• La Época Islámica En Alcoi (Alicante)
  (1989) proposa una primera ocupació que correspon al segle XI, en època taifal. I la segona, autors com a J. Torró (1984, 1992) i P. Guichard (1990) preferixen situar l'inici de l'assentament en el segle X, en època califal. Segons J. Torró, en el segle X, durant el Califat de Còrdova (929-1031), la població...
  3767 Palabras 16 Páginas
 • fdsa
  a cultura i l’art grec neixen durant els segles IX i VIII a.C. Al segle VII a.C, van tenir contacte amb la cultura egipcia i mesopotàmica, fet que després es veuría reflectit a l’arquitectura i escultura grega. L'època arcaica fa referencia a quan es comencen a desenvolupar les polis que mes tard es...
  970 Palabras 4 Páginas
 • capitalisme
  desenvolupament del capitalisme és un fenomen europeu; va anar evolucionant en diferents etapes, fins considerar-se establert a la segona meitat del segle XIX. Des d’Europa i en concret des de Anglaterra , el sistema capitalisme es va estendre a tot el món, sent el sistema socioeconòmic quasi exclusiu...
  542 Palabras 3 Páginas
 • Historia del catalan
  versió catalana del Forum Iudicum i el sermonari Les Homilies d’Organyà, tots dos del segle XI. El català va tenir una considerable expansió com a llengua de creació i de govern (Cancelleria Reial) entre els segles XIII i XVI, temps en què la corona catalanoaragonesa va estendre els seus dominis per...
  3392 Palabras 14 Páginas
 • Emprion, L'Antiga Empúries
  les costes de Marsella (Massàlia), un cop allà van decidir establir-se a Sant Martí d’Empúries, un enclavament de mercaders o “emporion” que data del segle VI a. C. La situació del nou enclavament era òptima per l’intercanvi i pel comerç de mercaderies. Aquest enclavament, primerament anomenat “emporion”...
  1929 Palabras 8 Páginas
 • dfhihsvcaiu
  ANTIGA 4.000 a.C. – segle v EDAT MITJANA Segle v – ½ segle xv ½ segle XV – segle XVI Segle XVII Segle XVIII Segle XIX Segle XX Segle XXI LA PREHISTÒRIA La prehistòria és l´epoca en què els...
  1035 Palabras 5 Páginas
 • Sociedad Valenciana S.Xvi
  ..............................................................................................pàg. 12 1 Introducció Bé, he escollit aquest segle perquè fou una època d’esplendor per al territori peninsular en general. Mentre els castellans concentraven les seves forces en conquerir i explotar...
  3559 Palabras 15 Páginas
 • historia del teatro
  ............................................pàg 7 9. Teatre del segle XVIII ................................................pàg 7 10. Teatre del segle XIX ..........................................pàg 8 11. Teatre del segle XX............................................pàg 8 12. Reflexió sobre...
  4327 Palabras 18 Páginas
 • La alucinaciones
  alucinaciones, una breve reseña histórica, los tipos de alucinaciones y una investigación de los siguientes estudios: Las Alucinaciones en la obra de Jules Seglas: entre 1888 y 1914 y Las Alucinaciones Psicomotrices Verbales ¿Que son las Alucinaciones? Las alucinaciones consisten en sentir cosas estando...
  1410 Palabras 6 Páginas
 • La Decadencia Valenciana
  decadència és el període literari que comprén els segles XVI, XVII i XVIII i que fa referència a la producció culta escrita en la nostra llengua. La decadència començà amb la nova disnastia castellana dels Trastàmara en la Corona d’Aragó(finals del segle XV) quan la llengua castellana que imposaren aquests...
  746 Palabras 3 Páginas
 • Catalan
  pot entendre de dues maneres: En primer lloc, la literatura catalana és aquella escrita per escriptors catalans, principalment en català i, des del segle XVI també en castellà o espanyol. En segon lloc, la literatura catalana és la escrita en català sense atendre al lloc o l'origen de l'autor, de la mateixa...
  6236 Palabras 25 Páginas
 • the house on the hill
  L’edat mitjanava ser el període històricque es va decenvolupar a l’any 476 d.C amb la desaparició de l’Imperi romà d’Occident (segle V) i acava al 1453 (segle XV) desaparició de l’Imperi romà d’Orient. ALTA EDAT MITJANA BAIXA EDAT MITJANA 476 d.C VIII ...
  917 Palabras 4 Páginas
 • Estudi arqueològic de montsoriu
  documentació escrita de l’època. L’ocupació ibèrica a Montsoriu se situa entre els segles IV i III a. C. (Aquesta informació s’extreu dels anàlisis arqueològics esmentats en l’apartat 3 del treball). Caldrà traslladar-se al segle X, en època medieval, per tornar a trobar restes d’ocupació humana damunt el...
  5469 Palabras 22 Páginas
 • pneumatica
  comprimit Fins al segle XVII, la utilització de l'aire a pressió com a energia, es realitza en algunes màquines i mecanismes, com la catapulta d'aire comprimit del grec Ktesibios, o la descripció al segle I de diversos mecanismes que són accionats per aire calent. A partir del segle XVII, es comença...
  470 Palabras 2 Páginas
 • Occita
  els anys següents del segle XIV d'hora (llengües Occitanae de Pàtria del, llengua de Occitana del). Deriven del conegut Lenga d'òc que va ser utilitzat en italià (llengua d'òc del) pel Dante en el segle XIII de l'últim.L'Occitan del i el Lenga d'òc ambdós refereixen al sistema segle-vell dels dialectes...
  1246 Palabras 5 Páginas
 • Art Gòtic
   ART GÒTIC L'art gòtic és l'estil predominant de la baixa edat mitjana europea, entre els segles segle XIII i segle XV. A l'Illa de França es comencen a construir les primeres catedrals gòtiques. Art desenvolupat entre el període anomenat romànic i el Renaixement (ss XIII-XIV en uns països...
  2027 Palabras 9 Páginas
 • Apuntes Bachillerato
  -TEMA 4: L’EDAT MODERNA. SEGLES XVI, XVII I XVIII- El Renaixement estableix les bases de l’edat moderna. L’home modern, individualista i conscient de la seva llibertat, se sent el centre de l’univers; vol comprendre el món des de la raó i gaudir-ne amb els sentits. Com a filòsof, es pregunta sobre...
  3812 Palabras 16 Páginas
 • Georafia
  Criteris avaluació Tema 9: Els grans descobriments 1. Enumerar les causes dels grans descobriments geogràfics i l'expansió europea dels segles XV i XVI. 2. Identificar els avanços tècnics i científics que van fer possible els grans viatges. 3. Reconéixer els personatges històrics que van...
  842 Palabras 4 Páginas
 • Historia, 4T Eso
  HISTÒRIA I. ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS 1. El segle XVIII: la crisi de l’antic règim El segle XVIII europeu fou un període de transició. D’una banda, es va mantenir l’Antic Règim: la monarquia absoluta, la societat estamental i una economia senyorial de base agrària. D’altra banda l’intens...
  1263 Palabras 6 Páginas
 • Poblet, El Repte De Ramon Berenguer Iv A La Catalunya Nova
  desenvolupament de les arts. La concepció unitària de la vida amb una total dependència de Déu i de l'Església és una característica que defineix aquests segles, manifestant una gran religiositat en la cultura, la política, la societat i deixant com a legat una sèrie d'arquetips: el rei, el cavaller, el sant...
  9429 Palabras 38 Páginas