans van construir grans obres públiques com: carretreres, aquaductes, pons... i van ser innovadors alhora de construir camins per tal de transportar un bé tan preuat com era l’aigua. El proveiment d’aigua Els romans va contruir un sistema de calvegueram, per distrubuir l’aigua a les cuitats, ja que era una bé importatíssim i molt necessari. Els romans contruien les cuitats a prop del riu i pous per recollir l’aigua de la...

  1508  Palabras | 7  Páginas

 • TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES EN EDUCACIÓ

  TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES EN EDUCACIÓ TEORIES Definició Teoria: Teoria prové del grec theos que significa contemplar allò que t’envolta, manera de conèixer que ordena el món. Theos és una codificació de la pràctica. Característiques: Universals: De singularibus non est scientia Demostrables. Són llenguatges: Totes les teories són llenguatges però no tots els llenguatges són teòrics com ara l’experiència i l’estètica, ètica i religió. Dir Ciència ‘’SAGEN’’ Mostrar Místic ‘’ZAIGEN’’...

  597  Palabras | 3  Páginas

 • Pac 1 Política I Societat

  Activitat I. Encara recent la multitudinària manifestació de l’11 de setembre a Catalunya, les reaccions polítiques que ha generat no paren de multiplicar-se. Sense entrar en valoracions subjectives sobre la mobilització, no hi ha dubte que es tracta d’una demanda que conté elements potencials de sobrecàrrega del sistema polític. Amb els materials que es detallen a continuació, així com amb tot el que hagis llegit recentment en els mitjans de comunicació, contesta les següents preguntes: ...

  1383  Palabras | 6  Páginas

 • Pac 2 polítiques índex i informacions

  Curs 2011/12 (1er semestre) 01.011 Polítiques educatives, legislació escolar i intervenció psicopedagògica PAC 2 : Evolució i actualitat de les polítiques i de la legislació educativa • Presentació i objectius • Enunciat • Materials • Criteris d’avaluació • Format de lliurament • Data de lliurament Presentació La llei que regula actualment l’ordenació i l’organització del sistema educatiu a l’estat és la “ Llei Orgànica d’Educació ” ,LOE ( 2006). Fins fa poc però ,la legislació...

  945  Palabras | 4  Páginas

 • La Educació Fisica (Velocitat I Força)

  La velocitat Concepte: La velocitat és la capacitat de realitzar un o diversos moviments en el menor temps possible, a un ritme d'execució màxim i durant un període de temps breu. Elements que condicionen a nivell muscular, nerviós i biomecànic 1) Factor muscular: La velocitat dependrà de la velocitat de contracció muscular. - L'estructura de les fibres musculars. - El predomini de les fibres vermelles o blanques. - La longitud de la fibra: La longitud inicial del múscul determina la...

  1636  Palabras | 7  Páginas

 • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica

  PAC1 Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica Consultors: Albert Bonillo, Ángel Manuel Fidalgo i Sergi Valero Objectius: Aquesta pràctica té com a objectiu que treballeu els continguts inclosos en la part introductòria de l'assignatura, així com l'annex. L'objectiu d'aquest primer mòdul és proporcionar una visió global del procés de recerca, descriure les metodologies d'investigació més comuns en psicologia i definir termes i conceptes que seran comuns i necessaris per a la...

  772  Palabras | 4  Páginas

 • Educaci F Sica Tema 3

   TEMA 3: La planificació de la condició física. Érica Alcalde Rodríguez. 1er B Batxillerat. UNITAT 3: La planificació de la condició física. Conceptes clau: qualitats físiques bàsiques, síndrome general d’adaptació, principis del’entrenament, planificació esportiva. El principal objectiu de qualsevol entrenador/a es aconseguir el màxim de rendiment dels esportistes ques es preparen seguint el seus metodes. Els metodes dels entrenadors no són aleatoris, sino que...

  1627  Palabras | 7  Páginas

 • PAC 1 materials didáctics i curriculars

  Quan parlem de materials en suport paper en allò que primer pensem és en el llibre de text. Això és així perquè segurament és el material que més hem utilitzat i que més ha estat present al llarg de la nostra llarga vida d'estudiant. Podem dir que amb el pas dels anys hem passat d'una presència quasi exclusiva del llibre de text a les nostres aules a una incidència cada cop menor o quasi inexistent. Durant molts anys, en l'educació més tradicional, l'aprenentatge s'ha caracteritzat per ser memorístic...

  891  Palabras | 4  Páginas

 • BLOC I 3 Motriu

  Bloc I L'educació motriu en l'educació infantil. I.1. Desenvolupament motor. Definició canvis relativament permanents que el esser humà sofreix durant la seva existència. Terme global que implica: maduració, creixement corporal, a mes d’estar íntimament relacionat amb el medi en el que l’individuo es desenvolupa. procés d’interrelació del esser humà amb l’ambient I.1. Desenvolupament motor. Definició COMPORTAMENT MOTOR O MOTRICITAT HUMANA Terminologia, motricitat, comportament motor, motricitat...

  1734  Palabras | 7  Páginas

 • Paradigma de las 3-í(es)

  Paradigma de las 3-Í(es) Consumers, Brands, Markets, Media... all talks. But sometimes needs an interpreter! (INfo| Nova | Investigación) = (INfo + INn + INve) ▼ (Información+Innovación+Investigación) ▼ Infonovainvestigación Modelo de interpretación y análisis. Basado en el trípode de las (Íes). Es una herramienta de orientación para el desarrollo pensado entorno del mercado, tendencias socio-digitales y su consecuente interacción. >>>>>>La primer 'I'(i+1) / Información En sentido general, la información...

  1042  Palabras | 5  Páginas

 • Pac 3: percepció auditiva i percepció tactil

  PERCEPCIÓ AUDITIVA I PERCEPCIÓ TÀCTIL • Presentació • Enunciats • Materials • Criteris d’avaluació • Format • Data límit de lliurament PRESENTACIO Aquesta PAC consta de dues parts, a través de les quals es treballaran aspectes fonamentals dels mòduls 3 i 4 de l’assignatura: Percepció auditiva i Percepció tàctil. En la primera part es tractarà la percepció auditiva. En primer lloc analitzarem els paràmetres físics del so i els seus correlats...

  1777  Palabras | 8  Páginas

 • 3 Matematíca I 87

  CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO. PROGRAMA ADMINISTRACIÓN PROYECTO: ADUANA PRELACIONES ASIGNATURA MATEMÁTICA I ADMISIÓN CODIGO SEMESTRE 331106101 I CARGA ACADÉMICA CRÉDITOS HRS TEOR. HS. PR. AULA HS. PR. LAB. HS. PR. TALL. HS. PR. PROF. HS. TOTALES 3 2 2 - - 4 4 OBJETIVO GENERAL Al finalizar el curso de Matemática I, el estudiante estará dotado de un conjunto de conocimientos teóricos y de habilidades, que le permitan, familiarizarse con los métodos de razonamiento...

  594  Palabras | 3  Páginas

 • Educació emocional i llenguatge en el marc de l´escola

  Gómez i Bruguera, Josepa (2002). Educació emocional i llenguatge en el marc de l´escola. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (170p.). El llibre que ens disposem a analitzar s’anomena Educació emocional i llenguatge en el marc de l'escola, i està escrit per Josepa Gómez i Bruguera. Josepa -Barcelona, 1949-. Mestra. Membre de l´equip pedagògic que funda l´escola Nabí de Barcelona, la qual inspira el seu projecte Educatiu en la Pedagogia Freinet. Compagina la seua tasca docent amb...

  1309  Palabras | 6  Páginas

 • FCE I B1 3

  CÍVICA Y ÉTICA I BLOQUE I F.C.E. I Bloque I “La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social y personal” Contenido 3: Reglas y normas en la vida cotidiana. Mtra. Luisa M. Chávez Martínez CEAS-SET. *Documento de uso educativo, no lucrativo, solo lectura protegido con firma digital y derechos de autor. Secretaría de Educación en Tamaulipas Subsecretaría de Educación Básica Dirección de Educación Secundaria Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento F.C.E. I Bloque I. Los retos del desarrollo...

  1473  Palabras | 6  Páginas

 • CALIDAD I 3 1

  Bolsa: Tipo de sellado bolsa: hermético no resellable, contiene la granola. 2.1.2 Empaque Caja: Tipo de sellado para caja: caja de cartón con aletas dobles y cruzadas. Información caja: la caja tiene una tonalidad pantone ds205-3U (76% C, 46% M, 3% Y, 3% K), alto: 21 cm, ancho: 4.1 cm, largo: 14.5 cm, aletas largas: 14.5 cm de largo (tanto superior como inferior), 3.8 cm (aleta de cierre frontal) y 3.2 cm de alto (resto de aletas). 2.1.3 Imagen frontal: información nutricional por porción...

  1644  Palabras | 7  Páginas

 • Matematica Y Ciencias 3 I

  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. PREPA NO. 7 MATEMATICA Y CIENCIA. MODULO 2. WALTER MALDONADO TAPIA 3¨I MATUTINO. CARLOS DAVID GUTIERREZ DUEÑAS. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS. Principio del formulario Final del formulario Para las Funciones Trigonométricas, como se mencionó anteriormente, haremos uso del Teorema de Pitágoras y trabajaremos con las Funciones de Seno, Coseno y Tangente, y sus inversas, además de apoyarnos siempre con la Calculadora. Las letras minúsculas son las que utilizamos...

  949  Palabras | 4  Páginas

 • clase 3 conta I

  UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS D E LA ADMINISTRACIÓN ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MERCADOTECNIA CONTABILIDAD I CUARTO SEMESTRE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 25-07-2015…..clase 3 5.- RELACIÓN DELA CONTABILIDAD CON OTRAS CIENCIAS Y TECNICAS 25-07-2015 La contabilidad intercambia elementos con otras ciencias estas son principalmente de orden económico, matemático jurídico, pertenecientes a la teoría de la información...

  880  Palabras | 4  Páginas

 • Contabilidad I Tema 3

  Universidad Católica del Táchira Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Administración y Contaduría Lcda. María Fabiola Casique. Contabilidad I Unidad II: Clasificación y registro de transacciones financieras Tema 3: La Cuenta Movilidad de los valores del activo, pasivo y capital. Registro de las modificaciones de dichos valores. Definición de la cuenta. Forma y mecanismo de la cuenta en el sistema de partida doble. Cargos, abonos. Saldo de cuenta. Saldos normales de las cuentas...

  1201  Palabras | 5  Páginas

 • ACT 3 MOD I

   Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo División de Docencia Diplomado Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior GENERACIÓN: SÉPTIMA MÓDULO: I ALUMNO DOCENTE: M.V.Z. JUAN CARLOS ARGÜELLES SÁNCHEZ INSTRUCTOR: LIC. PATRICIA PINTADO MORALES Clave: JCAS_ac3 Número de actividad: TRES Fecha:09-11-2013 Titulo de la Actividad:Sistema Nacional de Bachillerato Propósito: Reconoce la importancia y ventajas de la existencia del Sistema Nacional de Bachillerato...

  1411  Palabras | 6  Páginas

 • Instalar contpaq i 3

  Instalar Contpaq i 3.1.0 en Windows 7 Avisos por Yahoo! Belleza Conoce productos Sedal. Cuidado para tu cabello a excelente precio. www.sedal.com.mx Repuestos - servicio oficial alfa romeo Importador directo de accesorios y repuestos originales Alfa Romeo,. www.rurquiza.com.ar Television satelital sin pagos mensuales, redes hoteleras Television sin pagos mensuales, residencial, redes hoteleras, bares. www.netsatelital.com Hola Bro's, aquí les dejo este tutorial que hice, basado en...

  1031  Palabras | 5  Páginas

 • coloides I 1 3

  emulsificantes o mediante la adsorción de iones sobre la superficie de las partículas. • Existen varias formas de coagular o destruir el coloide: calentamiento, adición de electrolito y uso del precipitador de Cottrell. Referencias (libros de texto): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Brown, T.L.; LeMay, H.E.; Bursten, B.E.; Murphy, C.J. (2009) Chemistry: The Central Science (11th ed.) Upper Saddle River, NJ, EE.UU.: Pearson-Prentice Hall. Burdge, J. (2009) Chemistry (1st ed.) NY, EE.UU.: McGraw-Hill McMurry, J.E.;...

  1695  Palabras | 7  Páginas

 • Act 3.i tic

  de la comunicación 1. 1. Realiza la lectura del tema “herramientas básicas – edición”, de la unidad 2de tu libro de texto. 2. Inicia Microsoft Word en tu computadora y practica los pasos mencionados en el libro para la edición de textos. 3. Realiza la actividad 4 de la unidad 2 de tu libro. 4. Agrega la actividad a tu portafolio de evidencias. ACTIVIDAD 4 HERAMIENTAS BASICAS EDICION (Selección de textos; eliminar texto; copiar, cortar y pegar texto; buscar y/o remplazar y verificación...

  549  Palabras | 3  Páginas

 • unidad 3 I

  INTEGRANTES: BARRETO PICHARDO CRISTINA ITZEL COBOS MONTES KARLA LÓPEZ CASTILLO LINDA VIANNEY LÓPEZ URBINA KARLA VALERIA RODRÍGUEZ REYES JUAN DANIEL ROJAS HUIDOBRO MELISA MICHELLE ROSAS GARCÍA ENIA GUADALUPE ROSAS GARCÍA KEYVOR IRAM UNIDAD 3 LA INFORMACIÓN COMO BASE DE LA ACTIVIDAD DE VENTAS 3.1 La importancia que tiene la información y que debe conocer elejecutivo de ventas El ejecutivo de ventas debe estar consciente de su entorno ya que el trabajo que se desarrolla en el departamento de...

  1101  Palabras | 5  Páginas

 • Paradigmas de las 3 i

  innovada es a base de: • Aguaymanto Deshidratado • Pasas • Pisco • Leche • Azúcar • Nata El Aguaymanto es un fruto andino fuente de vitamina A y C que hace una buena combinación con las pasas maceradas en nuestra bebida bandera, el Pisco. 3.- TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS Se desea instalar una empresa transformadora de residuos obtenidos a través del recojo de basura. El recojo de basura lo realiza un gobierno municipal, según la base de datos recoge 5 mil toneladas al día. Intente aplicar...

  630  Palabras | 3  Páginas

 • Unidad I Documento 3

  sustancia conservará las flores más tiempo, la aspirina, el cloro, o ninguna de las dos? Suponemos que puede ser el cloro, ya que si el problema son las bacterias que se forman en el agua, el cloro es la sustancia utilizada para reducir los microorganismos. 3. Diseño experimental Tenemos que diseñar una forma de realizar el experimento. Por ejemplo, podemos tomar dos grupos de control y dos grupos variables. Esto quiere decir que vamos a tener cuatro jarrones con el mismo número de flores en las mismas condiciones...

  521  Palabras | 3  Páginas

 • ACTIVIDAD 3 Economia I

  Economía Internacional Nombre del profesor: María De la Luz Moncada Sosa Módulo: 2 Políticas y otros aspectos que influyen en el comercio internacional Actividad: 3 Contracción del comercio internacional y tipo de cambio. Fecha: 22 de septiembre de 2015 Bibliografía: Blackboard (2015). Economía internacional. Módulo 2. Actividad 3. Recuperado el 22 de Septiembre del 2015. Página web: http://bbsistema.tecmilenio.edu.mx/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fbla...

  1375  Palabras | 6  Páginas

 • Lecture 3 STATISTICS I

  días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de una nueva marca de jeans para damas. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 1.-Edad…………… 2. ¿Usa usted la prenda del jean? Si No 3. ¿Qué marcas de jeans usa o prefiere? Lee Gino Ferrani Tommy Guess Otras No tengo marca preferida 4. ¿Al momento de comprar una prenda de jean, qué es lo primero que toma en cuenta? La marca La calidad de la tela El modelo Los acabados El precio Lo...

  591  Palabras | 3  Páginas

 • Disseny, desenvolupament i innovació del currículum Pac 3

  didàctica tenint en compte tot el que s’ha treballat al BLOC II i III de la Guia d’aprenentatge. En el cas de què tingueu la oportunitat de portar-la a la pràctica podreu anar fent el procés d’investigació-acció que proposen en Stenhouse i en Elliot i recollir les vostres observacions i propostes de millora en la PAC. El nivell formatiu general de la població de l'institut XX és inferior al d’altres comunitats de referència i això, juntament amb l’analfabetisme és un dels problemes claus per...

  2414  Palabras | 10  Páginas

tracking img