Pac 3 Interculturalitat I Educacio ensayos y trabajos de investigación

 • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l’Hajar i la Zoia. ¿Què noció de “cultura” comparteixen les dues? Partint de la base...

  1408 Palabras | 6 Páginas

 • Interculturalitat i educació PAC1

  PAC 1. ESTUDI DE CAS. a) Els actors principals de la polèmica eren dos: Joel i Berta. Quina noció de “cultura” tenen...

  1145 Palabras | 5 Páginas

 • Interculturalitat i educacio

  Interculturalitat i Educació PAC 2 |Tipus de politiques |Inici de la democràcia...

  811 Palabras | 4 Páginas

 • Pac1B. Interculturalitat I Educació

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. ¿Quina noció de “cultura”...

  1312 Palabras | 6 Páginas

 • PAC1. INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ

   INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ...

  1388 Palabras | 6 Páginas

 • Educacio especial pac 3 uoc

  Educació Especial PAC 3 Reelaboració d’un capítol del mòdul 5è a partir de la construcció d’ un mapa...

  1179 Palabras | 5 Páginas

 • Pac interculturalitat

  Informe En relació amb el debat, responeu a les següents qüestions: a) Els actors principals de la polèmica eren dos: Joel i Berta. Quina...

  923 Palabras | 4 Páginas

 • Pac 3 Desenvolupament I Aprenentatge

  PAC 3: El desenvolupament en l’adolescència Podem dir que l’adolescència és un període transició ecològica fins a...

  1393 Palabras | 6 Páginas

 • PAC 3

  PAC 3: Educació Social i Pedagogia Social La present PAC té com a objectiu...

  1581 Palabras | 7 Páginas

 • PAC 3 Psicologia de l'educació i l'instrucció

  PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ I DE LA INSTRUCCIÓ GRAU DE PSICOLOGIA Prova d’Avaluació Continuada 3 – PAC3 2013-14 SÍNTESI...

  865 Palabras | 4 Páginas

 • Interculturalitat

   PAC 2 Elaboració col·laborativa d’una wiki. “La interculturalitat en les polítiques públiques i escolars...

  934 Palabras | 4 Páginas

 • Interculturalitat

  1. Per a iniciar el tema de la interculturalitat a un nen de 5é de primària . Utilitzaria un recurs anomenat “ La gente que mueve su casa” (...

  841 Palabras | 4 Páginas

 • Educacio especial pac 2 uoc

  Educació Especial Enric Bolea PAC 2 Elaboració d’ un mapa conceptual sobre les respostes curriculars i...

  1096 Palabras | 5 Páginas

 • Pac1 interculturalitat

  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓPAC 1 ESTUDI DE CAS: Part B Informe a) Les actores principals...

  1043 Palabras | 5 Páginas

 • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3

  PAC 3: DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR 1.Explica i compara breument els...

  1463 Palabras | 6 Páginas

 • Educació especial pac 1 principals aportacions de la perspectiva curricular en la concepció i organització de l’ educació especial. abast i límits

  ELABORACIÓ DE LA TAULA D’ ANALISI. Dimensions rellevants de la Perspectiva curricular Explicitació – definició de la dimensió 1. El Model explicatiu de...

  1364 Palabras | 6 Páginas

 • Pac 3

  una carrera que s'adiu més amb les meves expectatives personals i professionals? Mead, 1934 descriu a la persona en termes interactius...

  710 Palabras | 3 Páginas

 • Pac 2

  INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ Semestre 2010/11-2 Prova d’Avaluació Continuada 2 – PAC2 PAC 2...

  739 Palabras | 3 Páginas

 • Pac 1 Educació Especial

  partint de la base que els nens són sistemes oberts, és a dir, una unitat complexa en el temps i en l’espai el qual té uns límits...

  715 Palabras | 3 Páginas

 • SÍLABO I PAC 2016

   Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula UNAH/VS Programación I. Identificación Espacio de aprendizaje: Redacción...

  1582 Palabras | 7 Páginas

 • PAC 3 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA

  Devolució PAC 3 HISTORIA DE LA PSICOLOGIA BÚSTIA Llegint missatge Tema: DEVOLUCIÓ...

  1463 Palabras | 6 Páginas

 • Educació no formal i art

   RECENSIÓ EDUCACIÓ NO FORMAL I ART Andrea M M 3r Pedagogia Educació no formal...

  855 Palabras | 4 Páginas

 • Psicologia Social Pac 3

  Les actituds i els conflictes bèl·lics • Presentació i objectius • Enunciat: descripció de la pràctica a...

  1187 Palabras | 5 Páginas

 • Mètodes pac 3

  PAC 3 Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica 1.1. La intervenció dels pallassos...

  961 Palabras | 4 Páginas

 • Educació I Valors

  Educació i valors” ARANGUREN, J.L (1997): Ética. Madrid: Biblioteca Nueva. El terme “educació” té moltes...

  619 Palabras | 3 Páginas

 • Educació i valors

  EDUCACIÓ I VALORS” Si ens paréssim a preguntar a diferents persones que és per ells l’educació, ens donarien infinitats de...

  707 Palabras | 3 Páginas

 • Interculturalitat

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. Quina noció de "cultura"...

  1111 Palabras | 5 Páginas

 • Adolescència I Educació

  Adolescència i educació L’adolescència és un concepte modern i propi de la societat occidental , es pot dir...

  660 Palabras | 3 Páginas

 • educació espartana i grega

  Paideia Espartana La polis era lo més important pels espartans i era aquesta qui s’encarregava de la educació dels nens...

  587 Palabras | 3 Páginas

 • Pac Marketing I - Uoc

  Prova d'avaluació continuada 1. El màrqueting quotidià Solució 1) El professor Nueno defineix en el seu article el producte, el mercat i...

  1488 Palabras | 6 Páginas

 • Pac I, Psicologia De La Personalitat

  nostres dubtes i, per últim, ens hem distribuït equitativament les diverses tasques a realitzar. L’ajuda, guia i suport per...

  1714 Palabras | 7 Páginas

 • Pedagogia Social I Educació Social

  1.- VIES D’APROXIMACIÓ i EXEMPLES a) Empírica/Pràctica: La via empírica es refereix a la necessitat d’enfortir la base teòrica de la...

  938 Palabras | 4 Páginas

 • Metodes pac 3 uoc

  PAC3:Mòduls 3 i 4 Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica Gemma González Méndez Estudi 1:...

  783 Palabras | 4 Páginas

 • EE pac 3

  Cal triangular la trobada entre el noi i el professional que ha d’interactuar amb ell amb la presència d’una tercera persona. Cal evitar...

  1650 Palabras | 7 Páginas

 • Metodes pac 3 uoc

  PAC3:Mòduls 3 i 4 Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica Estudi 1: “Preferencia al sabor en...

  689 Palabras | 3 Páginas

 • Annex pac 3

  condicions bàsiques (il·luminació, silenci,...) Concentració. • Dedicar un temps diari als deures i/o estudi. Rutines. Què puc fer jo com a...

  533 Palabras | 3 Páginas

 • Pac 3 Història Psicologia

  psicologia científica. Per a Wundt, la tasca de la psicologia consistia en estudiar els continguts mentals: sensacions, sentiments i imatges,...

  1605 Palabras | 7 Páginas

 • Tic I Educació

  d’intercanvi d’informació entre emissor/r i receptor/s mitjançant un canal/recurs per transmetre informació codificada. El canal de comunicació...

  1432 Palabras | 6 Páginas

 • PAC 3 processos psicològics bàsics

  PAC 3: MÒDUL PERCEPCIÓ - ARXIU DE RESPOSTES Títol de la PAC: INFLUÈNCIA DEL PROCESSAMENT DE DALT A BAIX...

  1244 Palabras | 5 Páginas

 • Pac 3 El DesEnvolupamEnt En l'Adolescència

  DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR: El desenvolupament en l’adolescència Quan parlem del període de l’adolescència aviat...

  1317 Palabras | 6 Páginas

 • Libro Pac Naturaleza 3

  de plástico, 3 bolsas con cierre hermético, 3 cubetas plásticas o similares, 3 platos de cualquier material, 4...

  716 Palabras | 3 Páginas

 • Psicolog A De La Educaci N I

   Trabajo práctico nº1 Gasalla Psicología de la Educación I Profesorado 1ºA Integrantes: CHORAO, Micaela FRANCI, Antonella 1)...

  867 Palabras | 4 Páginas

 • PAC 3 Casadesus Blancas Gemma

  indicant les principals idees. 2. El que descriu Nevo e aquest capítol del llibre, com s’ubicaria segons l’eix procés-resultat que s’explica a la Guia de...

  1423 Palabras | 6 Páginas

 • Bilingüisme i educació

  | |Els elements de la situació d’ensenyament i aprenentatge als |S’estableixen relacions entre aquests components? Entre...

  872 Palabras | 4 Páginas

 • PAC 2 Desenv i aprenentatge

   Prova d’Avaluació Continuada 2 Educació Primària A. Parleu del desenvolupament psicosexual, socialització, les habilitats de tracte...

  1129 Palabras | 5 Páginas

 • Muve I Educació

  Avantatges i inconvenients dels MUVE en l'educació L’ús dels mons virtuals s’ha estés en els darrers anys com una alternativa més de...

  981 Palabras | 4 Páginas

 • recursos humans pac 3 2013

  D’AVALUACIÓ CONTINUADA 3 ACTIVITATS DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL EXERCICI 1 (10%) Es demana: Determineu quin és el salari que correspon...

  1151 Palabras | 5 Páginas

 • Cas 3 i 4

  Cas 3: Educació en el lleure Descripció del cas: Es presenta un cas sobre un grup d’adolescents del casal del Barri de Les...

  712 Palabras | 3 Páginas

 • Educacio intercultural

  dels 3 fins als 13 anys. Aquesta escola està composada per estudiants majoritàriament en situació de refugiats o immigrants d’ Àfrica o Àsia....

  1056 Palabras | 5 Páginas

 • Estat I Educació En La Filosofia Platònica

  Estat i educació en la filosofia platònica Plató diu que la seva filosofia arrenca de la insatisfacció amb la situació...

  1233 Palabras | 5 Páginas

 • Llatí (víes de comunicació i educació)

  El proveiment d’aigua i les vies de comunicació Els romans van construir grans obres públiques com: carretreres, aquaductes, pons......

  1508 Palabras | 7 Páginas

 • TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES EN EDUCACIÓ

  TEORIES I PRÀCTIQUES CONTEMPORÀNIES EN EDUCACIÓ TEORIES Definició Teoria: Teoria prové del grec theos que significa contemplar...

  597 Palabras | 3 Páginas

 • Interculturalitat

  públic, però estan ací, també per als professionals de l'educació, i és important que afloren, que es facen conscients, doncs condicionen tant...

  1320 Palabras | 6 Páginas

 • Pac 1 Política I Societat

  Activitat I. Encara recent la multitudinària manifestació de l’11 de setembre a Catalunya, les reaccions polítiques que ha generat no paren...

  1383 Palabras | 6 Páginas

 • Pac 2 polítiques índex i informacions

  Curs 2011/12 (1er semestre) 01.011 Polítiques educatives, legislació escolar i intervenció psicopedagògica PAC 2 : Evolució...

  945 Palabras | 4 Páginas

 • La Educació Fisica (Velocitat I Força)

  La velocitat Concepte: La velocitat és la capacitat de realitzar un o diversos moviments en el menor temps possible, a un ritme d'execució màxim...

  1636 Palabras | 7 Páginas

 • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica

  PAC1 Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica Consultors: Albert Bonillo, Ángel Manuel Fidalgo i Sergi Valero...

  772 Palabras | 4 Páginas

 • PRECALCULO 2016 I PAC TAREA 2 PARCIAL

  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA CRAED TOCOA COLON CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS PRECALCULO...

  943 Palabras | 4 Páginas

 • Educaci F Sica Tema 3

   TEMA 3: La planificació de la condició física. Érica Alcalde Rodríguez. 1er B Batxillerat. UNITAT...

  1627 Palabras | 7 Páginas

 • PAC 1 materials didáctics i curriculars

  Quan parlem de materials en suport paper en allò que primer pensem és en el llibre de text. Això és així perquè segurament és el material que més hem...

  891 Palabras | 4 Páginas

tracking img